De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invloed vanuit de cliëntenraad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invloed vanuit de cliëntenraad"— Transcript van de presentatie:

1 Invloed vanuit de cliëntenraad
27 november 2013

2 Wat is LOC Zeggenschap in zorg?
1.700 cliëntenraden, onder andere ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg 25 medewerkers 45 vrijwilligers Doel: bevorderen zeggenschap van mensen Visie: Waarde-volle zorg

3 Hoe was de zorg? Zorg was verbonden met eigen religie/levensovertuiging Veel aandacht voor identiteit Na 1945 ging overheid zorgen Zorg werd steeds meer een bedrijf Vervaging van identiteit Ontkerkelijking in samenleving Veel regels in de zorg, ook voor wonen

4 Hoe is de zorg? Wens om te wonen op een passende manier
Weinig binding meer met lokale samenleving Landelijk veel aandacht voor wetten en geld Minder voor warmte, aandacht, identiteit, levensovertuiging Toenemende behoefte aan eigen identiteit en binding met anderen Mensen nemen meer het heft in eigen hand

5 Hoe wordt de zorg? Mensen wonen vaker in hun eigen huis
Alleen met zware zorg naar een instelling Verzorgingshuizen weg, verpleeghuizen blijven Mensen organiseren meer zelf Als het niet lukt kan de gemeente helpen Minder geld door bezuinigingen Meer zelf betalen (hogere eigen bijdragen)

6 Wat betekent dat voor religieuzen?
Korte termijn: Daling aantal religieuzen in een zorginstelling Meer aandacht nodig voor handhaven eigen identiteit binnen zorginstelling Cliëntenraad heeft daar onmisbare rol bij Lange termijn: Zoeken naar kleinschalige gebouwen voor religieuzen Nieuwe vormen (mede)zeggenschap, zoals coöperatie

7 Wat is het doel van de cliëntenraad?
Collectieve belangenbehartiging cliënten Meedenken vanuit de positie van de cliënt Betere kwaliteit van zorg Zorg die aansluit bij wensen en levensstijl cliënten

8 Welke rechten heeft de cliëntenraad?
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz): Informatie Overleg Adviesrecht (gevraagd en ongevraagd) Verzwaard adviesrecht Bindende voordracht Enquêterecht Mogelijkheid voor bovenwettelijke rechten

9 Wie zitten er in de cliëntenraad?
Wettelijk: afspiegeling van de cliënten Reglement maken Daarin staat wie er in de cliëntenraad mag Mag ook een vertegenwoordiger zijn Belangrijk dat er een goede vertegenwoordiging van religieuzen is Hoeven dus niet per se alleen bewoners te zijn!

10 Wat kan de cliëntenraad voor religieuzen doen?
Religieuzen en hun vertegenwoordigers kennen gebruiken en gewoonten Cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren Bijvoorbeeld over passend tijdstip maaltijden, ruimte voor gebed, gebruik kapel Cliëntenraad kijkt bij beslissingen naar wensen religieuzen En kan dan adviseren

11 Waarom is inbreng religieuzen belangrijk?
Cliëntenraad is de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt Cliëntenraad heeft daarmee een positie Cliëntenraad kan afweging tussen belangen religieuzen en leken maken Behoeften van religieuzen moeten in beeld blijven Juist nu dat in de maatschappij niet vanzelfsprekend meer is!

12 Wat verandert er in de wet?
Wet goed bestuur in de zorg: regelt invloed en controle management zoals de invloed via de raad van toezicht maar ook de invloed van cliënten vervangt Wet medezeggenschap (Wmcz) grote lijnen staan in brief in instelling: cliëntenraad met vaste rechten buiten instelling: vrijere vorm en rechten voorjaar 2014: wettekst klaar

13 Wat kunnen religieuzen met veranderingen?
Minder instellingen biedt kansen Zoals: vanuit een congregatie een kleinschalige woonvorm starten samen een coöperatie vormen meer aandacht voor diversiteit binnen gemeente gebruik maken van wat er in een dorp of stad is: kapel, kerk, seniorencomplex speciale wensen eten en drinken

14 Wat is daarvoor nodig? Bundelen van krachten
Samen zorgen voor een goede belangenbehartiging Onder andere vanuit de cliëntenraad Richting gemeenten, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties enzovoort Samen specifieke wensen goed verwoorden Lokaal zoeken naar passende oplossingen

15 Ten slotte Religieuzen zijn niet zo gewend voor zichzelf op te komen
Maar dat is toch belangrijk Religieuzen hebben een eigen waardevolle manier van leven Het is belangrijk dat te behouden! Daar gaat de volgende bijdrage over

16 Vragen?


Download ppt "Invloed vanuit de cliëntenraad"

Verwante presentaties


Ads door Google