De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Specialistische” zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Specialistische” zorg"— Transcript van de presentatie:

1 “Specialistische” zorg
Specialistische hulp Specialistisch team Consultatie & diagnostiek Sociale omgeving en Wijkteam Specialistische hulp Gezin Crisis Alternatieve naam voor specialistische zorg: wie helpt?

2 Wat is specialistische zorg?
die zorg die niet in het wijkteam een plek heeft gekregen! vb: ambulante zorg is wijkteam kenmerkend voor specialistische zorg: diagnostiek specifieke expertise/behandeltrajecten nodig (bijv therapie, MST en MDFT) 24 uurszorg buiten het kerngezin gedwongen hulpverlening JB en JR besef: integrale zorgpakketten en daar zit (soms) specialistische zorg in MST: multi system therapie FF: family’s first MDFFT: multi dimensional family therapy

3 Crisishulp combinatie specialistische en lokale zorg
beroep kunnen doen op netwerk op wijkniveau, snel schakelen met het wijkteam en specialistische zorg in kunnen zetten

4 Specialistische zorg verbinden met voorveld
Hoe wordt specialistische zorg verbonden met het voorveld (inclusief toeleidende diagnostiek)? Wijkteam bepaalt inzet voor specialistische zorg in samenspraak met specialistische zorg: Er moeten afwegingen gemaakt. Hebben we nog geld Is specialistische zorg echt nodig Hoe wordt veiligheid gegarandeerd Is volwassenzorg en financiële hulpverlening al verbonden. Huisarts en onderwijs Wijkteam blijft verbonden en specialistische zorg is interventie (logistiek op elkaar afgestemd) Consultatie (kennisdeling) en diagnostiek netwerk vanuit specialistische zorg wordt beschikbaar gesteld aan het wijkteam. Specialistische zorg is verantwoordelijk voor kennisdeling met wijkteam en het wijkteam Consultatie netwerk van ouders en jongeren Verbinding tussen vaste personen wijk en consultatie en diagnostiek team – ze moeten elkaar kennen en zien (geen wachtlijsten)

5 Hoe reist de cliënt door de compartimenten?
Kind blijft bij de ouder en blijft onderdeel van het gezinssysteem. Client is in regie en krijgt de mogelijkheid wie de regie rol (wijkteam of bij inzet specialistische zorg) neemt als cliënt en hulpverleners erover eens zijn dat de cliënt dit ook kan. Als de cliënt het niet kan wordt het via wet geregeld dat de formele regierol bij jeugdbescherming is de gezinsvoogd.

6 Output compartimenten
Welke output moeten de compartimenten leveren? Cirkel tussen wijkteam en specialistische zorg Retrospectief terugkijken – lerend innoveren Heldere hulpvraag vanuit cliënt/wijk Gezin/wijk voelt zich snel kort en krachtig ondersteund Vroegsignalering Snelle Toeleiding Korte doorlooptijd Doelrealisatie en tevredenheid Binnen budget en veilige hulpverlening Niveau van welzijn binnen een wijk

7 Regie bij de cliënt Regie: hoe zorg je voor voldoende regie bij de cliënt, maar zorg je ook dat cliënten die de regie niet aan kunnen professioneel ondersteund worden? En hoe ga je om met cliënten die geen zorg willen, maar gezien veilige ontwikkeling van het kind wel nodig hebben? Beschermingsoverleg is onderdeel van het wijkteam – wijkteam is melder AMK functie verbinden met wijkteam (Risico is dat de laagdrempeligheid dan verdwijnt voor het wijkteam) – zorgen delen Crisishulp – totaal volume moet dalen als stelsel goed georganiseerd wordt Kolom naast de compartimenten voor crisishulp; Eén nr. waar binnen een gebied naar toe gebeld kan worden Integraal/multidisciplinair team met verbindingen naar alle compartimenten Landelijke voorbeelden gebruiken In verbinding met wijkteam

8 Hoe sluit dit aan bij jouw profiel en je ontwikkelpad?
Competenties We hebben heel veel goede professionals nodig! De professional is: enthousiast en inspireert anderen laat zich niet snel uit het veld slaan bij problemen is besluitvaardig neemt regie in contacten met externen kan verbinding maken met anderen is flexibel in tijdsinvestering handelt proactief kan goed samenwerken geeft ruimte aan professionals is inzetbaar t.b.v. een cliënten contact indien inhoudelijk noodzakelijk durft inhoudelijk te pionieren werkt vanuit cliëntperspectief én maatschappelijk perspectief staat open voor jobrotation heeft een consultatieve houding houdt cliënt en regisseur in juiste positie van eigen regie  Hoe sluit dit aan bij jouw profiel en je ontwikkelpad?

9 Tegenkracht Tegenkracht is geborgd door: positie aan ouders & jongeren
wederkerigheid consultatieteam budgetinzicht op wijkniveau interventies gericht op maatschappelijk resulaat en tussentijds ook zichtbaar maken (outcomesturing) (inzet uren gekoppeld aan doelrealisatie en outcome)

10 Wij willen een pilot! Wat willen we: wijkteam testen
consultatie en diagnostieknetwerk neerzetten oefenen inzet specialistische zorg beschermingsoverleg laten aanhaken bij wijkteam Doel: concretiseren van verbindingen via de professionals! consultatienetwerk van cliënten neerzetten


Download ppt "“Specialistische” zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google