De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Study into the Implementation of the Guideline for the Multidisciplinary treatment of Anxiety disorders 2-4-2017 SIGMA Maarten van Dijk (ADAPT - expertise.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Study into the Implementation of the Guideline for the Multidisciplinary treatment of Anxiety disorders 2-4-2017 SIGMA Maarten van Dijk (ADAPT - expertise."— Transcript van de presentatie:

1 Study into the Implementation of the Guideline for the Multidisciplinary treatment of Anxiety disorders SIGMA Maarten van Dijk (ADAPT - expertise centrum voor angststoornissen) Desiree Oosterbaan (ADAPT) Marc Verbraak (HSK) Ton van Balkom (VU-MC/ GGZ Buitenamstel)

2 De behandelresultaten worden vergeleken met andere centra (NESDA)
Het onderzoek Het betreft een implementatiestudie (18 behandelaren; 200 patiënten) Het gaat om een programma-evaluatie De behandelresultaten worden vergeleken met andere centra (NESDA) De dataverzameling loopt nog; vandaag dus nog geen presentatie van de definitieve uitkomsten!

3 Uitgangspunten bij de implementatie
Uitgangspunten bij de implementatie Wij volgen het model van Grol & Wensing (2001): 0. (ontwikkelen van richtlijn) 1. analyse van doelgroep en setting 2. strategieën ontwikkelen 3. implementatieplan formuleren 4. evalueren van het effect 5. bijstellen implementatieplan

4 Analyse van doelgroep & setting (dossieronderzoek)
Analyse van doelgroep & setting (dossieronderzoek) Algemene verbeterpunten: Meer aandacht voor psychoeducatie Pillen of Praten Verbeterpunten voor medici: Na eerste stap werd te vaak afgeweken! Verbeterpunten voor psychologen: Bij de eerste stap ging het vaak al fout!

5 Belemmerende factoren
Analyse van doelgroep & setting (interviews & vragenlijst) Belemmerende factoren Niveau van de patiënt: “complexe gevallen” Niveau van de organisatie: “richtlijn was niet verspreid” “geen eigen voordeur” Niveau van de hulpverlener: (kennis) teamleden waren slecht bekend met inhoud (verwachtingen) richtlijn zou slechts beperkt toepasbaar zijn (persoonskenmerken) teamleden zouden erg gehecht zijn aan autonomie (team) men wist slecht van elkaar hoe de ander over de richtlijn dacht

6 Bevorderende factoren
Bevorderende factoren Niveau van de organisatie: het bestaan van een specialistisch behandelteam angststoornissen Niveau van de hulpverlener: (competentie) meerderheid gaf aan bestaande routines te kunnen aanpassen (houding t.a.v richtlijn) men was over het algemeen positief over de richtlijn (motivatie) meerderheid had de intentie om de richtlijn te gaan gebruiken (sociale beïnvloeding) men hechtte veel waarde aan mening beroepsvereniging

7 De implementatie Aanpassingen/toepassingen
De implementatie Aanpassingen/toepassingen Gericht op het veranderen van structuur organisatie: Afname MINI in voordeur Behandeladviesgesprek door behandelcoördinator Gericht op het niveau van de patiënt: Folder met uitleg over behandeling Patiënt actief betrekken bij opstellen behandelplan

8 De implementatie Aanpassingen/toepassingen
De implementatie Aanpassingen/toepassingen Gericht op het niveau van de hulpverlener: Informatieoverdracht: verspreiden materiaal trainen hulpverleners in het gebruik van de richtlijn verandering attitude: locale consensusprocedures feedback: evalueren behandeling aan de hand van aanbevelingen richtlijn problemen die ontstaan bij het toepassen van de richtlijn in samenspraak oplossen

9 Het volgen van de veranderingen
Het volgen van de veranderingen Implementatieproces wordt gevolgd met behulp van zogenaamde procesindicatoren Deze procesindicatoren zijn gebaseerd op de aanbevelingen uit de richtlijn, met de sterkste bewijslast, en gekozen na beoordeling op geschiktheid door groep experts (van Dijk, e.a. 2007)

10 Veranderingen in het handelen van de psychologen
Indicator Score voor start onderzoek Score een jaar na start inclusie Verschil Percentage patiënten met indicatie voor exposure therapie (EXP) waarbij EXP geboden is (=*) (29%) 93% +64% Percentage patiënten met indicatie voor cognitieve therapie (CT) waarbij CT geboden is (=*) 56% 95% +39%

11 Veranderen in het handelen van de medici
Indicator Score voor start onderzoek Score een jaar na start inclusie Verschil Percentage patiënten met indicatie voor medicatie stap 1 uit richtlijn (*) waarbij type medicament van eerste keuze is voorgeschreven (85%) 95% +10% Percentage patiënten met indicatie voor medicatie stap 2 uit richtlijn (*) waarbij juiste type medicament is voorgeschreven 53% 100% +47%

12 De implementatie: Het vervolg?
Bijstellen implementatieplan op basis van nieuwe data over zorgverleningproces (plan/do/check/act-cyclus) Halverwege 2008 wordt het mogelijk om resultaten bij patiënten waarbij richtlijn is nageleefd te vergelijken met de resultaten behaald bij patiënten waarbij dat niet lukte! Werk in uitvoering! Wordt vervolgd!


Download ppt "Study into the Implementation of the Guideline for the Multidisciplinary treatment of Anxiety disorders 2-4-2017 SIGMA Maarten van Dijk (ADAPT - expertise."

Verwante presentaties


Ads door Google