De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datum Naam school Naam presentator

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datum Naam school Naam presentator"— Transcript van de presentatie:

1 Datum Naam school Naam presentator

2 Lekker Fit!

3 Inhoud presentatie Gezonde leefstijl Het lespakket Aan de slag

4 Overgewicht Meer kinderen met overgewicht. 1 op de 7. In sommige wijken al 1 op de 3. Oorzaak: verstoorde balans voeding-bewegen 1 op de 7 kinderen in Nederland heeft overgewicht. In sommige wijken is dat zelfs al 1 op de 3. De verwachting is dat het aantal kinderen met overgewicht de komende jaren snel zal toenemen. De oorzaak van over- en ondergewicht ligt in een langdurige verstoring van energie-inname en energieverbruik. De oplossing voor een gezond gewicht moet dan ook voornamelijk worden gezocht in het veranderen van leefstijl. Kinderen die gezond eten en genoeg bewegen, zijn minder vaak ziek, concentreren zich beter en zitten lekkerder in hun vel. Bovendien verlaagt een gezonde leefstijl de kans om op latere leeftijd aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, artrose, diabetes, gewrichtsproblemen en bepaalde vormen van kanker te krijgen. Het lespakket Lekker Fit! biedt leerstof om hier als school iets aan te doen. Percentage jongens en meisjes met overgewicht en obesitas in 1980, 1997 en 2009 naar leeftijd (Bron: Schönbeck et al, 2011; Derde, Vierde en Vijfde Landelijke Groeistudie)

5 Aanpak Preventie Investeren in gezondheid van jonge kinderen
Belangrijke rol voor basisschool! Want: School en ouders zijn belangrijk bij het stimuleren van kinderen om van jongs af aan gezond te eten en voldoende te bewegen. Preventie van het ontstaan van een ongezonde leefstijl en daaruit voortkomende problemen is belangrijk. Daarom willen we als school investeren in de gezondheid van onze kinderen en hen een gezonde omgeving bieden waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Kinderen brengen veel tijd door op de basisschool en bovendien is de school een plek waar alle kinderen bereikt worden. De school kan samen met ouders een gezonde leefstijl stimuleren bij de kinderen. Vertel over de eventuele samenwerking van de school met de gemeente, GGD of sportservice organisatie.

6 Gezonde leefstijl Jong geleerd, oud gedaan Situatie op school
Wat willen we bereiken? Voorbeeldgedrag Omdat we de gezondheid van onze leerlingen belangrijk vinden, gaan we aan de slag met het lespakket Lekker Fit!. Want jong geleerd, is oud gedaan. Het is belangrijk dat de lesstof wordt ondersteund doordat leerkrachten en ouders het goede voorbeeld geven. Vertel evt. meer over wat uw school nog meer doet voor het stimuleren van gezonde voeding of voldoende beweging. Heeft u bijv. beleid voor gezonde voeding in de pauzes of voor trakteren? Wil de school toewerken naar het keurmerk Vignet Gezonde School?

7 Ondersteund door De Hartstichting zet zich in voor een hartgezonde toekomst van alle kinderen. Te veel of ongezond eten én te weinig bewegen, spelen een belangrijke rol bij het krijgen van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Daarom is het belangrijk dat kinderen al vroeg kennismaken met gezonde gewoontes. En de reden dat de Hartstichting het lespakket Lekker Fit! omarmt.

8 Wat is het lespakket Lekker fit!?
Kinderen leren alles over gezond eten en bewegen en ze worden zich bewust van de keuzes die ze hierbij maken. Gezondheidsonderwijs hele basisschool, groepen 1 t/m 8 Positieve boodschap: Fit zijn is fijn! Een stappenplan IK DOE, IK WEET, IK GA DOEN, IK BLIJF DOEN Ervaringsgericht leren Het lespakket Lekker Fit! biedt leerstof waarin drie thema’s altijd duidelijk herkenbaar zijn. Dat zijn voeding, bewegen en gezonde keuzes. Lekker Fit! is geschikt voor alle groepen van de basisschool, dus van groep 1 tot en met 8. Ook ouders en verzorgers worden bij de lesstof betrokken. De boodschap van Lekker Fit! voor de leerlingen is positief: bewegen is leuk. En fit zijn is fijn. Via verschillende stappen, ik doe, ik weet, ik ga doen en ik blijf doen denken kinderen na over hun eet- en beweegactiviteiten en worden ze gestimuleerd om, indien nodig, hun eet- en beweeggedrag aan te passen. Het lespakket bevat zowel theorie- als praktijkopdrachten. Het geleerde wordt direct in de praktijk geoefend.

9 Uitgangspunten Positieve en speelse benadering
Geïntegreerde theorie- en praktijklessen Cognitief, ervaringsgericht en samenwerkend leren Aansluiten bij kennisniveau, belevingswereld en persoonlijke situatie van de leerling Aandacht voor verschillen in leerstijl De lesmethode is opgezet volgens bepaalde didactische uitgangspunten.

