De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een aanzet tot deeltijdbehandeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een aanzet tot deeltijdbehandeling"— Transcript van de presentatie:

1 Een aanzet tot deeltijdbehandeling
Behandeling van gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen bij adolescenten en volwassenen Een aanzet tot deeltijdbehandeling

2 Continuüm aan behandelzorg
Deeltijdbehandeling voor mensen met psychiatrische problematiek Deeltijdbehandeling voor mensen met een verstandelijke beperking

3 Hanzeborg: SGLVG-centrum
Biedt specialistische zorg aan cliënten met een lichte verstandelijke beperking en risicovol en onbegrepen gedrag. Pijlers: - cognitieve gedragstherapie - biologische psychiatrie - systeemtheorie Zorgaanbod: op gebied van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd Behandelaanbod: - poliklinische en ambulante behandeling: Zorg Expertise Centrum (ZEC) - behandelkliniek: ‘t Mastler

4 Deeltijdbehandeling van Hanzenborg
t’ Mastler Intakeprocedure Indicatiestelling - indicaties - contra-indicaties

5 Indicaties Leeftijd vanaf 18 jaar (uitz: 16 jaar)
Een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid Complexe vormen van psychische of gedragsproblematiek die geleid hebben tot ontregeling van het persoonlijk en/of maatschappelijk functioneren Enige lijdensdruk waaruit motivatie voortvloeit Voldoende veerkracht om emoties te verdragen

6 Contra-indicaties Neiging tot decompensatie bij behandeldruk
Ernstige suïciderisico Verslaving aan alcohol en drugs Een ernstig risico van gewelduitbarstingen Ernstig intimiderend gedrag naar medecliënten Onvermogen tot participeren in ongestructureerde sociale instituties zoals een pauze Onvermogen om met andere cliënten in één ruimte bezig te zijn Onvermogen om aandacht een uur bij te houden Onwil om zich aan te passen aan het dagprogramma en groepsregels

7 Teamsamenstelling GZ- psycholoog/ gedragstherapeut
Maatschappelijk werkende Vaktherapeuten uit vier richtingen: - creatieve therapie beeldend - creatieve therapie drama - creatieve therapie muziek - psychomotorische therapie Onderwijskracht Activiteitenbegeleider Groepsleider

8 Het specifieke van deeltijdbehandeling
Dagprogramma Groepsprocessen Eigen verantwoordelijkheid Focale behandeling

9 Opzet van de deeltijdbehandeling
Multidisciplinair werken Semi-open groep Individuele benadering in groepsverband Duur van behandeling Vijf fasen van behandeling: Kennismaking, gewenning, observatie, aanvullende diagnostiek Verbinding, eerste aanzet tot een gerichte behandeling Stevige inzet van de behandeling Voortzetting van de behandeling, nadruk op transfer en generalisatie Bestendiging en transfer, aandacht voor terugvalpreventie en nazorg

10 Behandelprogramma in deeltijd
Thematisch aanbod (5) Goed omgaan met jezelf en anderen Weerbaarheid Jezelf in de hand hebben Stress de baas In actie komen Vraaggericht aanbod Behandelplan Betrokkenheid van de cliënt

11 Voorlopige bevindingen
Ouderschap: 7 van 7 moeders hadden te maken met opvoedingsproblemen Verslaving: 5 van 11 mannen hadden last van middelengebruik en/of gokken Drop-outs: 6 van 18 cliënten vertrokken niet volgens plan Tevredenheid: 8 van 12 die behandeling doorliepen zijn tevreden Behandelresultaten: 11 van 12 die behandeling doorliepen zijn verbeterd


Download ppt "Een aanzet tot deeltijdbehandeling"

Verwante presentaties


Ads door Google