De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten werk wijkverpleegkundige NCVGZ 4 april 2013 Marjan Hoeijmakers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten werk wijkverpleegkundige NCVGZ 4 april 2013 Marjan Hoeijmakers."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten werk wijkverpleegkundige NCVGZ 4 april 2013 Marjan Hoeijmakers

2 Revival wijkverpleegkundige

3 Rollen wijkverpleegk. wijkbewoner uitkomst Zelfredzaamheid Ervaren kwaliteit van leven, -gezondheid Regie, zelfmanagement Gebruik gepaste voorzieningen: zorg, welzijn, wonen, e.a. Daling zorggebruik Lage SES Armoede Zorgmijder Zorgmisser Meervoudige gezondh. problemen Multi disciplinaire samenwerking: profs in zorg, welzijn, wonen, etc Zelforganisaties Informele zorg, sociale netwerk Preventie Wijkinfrastructuur, voorzieningen Gebiedsgerichte zorg Wijkbewoners (zelf, fam, buren) Mantelzorgers Professionals: huisarts, LZN, welzijnswerk, woningcorporaties, Vrijwilligers Sleutelfiguren in de wijk schakel signaal,vraag Geïntegreerde aanpak : hele mens in sociale context Brede, generalistische functie : Vraagverheldering en handelen Vroegsignalering en toeleiden Zorg, -coördinatie, begeleiding Vinger aan de pols Schakelen

4 Zichtbare Schakels Rotterdam PROJECT  25 wijken  50 wijkverpleegkundigen  Taakverbreding  Stedelijke samenwerking

5 Evaluatiestudie DRIE THEMA’S  Kwetsbare burger  Wijkverpleegkundige functie  Samenwerking in samenhangende zorg

6 Juiste doelgroep Hele kwetsbare mensen met lage kwaliteit v leven  Significant lager in vgl met andere groepen ouderen en chronisch zieken  Verandert niet significant na 3 en 6 maanden  Minder problemen zelfzorg en dagelijkse activiteit

7 Cliënten dik tevreden Gemiddelde cijfer (1-10) De houding van de Zichtbare Schakel8.2 Ik ben tevreden met de hulp die ik heb gekregen van de Zichtbare Schakel 8.1 De Zichtbare Schakel schonk ruim aandacht aan mijn persoonlijke vragen, behoeften 8.3 Ik kon zo nodig over elk probleem praten met de Zichtbare Schakel 8.4 Ik heb van de Zichtbare Schakel alle informatie gekregen die ik wilde hebben 8.2 Gemiddelde totaal score tevredenheid Zichtbare Schakel8.2 Tevredenheid met de Zichtbare Schakel beoordeeld door cliënten (n=94)

8 Wijkverpleegkundigen

9 Wat vinden zij?  Meer tevreden mét Zichtbare schakel taken  Zichtbare schakel werk en AWBZ-zorg horen bij elkaar  Meer wijkgericht

10 Rol in samenwerking  Samenwerking huisartsen sterker  Rol in totstandkoming van relationele communicatie en onderlinge coördinatie  Leidt tot meer gepaste, doelmatige en integrale zorg aan kwetsbare mensen

11 Professionals ook tevreden Tevredenheid met de werkzaamheden van de Zichtbare Schakel zoals beoordeeld door professionals met wie zij samenwerken Gemiddelde cijfer (1-10) 2011 Gemiddelde cijfer (1-10) 2012 De bereikbaarheid van de Zichtbare Schakel7.8 Zichtbaarheid van de Zichtbare Schakel6.97.0 Professionaliteit van de Zichtbare Schakel7.97.8 Rol in de wijk van de Zichtbare Schakel7.57.6 Verbinding tussen gezondheidszorg/ in het bijzonder de eerste lijn en sociaal maatschappelijke domein van de Zichtbare Schakel 7.57.3 Complementariteit van de Zichtbare Schakel7.77.4 Gemiddelde totaal score tevredenheid Zichtbare Schakel7.47.5

12 kosteneffectiviteit  Verschuiving in kosten tussen 3 en 6 maanden: substitutie effect  Na 6 maanden significante afname  Validiteit uitkomsten beperkt maar door cliënten gerapporteerde gegevens

13 Iedereen tevreden! En nu…?


Download ppt "Resultaten werk wijkverpleegkundige NCVGZ 4 april 2013 Marjan Hoeijmakers."

Verwante presentaties


Ads door Google