10 Leerlijn Belang van bewegen en kennis van het lichaam
Begrijpen, ervaren en uitvoeren van bewegingsvormen Herkennen en belang van gezonde voeding Begrijpen van de energiebalans Bewust zijn van en invloed hebben op de eigen leefstijl Lekker Fit! bevat een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. Hiermee wordt gewaarborgd dat voeding en bewegen structureel ingebed worden in het curriculum. De vijf leerlijnen van Lekker Fit! zijn: zie dia

11 Materialen lespakket Werkboekjes
2 werkboekjes per jaar, nieuw en actueel. 1 werkboekje per 2 groepen Afsprakenposter Beweegkaarten en Sportkaarten: Voor in de gymzaal en/of op het schoolplein Minihandleiding voor de leerkracht Basishandleiding: Uitleg en achtergrond over werken met Lekker Fit! Onderbouwing: De basis van Lekker Fit!: theorie en modellen Het lespakket bestaat uit 2 werkboekjes per schooljaar (start schooljaar en na kerstvakantie). Inhoud is steeds nieuw en actueel Er is een afsprakenposter. Hierop noteert de groepsleerkracht met de leerlingen groepsafspraken. Voor deze afspraken hebben we soms de medewerking van ouders nodig (voorbeeld: het eten van fruit in de ochtendpauze). Ook zijn er beweegkaarten die leuke, speelse oefenvormen bevatten om leerlingen meer te laten bewegen en sportkaarten met aansprekende activiteiten uit verschillende takken van sport. Te gebruiken tijdens de gymles maar ook op het schoolplein. In de korte minihandleiding voor de leerkracht staat de werkwijze. De basishandleiding is een naslagwerk voor de leerkrachten. Deze handleiding bevat meer informatie over het lespakket, inhoudelijke achtergrondinformatie en hoe de school gezonde voeding en bewegen nog meer kan stimuleren. In de onderbouwing komt o.a. aan de orde welke theorieën ten grondslag liggen aan Lekker Fit!, welke leerlijnen worden gevolgd en de aansluiting op de kerndoelen van het onderwijs.

12 Werkboekjes & Beweegkaarten
[

13 Tijdspad Voorbereiding Handleiding Thema De lessen
10-16 uur per leerjaar, theorie en praktijk Goed inpasbaar in de regulier uren voor gym, natuur & verzorging en wereldoriëntatie Onderdeel van curriculum of als project van twee keer 3 of 6 weken Lekker Fit! hoeft geen extra tijd te kosten. Door theorielessen met een vergelijkbare inhoud uit bijv. biologie- of wereldoriëntatiemethode te vervangen maakt u tijd vrij voor Lekker Fit!. Sommige doe-opdrachten kunnen gebruikt worden als handvaardigheidles of als onderwerp voor een creamiddag of gymles. Lekker Fit! biedt de mogelijkheid tot een flexibele planning en is erg geschikt om op projectbasis uit te voeren. De theorielessen zijn in zes tot twaalf uur per schooljaar per klas uit te voeren. De gymlessen in vier uur. Vertel hoe de school de lessen behandelt. De lessen kunnen verdeeld over het schooljaar, maar ook in twee blokken van zes of eventueel drie weken gegeven worden.

14 Aan de slag Startdatum Aanspreekpunt Terugkoppeling Ondersteuning
GGD/gemeente/Sportorganisatie enz. Vertel over de start van Lekker Fit!. Wie is de contactpersoon en hoe wordt het werken met Lekker Fit! tussentijds bespreekbaar gemaakt? (Komt het terug in de teamvergadering? Wil de school het gebruik tussentijds evalueren?) Heeft de school contact met iemand van GGD, gemeente of sportservice? Op de website kan de leerkracht meer informatie vinden en leuke aanvullingen op de lessen.

15 Ouders betrekken Ouders informeren Ouderbrochure
Ouderworkshop Lekker Fit! Het is belangrijk ouders te informeren en te betrekken bij de Lekker Fit! lessen en evt. de afspraken die er zijn voor gezonde voeding en bewegen op school. Vertel hoe u dit gaat doen. Zo is er een voorbeeld presentatie voor ouders die bijv. gegeven kan worden bij een ouderavond. Ook is het goed aandacht te besteden aan Lekker Fit! en de thema’s voeding en beweging via nieuwsbrief en website, zie voorbeeld teksten en inhoud op de website. Bij het lesmateriaal worden ouderbrochures meegezonden. U kunt een ouderworkshop organiseren via bijv. GGD of Hartstichting. Zie

16 Verdere info www.lekkerfitopschool.nl Digitale nieuwsbrief Lekker Fit!
Extra lesmateriaal en activiteiten: zoals filmpjes en voorbeeld items voor in de schoolnieuwsbrief Zie voor meer informatie de website U kunt zich daar inschrijven voor de digitale nieuwsbrief Lekker Fit!. En u vindt daar meer informatie, waaronder ook extra lesmateriaal en activiteiten (


Download ppt "Datum Naam school Naam presentator"

Verwante presentaties


Ads door Google