De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOMARUS COLLEGE ASSEN. 2 DE DEELNAME  We wilden vanuit de oude situatie als school een nieuwe start maken t.a.v. ons kantine aanbod en beleid. We hebben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOMARUS COLLEGE ASSEN. 2 DE DEELNAME  We wilden vanuit de oude situatie als school een nieuwe start maken t.a.v. ons kantine aanbod en beleid. We hebben."— Transcript van de presentatie:

1 GOMARUS COLLEGE ASSEN

2 2 DE DEELNAME  We wilden vanuit de oude situatie als school een nieuwe start maken t.a.v. ons kantine aanbod en beleid. We hebben vanuit de nieuwbouw mogelijkheden gezien en ook daadwerkelijk gerealiseerd.  We wisten dat er veel van je gevraagd wordt en dat het een goed doordacht geheel moet zijn met veel voorbereidingstijd en uitwerkingstijd. Uiteraard zijn we begonnen met het samenstellen van een werkgroep, met docenten, GGD, ouders & leerlingen.  In de loop van het proces zijn er steeds nieuwe projecten, acties en activiteiten bij gekomen waardoor we ook na het project nog bezig waren met de uitvoering en ook al verdere plannen voor de toekomst aan het maken waren.

3 3 UITGANGSPUNTEN  In principe neemt de leerling een lunch van thuis mee.  De school informeert ouders en leerlingen over het belang van goede voeding en geeft tips voor het samenstellen van de lunch.  De school biedt in de kantine een gezonde aanvulling op deze lunch.  Leerlingen mogen tijdens schooltijden het schoolterrein niet verlaten (en mogen dus ook niet naar de supermarkt).  Er hoeft geen winst te worden gemaakt, we bieden producten aan tegen een lage prijs.  Medewerkers van de kantine moeten de hygiëneregels kennen en toepassen.  De gezonde schoolkantine wordt geïntegreerd in de lesprogramma’s.

4 4 HULP  Voor het samenstellen van het nieuwe assortiment, hebben wij eerst het bestaande aanbod geanalyseerd met behulp van de Assortimentsmeter en de Checklist Gezonde en Gezellige Schoolkantine.  Naast de assortimentmeter en de checklist hebben wij ook een enquête afgenomen onder leerlingen, ouders en personeel.  Op basis van de uitgangspunten hebben wij een aantal verbeterpunten voor de kantine opgesteld. Hierbij hebben wij ondersteuning gekregen van de GGD, een diëtiste van de Diëtheek en een medewerker van Sport Drenthe.

5 5 ACTIES & VERBETERPUNTEN  Opzeggen contracten snoep- en frisdrankautomaten.  Geen verkoop van snacks.  Nieuw assortiment als aanvulling biedt op de lunch van thuis.  Integratie in het lesprogramma: ‘Weet WatJeEet’ voor klas 1 en 2.  Betrokkenheid leerlingen: ontwerpwedstrijd etiket waterflesje.  Hygiënecursus voor medewerkers keuken.  Bij acties en actiedagen rekening houden met de uitgangspunten gezonde kantine.  Regelmatig persberichten om aandacht te krijgen voor gezond eten en bewegen.  Inrichten van een nieuwe, gezellige kantine met goede apparatuur.  De ‘gezondheidsdag’ i.s.m. de GGD, Sport Drenthe en de Diëtheek. O.a. workshops zoals ‘VetCoolGezond’ lessen en voor ouders een workshop Gezonde lunch samenstellen en bereiden.

6 6 VERANDERINGEN  Voor: de verhouding basis-extra producten was 26% - 74%. De scheve verhouding in het aanbod werd met name veroorzaakt door het aanbod extra producten. Wij hadden snoep- en frisdrankautomaten in de school staan. Daarnaast werden er tijdens de pauzes vaak broodjes hamburger, kroket, frikadel verkocht.  Na: De verhouding was na de veranderingen: 82%- 18%. Er is dus al grote vooruitgang geboekt! Maar er zijn natuurlijk nog steeds zaken die nog beter kunnen. Daar willen we de komende jaren aan werken.

7 7 REACTIES  Reacties van leerlingen, docenten en ouders op veranderde aanbod & effect op koopgedrag:  Leerlingen reageren heel positief, mede doordat ze betrokken worden bij de verkoop.  Ditzelfde geldt voor ouders. Ouders worden betrokken via het oudernetwerk en daadwerkelijk bij de verkoop bij het aanbod in de kantine.  Wat voor de docenten en het personeel een grote winst is, is dat de leerlingen bijna allemaal hun eigen lunch meenemen en dat het aanbod van de kantine als aanvulling hierop gebruikt wordt. Dit heeft tot positief gevolg dat Energy dranken, grote zakken chips eigenlijk tot het verleden behoren. Dit levert veel minder rotzooi en over het algemeen rustigere kinderen op.

8 8

9 9


Download ppt "GOMARUS COLLEGE ASSEN. 2 DE DEELNAME  We wilden vanuit de oude situatie als school een nieuwe start maken t.a.v. ons kantine aanbod en beleid. We hebben."

Verwante presentaties


Ads door Google