De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FACT gericht werken op een polikliniek voor bipolaire stoornissen

Verwante presentaties


Presentatie over: "FACT gericht werken op een polikliniek voor bipolaire stoornissen"— Transcript van de presentatie:

1 FACT gericht werken op een polikliniek voor bipolaire stoornissen
Hoe werkt dit in de praktijk en wat levert het op na 5 jaar ervaring?

2 Inhoud Wat is FACT Waarom FACT gericht werken bij bipolair
Vorm binnen een organisatie en getallen Toekomst

3 Wat is FACT Functie-Asssertive Community Treatment
Outreachende intensieve zorg (wanneer nodig) Doelgroep: LZ patienten Doelen: behandeling, begeleiding, ondersteuning, rehabilitatie en herstel Beoogt effect: korte opnames en maatschappelijke participatie

4 Wat is FACT Team = multidisciplinair (psychiater, SPV, verpleegkundigen, psycholoog, arbeidsspecialist, verslavingsdeskundige, ervaringsdeskundige) ‘Shared-caseload’ Op geleide van beeld zorg op- en afschalen Dagelijkse bespreking op ‘FACT-bord’ van mensen in ‘crisis’ Meestal wijkgericht Opvolging van ACT (langdurige intensieve outreachende zorg)

5 Waarom FACT en bipolair
Beloop bipolaire stoornis past goed in FACT model Verbeteren prognostische factoren en ’functional recovery’ met behulp van: assertieve houding snelle crisisinterventies, vroegsignalering multidisciplinaire teambenadering , ‘zelfde gezichten’ geïntegreerd zorgaanbod (ook as IV) betrekken van systeem rondom patiënt farmacotherapeutische behandeling afstemming op individuele zorgbehoefte Kennisuitwisseling binnen het team Voorkomen verdere ontregeling, veilig overwinnen van episode, verminderen opnames en opnameduur

6 Prognostische factoren tav uitkomst bipolaire stoornissen
Positieve factoren Negatieve factoren1 - Minder episodes Psychose - Therapie compliance Cognitieve achteruitgang (goede laagdrempelige behandelrelatie) - Slecht maatschappelijk functioneren - Vroegsignalering (zelfmanagement) - Beperkt sociaal netwerk 1 STEP BD

7 Ernstige gevolgen

8 Vorm binnen GGZ Leiden Teamsamenstelling
FACT bipolair: ‘de praktijk’ en ‘getallen’ Overzicht regulier behandelaanbod Integratie FACT en regulier aanbod

9 Teamsamenstelling 1,5 fte psychiaters (3) 0,7 fte aios/anios (1-2)
2,1 SPV (3) 0,4 fte verpleegkundig specialist i.o.(1) 1,6 fte psychiatrische thuiszorg (2) 0,4 algemeen maatschappelijk werk (1) 0,1 klinisch psycholoog (1) 0,1 systeemtherapeut (1) Totaal 6,9 fte

10 FACT bipolair ‘de praktijk’
Basis: Psychiater en SPV Zelfmanagement (psycho-educatie, SRT, individ) Op indicatie psychotherapeutische behandeling Evaluatie via behandelplan Episode (of preventief): Op FACT bord, dagelijks besproken/wekelijks evaluatie, hele team betrokken SPV, psychiatrische thuiszorg, psychiater, AMW Crisismanagement, signaleringsplan, betrekken systeem

11 Voorbeeld FACT bord

12 FACT bipolair ‘de praktijk’
Lage drempel voor patiënten en betrokkenen Mogelijkheid tot snel deskundig handelen Meerwaarde outreachend en maatsch.werk Combineerbaar met werkdruk/DBC/poli ‘draaien’ De Bureaudienst

13 Bureaudienst Binnen kantoortijden
Taken overnemen in afwezigheid eigen behandelaren van patiënt Door een gespecialiseerde SPV Kennis Drempelverlagend Overall caseload Communicatie tussen betrokken afdelingen (oa. opname, crisisdienst, ADB, IHT en andere deeltijd behandelvormen) Te bereiken via of telefoon

