De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken aan samen samenspel hulpverleners en naasten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken aan samen samenspel hulpverleners en naasten"— Transcript van de presentatie:

1 Werken aan samen samenspel hulpverleners en naasten
Kennisnetwerk CVA Nederland Susan Feith / Vilans 24 mei 2011 Voorstellen: Susan: adviseur bij Vilans, het landelijk kenniscentrum voor langdurende zorg. Ondersteunen beroepskrachten in de zorg bij het verbeteren van de zorg. Ontwikkelen nieuwe methoden/materiaal, adviseren evt. op maat en helpen bij de invoering. Mijn eigen aandachtsgebieden gaan uit naar: mantelzorg en vooral de samenwerking met zorgprofessionals en de positie van mantelzorg binnen ketenzorg en vrijwilligers en vooral de samenwerking met zorgprofessionals. Vilans doet samen met Movisie het Expertisecentrum Mantelzorg, landelijke kenniscentrum op het gebied van mantelzorg, verzamelen, ontwikkelen, agenderen etc.

2 Programma Kennismaking Introductie op het SOFA-model
Aan de slag met het SOFA-model Methoden om samenspel in kaart te brengen en te bespreken Wat neem jij mee?

3 Kennismaking Wie ben je en wat zijn je ervaringen met het samenspel tussen beroepskracht en mantelzorger in de CVA-context?

4 Communicatie Het sofa-model is een afkorting voor de vier aspecten van samenspel tussen beroepskracht en mantelzorger. Als symbool is gekozen voor de bank van Dali, waarbij de mondvorm staat voor communicatie als basis voor dit samenspel.

5

6 Betrokkene > Faciliteren
waarborg privacy respecteer gewoontes maak prettig leven mogelijk Persoonlijke relatie: om deze persoonlijke relatie mogelijk te maken hebben ze: Voldoende privacy nodig (jij bent te gast, ook intramuraal ) Mogelijk maken van tijd en energie voor leuke dingen (schuif met zorg in overleg)

7

8 Expert > Afstemmen Ga uit van de kennis van de mantelzorger
Houd regelmatig contact met mantelzorger Informeer bij mantelzorger naar wensen en feiten Vraag naar grenzen Manage verwachtingen Neem klachten serieus Expert: Mantelzorger heeft veel kennis van de voorkeuren en wensen van de cliënt, als de cliënt dit niet zelf kan aangeven.

9

10 Zorgverlener > Samenwerken
Geef informatie over zorg, ziekte, organisatie Betrek mantelzorgers bij zorg-/behandelplan Maak afspraken over wie wat wanneer doet Zorg voor vast en goed bereikbaar aanspreekpunt Leer mantelzorgers zorgvaardigheden aan Partner: Mantelzorger heeft informatie nodig om goed te functioneren als zorgverlener Betrekken bij de zorg, je doet het samen. Ik durf zelfs te beweren beroepskrachten zijn ondersteunend ipv leidend. Ieder heeft zijn eigen vaardigheden en kennis maar vergeet niet dat jij maar 20% van de zorg doet en de mantelzorger 80%.

11

12 Hulpvrager > Ondersteunen
Signaleer overbelasting bij mantelzorger Geef tips om ook aan zichzelf te denken en zorg in te passen in leven Verwijs naar ondersteuning Maak afspraken om zorg over te nemen Hulpvrager: Wees allert en vraag geregeld door. Zonder de cliënt zal de mantelzorger eerder vertellen hoe het werkelijk met hem/haar gaat dan als de cliënt aanwezig is. Geef sociaal emotionele steun. Weet waar je naar kan verwijzen, sociale kaart. Maak voordat het nodig is afspraken met een mantelzorger wat of hoe de zorg moet worden overgenomen indien daar ooit sprake van gaat zijn. Het geeft mantelzorgers een gerust gevoel om te weten dat dat al geregeld is, zelfs als het nu nog niet aan de orde is. Mantelzorgondersteuning: verwijs en geef informatie over mogelijkheden en liefst nog laat een steunpunt mantelzorg of andere organisatie die ondersteunt de mantelzorger zelf actief benaderen (wel vragen aan mantelzorger natuurlijk).

13 Model /hulpmiddel S amenwerken (mede-zorgverlener)
O ndersteunen (hulpvrager) F aciliteren (persoonlijk betrokkene) A fstemmen (ervaringsdeskundige)

14 Hulpmiddelen voor samenspel:
Impulspakket samenspel

15 Hulpmiddelen voor samenspel:
Samenspelscan Doel: achterhalen op welk(e) onderwerp(en) het samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers verbetering behoeft Gaat uit van SOFA-model Verzamelt info van: zorgmedewerkers, managers, cliënten en mantelzorgers Invullen kost 10 minuten Analyse instrument Zit in Impulspakket samenspel, slechts 8 euro.

16 Hulpmiddelen voor samenspel:
Mantelzorgspel

17 Dank voor jullie aandacht
En nu is het aan jullie… Meer informatie: Dank voor jullie aandacht


Download ppt "Werken aan samen samenspel hulpverleners en naasten"

Verwante presentaties


Ads door Google