De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 1 op 3 heeft ooit al eens last gehad van overbezorgde periode  1 op 4 heeft ooit al eens last gehad van sombere of depressieve periode  Komt meer.

Verwante presentaties


Presentatie over: " 1 op 3 heeft ooit al eens last gehad van overbezorgde periode  1 op 4 heeft ooit al eens last gehad van sombere of depressieve periode  Komt meer."— Transcript van de presentatie:

1

2  1 op 3 heeft ooit al eens last gehad van overbezorgde periode  1 op 4 heeft ooit al eens last gehad van sombere of depressieve periode  Komt meer voor bij mensen tussen 25-65j, lager opgeleiden, werklozen, vrouwen etc.

3  Psychosociale problemen  Psychiatrische stoornissen  Verslavingsproblemen  Dementie

4  Huisdokter  Maatschappelijk werker  Psychologen,  Psychotherapeuten  Sociotherapeuten  Verpleegkundigen (40%)

5 Professionals Problemen die hier worden behandeld  Huisartsen  Maatschappelijk werkers  Eerstelijnspsychologen  Gezondheidszorgpsychologen  Psychische problemen, zoals overspannenheid  en burn-out, angst, depressieve  klachten, onzekerheid  Relatieproblemen  Opvoedingsproblemen  Seksuele problemen  Agressie- en geweldproblemen  Verslaving  Verwerkingsproblematiek

6  Versterking van de eerstelijnszorg (met ondersteuning vanuit tweede lijn kan huisdokter patiënt behandelen)  Specialistische zorg met meer intensiteit (vb psychiatrische polikliniek)  GGZ-instelling: instelling met breed zorgaanbod

7  Ambulante zorg  Intensievere zorg zonder opname  Opname  Opname onder dwang

8 = personen met psychische problemen hebben op sommige momenten in hun leven meer, intensiever en andere soort zorg nodig. De GGZ organiseert de verschillende soorten zorg.

9  Minder mensen worden langdurig opgenomen  Veel mensen moeten zich zien te redden met ambulante zorgen  Instellingen zijn groter geworden en hebben een breder zorgaanbod (geïntegreerde instellingen door fusering: aanbieden van behandelen, begeleiding en verblijf)

10  De zorg is professioneler geworden en meer evidence based  Ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen en zorgprogramma’s  Nieuwe vormen van behandelingen (begeleiding via internet, e-mail of telefoon)  Interculturalisatie  Ketenzorg (zorgprogramma’s over verschillende instellingen)

11  Stepped care: hulp in eerste lijn of gespecialiseerde hulp mogelijk  Maatschappelijke beeld van verslaafden wordt bepaald door een kleine groep verslaafden.  Enkele grote instellingen voor verslavingszorg  Kwaliteitszorg (werken via protocollen)  GGZ organiseert preventiecursussen

12  Zorg voor mensen met een dubbele diagnose moet worden verbeterd  Concrete knelpunten die de overheid wil oplossen (betere samenwerking tussen instellingen)  Marktwerking invoeren in GGZ: kwaliteitsverbetering!  Verandering in de financiering van GGZ

13  Ambulante GGZ en behandeling van 1 e jaar wordt betaald door basiszorgverzekering.  Ondersteuning van patiënt gedurende het 1 e jaar van ambulante zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.  Persoonsgebonden budget aanvragen bij langdurige opname


Download ppt " 1 op 3 heeft ooit al eens last gehad van overbezorgde periode  1 op 4 heeft ooit al eens last gehad van sombere of depressieve periode  Komt meer."

Verwante presentaties


Ads door Google