14 Cijfers 2013 Totaal mensen in zorg van het team: 394
Gemiddeld 22 mensen op ‘het bord’ (=5,6%) Aantal patiënten van totale caseload op bord: 118 (30%) Gemiddelde tijd op bord: 58 dagen Opschalen van zorg: 90% van patiënten FACT bord kreeg PT 98% van patiënten op FACT bord kreeg hulp AMW Op dit moment 1 a 2 nieuwe aanmeldingen per week

15 Cijfers 2013

16 Opname aantal Factbord Caseload Totaal 40 23% 10% Somatisch 6 3 % 2%
Psychiatrisch 34 20% 9% IBS 8 5% RM Van IBS 1x omgezet in RM

17 Verschil algemeen FACT en FACT bipolair
Groter team en grotere case-load kleiner % mensen in crisis:  5% .i.t.t % van gemiddeld FACT team Specialisatie van medewerkers Geclusterd regionaal aanbod van cursussen

18 Regulier behandelaanbod
Volgens richtlijn door psychiater en SPV Groepen: PE SRT SRT-IPT CGT Bipolair en werk Lotgenotengroep Individueel: CGT, IPT, EMDR, Systeemtherapie FACT model bij instabiliteit Op indicatie aanvullende diagnostiek en behandeling (as II)

19 Evaluatie behandeling
Behandelplan 6-8 weken na start behandeling Daarna ip jaarlijks evalueren, op indicatie vaker Evaluatie BHP vlak voor DBC datum 4 weken voor einde DBC ROM Somatische screening 2 weken voor einde DBC Evaluatie in team

20 FACT model; zn intensiveren zorg (PT, AMW, …)
Jaar 1 Instellen adequate farmacotherapie Steun/structuur/ritme Psychoeducatie (individueel en groep) Opstellen CSP Op indicatie SRT groep Jaar 2 >Farmacotherapie >Steun/structuur/ritme >Op indicatie: -Groepen (SRT-IPT, CGT, bipolair en werk) -Individuele IPT of CGT -Aanvullende diagnostiek Jaar 3 >Zorg volgens FACT-model; zwaarte op geleide beeld >Op indicatie: Groep of individuele psychotherapie Aanvullende diagnostiek op indicatie >Overweeg uitstroom criteria FACT model; zn intensiveren zorg (PT, AMW, …) ROM, Som. Screening, eBHP ROM, Som. Screening, eBHP ROM, Som. Screening, eBHP

21 Conclusies Het FACT bipolair loopt nu 5 jaar in Leiden
Tevredenheid bij medewerkers. Hecht en gemotiveerd team. Tevredenheid bij opnameafdelingen, crisisdienst en huisartsen. Geen/minimale wachttijden. Tevredenheid bij patiënten. Snel en direct contact en zo nodig opschalen van zorg door vast team. Tevredenheid bij managers i.v.m. hoge efficiëntie.

22 Meer onderzoek nodig

23 Komend jaar Verder opzetten geïntegreerde somatische polikliniek (verpleegkundig specialist) ROM implementeren volgens voorstel KenBis Wensen: meer aandacht voor systeem (taxaties, KOPP-kinderen) en aantrekken ervaringsdeskundige Binnen Rivierduinen is fusie tussen GGZ Leiden en GGZ Duin&Bollen gerealiseerd Nu ook wens tot implementatie FACT bipolair in Bollenstreek Invulling IHT

24 Komend jaar Verder ontwikkelen wetenschappelijk onderzoek
Initiatief landelijke werkgroep gericht op neurobiologisch onderzoek bij patiënten met bipolaire stoornissen Opzet Prospectief onderzoek in samenwerking met LUMC, PsyQ en Erasmus. Nu in overleg over opzet onderzoek naar bewegingsstoornissen bij gebruik stemmingsstabilisatoren in samenwerking met prof. Van Harten


Download ppt "FACT gericht werken op een polikliniek voor bipolaire stoornissen"

Verwante presentaties


Ads door Google