De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trajectbegeleiding Maya Delafontaine 1BaSWC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trajectbegeleiding Maya Delafontaine 1BaSWC."— Transcript van de presentatie:

1 Trajectbegeleiding Maya Delafontaine 1BaSWC

2 inleiding 3 paradigma's -individueel-theoretisch  accent op individuele tekorten -interactie-theoretisch  groeiende aandacht voor mogelijkheden van personen met een handicap -maatschappij-theoretisch  benadering als burgers met gelijke rechten en plichten

3 Afstemming & continuïteit
Vanaf 1970, VS (Case management): als reactie op de toenmalige zorg- en dienstverleningssystemen. ”Case management is het stand brengen van een samenhangend pakket zorg rond een bepaalde, meestal wat ingewikkelde hulpvraag.“ "De case manager organiseert als het ware het hulpverleningsaanbod.“ Ondersteuning door verschillende personen en/of verschillende diensten combineren, op elkaar af te stemmen en te coördineren.

4 Community care & inclusie
In Verenigd Koninkrijk: ontstaan voor integratie van personen met een beperking, Eind jaren ‘80: van zorg in grootschalige publieke instituten  naar cliëntgerichte dienstverlening Kerngedachte: ruimtelijke integratie, functionele integratie, sociale integratie Integratie heeft vooral tot fysiek-structurele veranderingen geleidt. MENSEN MET EEN HANDICAP MOETEN NIET GEINTEGEERD WORDEN, MAAR GEWOON DEEL MOETEN VAN UIT MAKEN VAN DE SAMENLEVING!!

5 Community care & inclusie
Inclusie: steunt op relaties waar mensen met en zonder handicap elkaar echt ontmoeten, als gelijkwaardige partners met respect voor elkaars anders-zijn. Trajectbegeleiding vroeger: als strategie om community care te realiseren, nu actueel beschouwd worden als een hefboom tot inclusie

6 Empowerment & zelfbeschikking
Vanaf jaren ‘90 Mensen met een beperking vaak kwetsbaar en afhankelijk van anderen.  ouders en hulpverleners maken keuzes in hun plaats maar niet altijd naar eigen wensen en prioriteiten van de persoon. Empowerment is anders: personen met een handicap en hun gezin niet langer beschouwd als passieve en afhankelijke zorgconsumenten. Tekortschieting niet zozeer door persoonlijke tekorten , maar tekorten in het sociale systeem. Drievoudig niveau: persoonlijk, sociaal en politiek-structureel

7 Vraaggestuurde ondersteuning
Wordt bepaald door wat iemand kan, wil en nodig heeft. Basis: ondersteuningsparadigma -Ondersteuning moet persoonsgericht zijn -Aard, intensiteit, duur -Aangeboden ondersteuning inclusief -Beroep doen op het sociale netwerk  Wensen, keuzes en behoeften zijn sturend voor de inhoud en de modaliteiten van de ondersteuning.

8 Kwaliteit van leven Belangrijke achtergrond van trajectbegeleiding
Kwaliteit van leven is een multidimesioneel concept dat bepaald wordt door individuele en omgevingsfactoren. Vaak onderscheid tussen een objectieve, subjectieve en interactionele benadering.

9 besluit Verschillende achtergronden zijn van belang:
-In Vlaanderen sterk gegroeid -Vooral om vraaggestuurde en persoonsgerichte ondersteuning mogelijk te maken. -Veel knelpunten ivm. de realisatie van vraaggestuurde en persoonsgerichte ondersteuning.  strategieen zoeken -Ontwikkeling van trajectbegeleiding in Vlaanderen sterk beïnvloed door de veranderde visie op personen met een handicap en de daarmee samenhangende nieuwe tendensen in de hulpverlening.  Trajectbegeleiding = strategie om die nieuwe tendensen in praktijk te brengen.


Download ppt "Trajectbegeleiding Maya Delafontaine 1BaSWC."

Verwante presentaties


Ads door Google