De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar in Bergambacht: Hoe komen we bij elkaar in het vizier?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar in Bergambacht: Hoe komen we bij elkaar in het vizier?"— Transcript van de presentatie:

1 Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar in Bergambacht: Hoe komen we bij elkaar in het vizier?

2 Omzien naar elkaar Niemand uit Beeld? Medewerkers. Doelgroep. Structuur.

3 Omzien naar elkaar Medewerkers. Lid van de kerk (in principe de Hervormde Gemeente van Bergambacht) Worden gevraagd of melden zich spontaan aan Krijgen toerusting en waar nodig: training. Werken samen in een commissie Kunnen ondersteuning krijgen vanwege de stuurgroep “Omzien naar elkaar”. Jaarlijkse toerustingsavond Ingezet worden in een groep waar jij je op je plek voelt. Vrijwilligers zijn mensen met gaven en talenten die zij graag willen inzetten.

4 Rol Diaconie? Signaleren. Zo ontstaan nieuwe vormen Zo komen nieuwe doelgroepen in beeld Je ziet het van anderen / andere kerken. Delegeren Na bespreking doorverwijzen naar werkgroep Instellen nieuwe commissie door werkgroep Beschikbaarheid startsubsidie. Blijven geïnteresseerd. Regelmatig verslag Omzien naar elkaar Faciliteren van toerustingsavonden Blijvend mensen in het vizier. Valkuil: Blijf je afvragen wie de ‘eigenaar van de vraag’ is; We willen soms te graag ‘helpen’. Omzien naar elkaar

5 Doelgroep: Ouderen van 70 jaar en ouder Lotgenoten weduwen en weduwnaren Rouw bij de mensen, jonger dan 25 jaar Chronisch zieken. Anders begaafden Mensen met psychische problemen. Waar tijdelijk een helpend handje nodig is Samen eten is gezelliger dan alleen: maaltijd project. Nog in ontwikkeling: Zien wij de baanlozen in onze samenleving? Vertrekpunt: de mensen waar het om gaat zijn allereerst gewoon mens, onze naaste. Hun punt van zorg wordt niet hun identiteit.

6 Omzien naar elkaar De doelgroep -Een stukje in de kerkbode -Een centraal telefoonnummer -De flyer bij de huisartsen, de bibliotheek, het gemeentehuis en de zorgcentra. Natuurlijk ook in de kerk. -De mond-tot-mond reclame Waar samen gewerkt wordt tussen de professionals in de zorg en hulpverlening en de vrijwilligers van ‘Omzien naar elkaar’ daar is de meeste kans op een goede ondersteuning. Omzien naar elkaar biedt “lange-adem-pastoraat”.

7 Omzien naar elkaar Structuur. De diaconie is verantwoordelijk. De predikanten zijn betrokken. De stuurgroep heeft mandaat. De commissie is een ondersteunende werkgroep voor de medewerk(st)er. De gemeente in haar geheel is de plek waar steeds weer inspiratie gehaald wordt. Vanwege de intensiteit van de vragen is het voor de medewerkers van belang dat er dicht bij de Bron geleefd wordt.


Download ppt "Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar in Bergambacht: Hoe komen we bij elkaar in het vizier?"

Verwante presentaties


Ads door Google