De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hilde Bellaard van Krachtig Werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hilde Bellaard van Krachtig Werk"— Transcript van de presentatie:

1 Hilde Bellaard van Krachtig Werk
De Kracht van een Team Hilde Bellaard van Krachtig Werk

2 Welkom Hilde Bellaard Interim-manager Trainer

3 Krantenkoppen

4 Stelling: Probleemgedrag in de ouderenzorg kan verminderd worden door de kracht van een team in te zetten.

5 Agenda Stelling Praktijkvoorbeeld Teamdoelmatigheidsmodel
De Kracht van een team Conclusie

6 Praktijkvoorbeeld

7 Wat gaat er nu mis? Missie Team Normen en waarden Cliëntgericht werken
Een thuis geven Tevreden over de zorg Team Geen eenduidigheid Onduidelijke communicatie Niet buiten de kaders kunnen denken Problemen in samenwerking Normen en waarden Eigen versus Professionele Bejegening

8 Agenda Stelling Praktijkvoorbeeld Teamdoelmatigheidsmodel
De Kracht van een team Conclusie

9 Teamdoelmatigheidsmodel:
Missie Doelen Taken en Rollen Afspraken en Procedures Onderlinge verhoudingen

10 De missie Vertaling missie door manager: Tussenstappen:
Missie organisatie is leidend, maar te abstract Gezamenlijke missie met team formuleren. Tussenstappen: Bewustwording stimuleren: Wat is de drijfveer/missie van de medewerker om dit werk te doen ? persoonlijke visie op mensen Hoe wil een medewerker zelf wonen/leven Rechten van de mens Onderlinge uitwisseling medewerkers

11 Teamdoelmatigheidsmodel:
Missie Doelen Taken en Rollen Afspraken en Procedures Onderlinge verhoudingen

12 Doelen Vertaling missie naar doelen door manager Smart formuleren
Betrekken medewerkers Betrekken cliënten (of vertegenwoordigers) Betrekken multidisciplinair team Check steeds: ondersteunt het doel de missie? werkplan

13 Teamdoelmatigheidsmodel:
Missie Doelen Taken en Rollen Afspraken en Procedures Onderlinge verhoudingen

14 Taken en Rollen Manager verduidelijkt taken en rollen
Teamopbouw Functiebeschrijvingen/ functioneringsgesprekken Mix van kwaliteiten in team Wie is verantwoordelijk voor welk doel Manager stuurt op de professionele rol/beroepscode? Cliënt staat centraal Gewoonten cliënt worden gerespecteerd Emoties van de cliënt kunnen hanteren Professionals kunnen zichzelf als instrument inzetten/zelfreflectie kunnen toepassen

15 Teamdoelmatigheidsmodel:
Missie Doelen Taken en Rollen Afspraken en Procedures Onderlinge verhoudingen

16 Afspraken en procedures
Ga met het team na: Welke afspraken/procedures zijn er en ondersteunen ze de missie? hoe werkafspraken/procedures tot stand komen en wanneer deze worden geëvalueerd. Wie welke afspraken mag maken Wie verantwoordelijk is voor het nakomen van afspraken/procedures

17 Teamdoelmatigheidsmodel:
Missie Doelen Taken en Rollen Afspraken en Procedures Onderlinge verhoudingen

18 Onderlinge Verhoudingen
Voorbeeldfunctie bejegening Organisatie naar medewerkers Manager naar medewerkers Medewerker naar medewerker DUS:Effect op bejegening naar cliënten

19 Onderlinge verhoudingen
Hoe kan de manager de onderlinge verhoudingen versterken? Bejegening Voorbeeldfunctie Systeemtheorie Verwachtingen in teamsamenwerking uitspreken en evalueren Gelijkwaardigheid/ respect/veiligheid/openheid Roddelcultuur doorbreken Versterken Waardering en vertrouwen onderling Kernkwaliteiten en kernkwadranten Versterken communicatie:gesprekstechnieken Complimenten Oog voor succes

20 Onderlinge verhoudingen
Hoe kan de manager de onderlinge verhoudingen versterken? Collegialiteit Aandacht voor lief en leed Stimuleren helpcultuur Fouten mogen maken/ kunnen groeien Samen doelen bereiken Professionaliteit Bewustwording Verantwoordelijkheid Leerdoelen/capaciteiten benutten

21 Onderlinge verhoudingen
Overige Creativiteit/out of the box denken Aandacht voor arbeidsvreugde

22 Agenda Stelling Praktijkvoorbeeld Teamdoelmatigheidsmodel
De Kracht van een team Conclusie

23 De kracht van een team = Samenspel Gezamenlijke missie Dezelfde doelen
Bundeling van taken, rollen, kwaliteiten Duidelijke afspraken Vertrouwen Plezier Voeding van buiten het team

24 De kracht van een team Hulpmiddelen : Teamdoelmatigheidsmodel
Kernkwadranten analyse Gesprekstechnieken Zeven bronnen van arbeidsvreugde Functioneringsgesprekken Coaching individu en team Beroepscode Werkplan en evaluatie volgens cirkel van Deming

25 Agenda Stelling Praktijkvoorbeeld Teamdoelmatigheidsmodel
De Kracht van een team Conclusie

26 Praktijkvoorbeeld

27 Teamdoelmatigheidsmodel:
Missie Doelen Taken en Rollen Afspraken en Procedures Onderlinge verhoudingen

28 Conclusie: Stelling:Probleemgedrag in de ouderenzorg kan verminderd worden door de kracht van een team in te zetten.

29 Vragen?

30 Bedankt voor de aandacht!
Hilde Bellaard


Download ppt "Hilde Bellaard van Krachtig Werk"

Verwante presentaties


Ads door Google