De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Optimale Parkinsonzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Optimale Parkinsonzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Optimale Parkinsonzorg
Rol van de Parkinsonverpleegkundige M. Huvenaars & H. Kats

2 Aanleiding Uitbreiding ParkinsonNet met psychosociale hulpverleners
Wat zijn specifieke taken van de parkinsonverpleegkundige Rol binnen het ParkinsonNet Wie van de mensen kent al de parkinsonvpk? Verpleegkundige zorg is een oud beroep, sinds 1989 ontstaan van de pvpk in Engeland, in 1999 in nl

3 Vraagstelling Welke rol en taken heeft de Parkinsonverpleegkundige met betrekking tot psychosociale problemen? en; Welke rol vervult de Parkinsonverpleegkundige binnen het ParkinsonNet? Hoe en waar werkt de parkinsonverpleegkundige

4 Karakteristieken Omgaan met gevolgen van de ziekte
Keuzes rondom starten van medische behandelingen Omgaan met (multidisciplinaire) behandeladviezen Ziekteverschijnselen Behandeling en zorgondersteuning Effect medicatie, bijwerkingen, medicatiegebruik Hulpmiddelen Parkinson Vereniging Beschikbaar informatiemateriaal Kwaliteit van leven is subjectief, dus de evaluatie is op QoL is maatwerk

5 Welke interventies voer je uit op psychosociaal gebied?
Specifieke interventies Verpleegkundig proces Bevorderen van de coping Inventariseren Psycho educatie Signaleren Actief luisteren Verwijzen Bevorderen van de mantelzorg Monitoren Bevorderen van relatiepatroon

6 Rol binnen het ParkinsonNet
Verwijzen Organiseren Participeren Coördineren

7 Stelling 1: Het takenpakket van de Parkinsonverpleegkundige is duidelijk afgebakend binnen ParkinsonNet

8 Stelling 2: De rol van de parkinsonverpleegkundige wordt onderschat door andere zorgverleners binnen ParkinsonNet

9 Stelling 3: De Parkinsonverpleegkundige moet
een aansturende functie hebben binnen ParkinsonNet

10 Hoe zou je de rol willen zien binnen ParkinsonNet (I)?
Als specialist: Het geven van informatie en voorlichting Participerend in het netwerk Signaleren en doorverwijzen Specifieke verpleegkundige interventies Als generalist: De coördinator van zorg Centraal aanspreekpunt van het netwerk “Ik zou graag een goede casemanager willen zijn. Zodat je er voor de patiënt, zijn mantelzorger en alle zorgverleners er om heen bent”

11 Hoe zou je de rol willen zien binnen ParkinsonNet (II)?
Volwaardig en gelijkwaardige partner Voldoende tijd en financiële ruimte Duidelijk verwachtingspatroon "Je bent als parkinsonverpleegkundige best afhankelijk van de neurologen, zij moeten je betalen en bepalen dus indirect hoeveel tijd je mag spenderen, en dus in feite ook waaraan. Op welke manier Zichtbaar Deskundig Laagdrempelig

12 Zorgcoördinatie: Het op elkaar afstemmen van het geheel van concrete zorg, hulp en dienstverlening, gericht op een individuele cliënt in het cliëntsysteem.

13 Optimale Parkinsonzorg
“Een zorgcoordinator is essentieel voor optimale netwerkzorg” Multidisciplinaire Richtlijn 2009 Waarom zorgcoördinatie? Complexe problemen Miscommunicatie tussen hulpverleners Inhoud zorgaanbod sluit onvoldoende aan op de behoefte, mogelijkheden en beperkingen Risico op overbelasting clientsysteem Doolhof van voorzieningen

14 Waar staat de zorgcoördinator in de organisatie van Netwerkzorg Parkinson
Multidisciplinaire Richtlijn 2009

15 Kenmerken van de Goede bereikbaarheid Korte lijnen met hulpverleners
Kennis van het ziektebeeld Kennis van de sociale kaart Systeemgericht Organisatorisch en sociaal vaardig Voorwaarden: positie in de keten, caseload, financiering

16 Parkinsonverpleegkundige
Wijkverpleegkundige Praktijkondersteuner Geriatrisch verpleegkundige Maatschappelijk werk

17 Ontwikkeling: De rol van zorgcoördinator taken, competenties en functieprofiel Platform met parkinsonvpk 3 x per jaar overleg (start eind november) Wie wil actief meedenken?


Download ppt "Optimale Parkinsonzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google