De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patiëntperspectief op kwaliteit van zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patiëntperspectief op kwaliteit van zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Patiëntperspectief op kwaliteit van zorg
Anemone Bögels, directeur NFK Veilige en kwalitatieve oncologische zorg 3 november 2009

2 Zorg voor mensen met kanker
4 op de 10 mannen, 3 op de 10 vrouwen Zaak van leven of dood: mensen overlijden jaarlijks Forse toename mensen met kanker: in 2000 tot circa in 2015 Sterk specialistische zorg Medisch model overheerst: focus op diagnostiek en behandeling en medische uitkomsten Als je overleeft moet je verder niet zeuren Financiering door Fonds PGO

3 Kanker meer en meer chronische aandoening
50% mensen overleeft, vaak met chronische klachten Vermoeidheid, pijn, lymfoedeem, perspectiefverlies Kwaliteit van leven 40% ‘overlevers’ vergelijkbaar met chronisch zieken (NIVEL) 40% meer werkuitval bij kanker dan bij andere chronisch zieken

4 Integrale ketenzorg 1. Proces patiënt centraal
(tijdige) diagnostiek palliatieve zorg screening behandeling (na)zorg reïntegratie 2. Patiënt coproducent en consument van zorg

5 Patiënten- organisaties
Kwaliteits- criteria Patiënten- organisaties CQ- index Keurmerk Visitatie? Richtlijnen/ zorgstandaard Evaluatie Proces patiënt (tijdige) diagnostiek behandeling (na)zorg reïntegratie palliatieve zorg Verbeterprojecten Borging Patientenorganisaties als motor/aanjager in de kwaliteitscyclus Kwaliteitscriteria: linksom en rechtsom, bij richtlijnontwikkeling met behandelaars en bij opstellen inkoopcriteria met verzekeraars. Aanbieders: bij richtlijnen meer behandelaars, bij zorginkoop meer instellingen. Evaluatie en transparantie: kunnen alle partijen hun voordeel mee doen: Patient bij het maken van een keuze, aanbieders voor het inzetten van verbetertrajecten, verzekeraars bij het inkopen van kwaliteitszorg. Verzekeraars Aanbieders Inkoop- criteria Zorginkoop

6 Initiatieven NFK Kwaliteitscriteria voor keten (basisset en ziektespecifieke sets) ‘Onderhandelen’ met professionals: ‘richtlijn’ patiëntenperspectief in richtlijnen, expertpool (verkenning) zorgstandaard: gedeeld kwaliteitskader organisatie zorg, gericht op verbeteren uitkomsten, zelfmanagement, interactie patiënt en hulpverlener ‘Keurmerken’ (bloedkankers, darmkanker) Onderhandelen met verzekeraars: inkoopcriteria, convenant/intentieverklaringen verbetertrajecten Onderhandelen met instellingen: Verbetertrajecten met RET’s Actieve toetsing en keuzeondersteunende info CQ-index kankerzorg: norm door PO ‘Keurmerken’ organisatorische kwaliteit: norm door PO en behandelaars Toekomst: PRHO Onderhandelen met instellingen: Borging verbetertrajecten Uitbreiding naar andere settings: keten Uitbreiding naar andere Menzis/Agis regio’s Uitbreiding naar andere aandoeningen Uitbreiding naar andere verzekeraars

7 Kwaliteitscriteria ketenzorg bij kanker vanuit patiëntperspectief
Bevorderen gezond leven Kwaliteit van leven centraal Korte doorlooptijden: ketenintegratie Transparant en vergelijkbaar aanbod Patiënt volledig geïnformeerd tbv shared decision making Voor de behandeling bespreken: voedingstoestand en conditie, mogelijke gevolgen behandeling, kinderwens, intimiteit en sexualiteit Screening nazorg Op maat ondersteuning bij zelfmanagement Ondersteuning re-integratie Attenderen meerwaarde patiëntenorganisatie Een hoofdaannemer aanspreekbaar op kwaliteit keten Een aanspreekpunt voor patiënt Functionerend multidisciplinair team Effectieve communicatie ieders verantwoordelijkheid (dossier) Patiënt als ervaringsdeskundige: partnership

8 Patiëntparticipatie bij basisvisitatie
Meerwaarde pp in visitatie? wat gebeurt er als patiënten deelnemen Hoe pp bij basisvisitatie vorm te geven? CQ index voorafgaand aan visitatie, aanvullend op elektronische zelfevaluatie Expertpool ervaringskundigen NFK, ter versterking van Inzet cliëntenraad/gebruikerspanel Pilot in 2011


Download ppt "Patiëntperspectief op kwaliteit van zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google