De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GGZ Rijnstreek Bijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "GGZ Rijnstreek Bijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

2 GGZ Rijnstreek Bijeenkomst
Leden Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI) 21 november 2008 Dymphna van Ravesteijn Directeur algemene zaken 4/4/2017

3 Algemene gang van zaken in een centrum
Kennismaking Rivierduinen Organisatie van de basiszorg Bedrijfsvoering van een centrum Planning en control Sturing van de medewerkers Productieafspraken

4

5 Missie Rivierduinen Beter Binnen Bereik Bereikbaar en toegankelijk
Beter worden Evidenced based : Wetenschappelijk onderzoek

6 Betekenis missie Steviger positionering GGZ in 1e lijn
GGZ krijgt gezicht; geen “black box” Beter inspelen op de markt en concurrentie aangaan Sevicegerichtheid naar huisartsen groter Ambassadeursfunctie van de GGZ medewerker. Drempelverlaging voor verwijzingen Medewerkers vinden het uitdagend werk wetenschappelijk onderzoek en werken in de gemeenschap

7 Rivierduinen Budget 173 miljoen euro (2008) Aantal medewerkers 2300

8

9 Rivierduinen 7 Basiscentra: Specialité’s
Geografische gespreid: omvang gespreid doelgroep volwassenen en ouderen GGZ Kinderen en jeugd eigen eenheid Specialité’s Centrum voor Eetstoornissen Centrum voor Autisme Centrum voor Specialistische prychotherapie Centrum voor doven Service bedrijf

10 Kenmerken besturing organisatie
Duo management (inhoudelijk en bedrijfsvoering) Drie lagen ( RVB, Directie en middle management ) Decentraal tenzij Centraal tenzij : centrale projecten indien gewenst Resultaat verantwoordelijke eenheden : - Planning & control

11 Enige Kengetallen GGZ Rijnstreek
Rijnstreek: inwoners 90 ambulante medewerkers, 65 fte Totaal medewerkers Kliniek Rijnaarde: bedden, 16 stoelen Wonen klinische langdurige zorg 55 bedden Beschermd wonen: nieuwe inschrijvingen per jaar verrichtingen (ambulant) per jaar (nieuwe) opnames per jaar 165 Budget miljoen euro

12 Behandeling: algemene principes
Werken met Zorgprogramma’s Breed pakket in de Basiszorg Transmuraal werken (op indicatie) Stepped-care model, op geleide van de ROM Nadruk op ambulante behandeling, uitbreiden op indicatie (aanvullende modulen) Samenwerking met vakgroep psychiatrie van het LUMC: topreferente zorg, second opinion

13 Positionering in de regio
Samenhangend stelsel van GGZ activiteiten in de Rijnstreek (Kortdurend, Langdurend, ouderen) waarin een gedifferentieerd zorgaanbod is dat flexibel aangepast wordt op geleide van de markt/vraag. Blijvende investering in samenwerking met de eerste lijn door inzet van GGZ medewerkers in de 1e lijn. Samenwerking met het algemeen ziekenhuis Ketenzorg voor langdurig zorg afhankelijken (politie AMW, jeugdzorg etc.)

14 Samenstelling multidisciplinaire team variabel per zorgprogrammateam
psychiater psychotherapeut/psycholoog Sociaal psychiatrische verpleegkundigen Vaktherapeuten (non verbale-therapie) Verpleegkundigen Woonhuisbegeleiders Psychiatrische thuiszorg medewerkers Educatie trainers Trajectbegeleiders (werk) Maatschappelijk werker Activiteitenbegeleiders (dagbesteding)

15 Planning & control Geheel van activiteiten die zowel inhoudelijk als financieel de controle waarborgt op de resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE) Voorwaarden Duale aansturing Vaste Agenda : speerpunten vooraf bepaald

16 Planning Begroting juni : beleidsplanning op inhoud ( nieuwe activiteiten 2009 ) Augustus : Extrapolatie productie, personeel, materiele kosten en investeringen Voorwaarden Resultaat 0 of positief opbouw van reserve 8 %

17 Control Maandelijks rapportage Elk centrum maakt een analyse
Een Planning en Control gesprek met RvB (1*4 mnd.) Een Planning en Control gesprek met elk team (1*4 mnd.)

18 Productieafspraak hulpverleners
Jaarlijkse afspraak over activiteiten op productniveau voor elke functie.

19 Individuele productie afspraak

20 Productieafspraak Norm per functie 70% direct productief
30% indirect overhead Maandelijks rapportage van management

21 Jaargesprek medewerker
Doel : functioneren wederzijds te bepreken op Inhoud Productie Ziekteverzuim Carrièreplanning / ambities Scholing

22 Dank voor uw aandacht. Vragen ?


Download ppt "GGZ Rijnstreek Bijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google