De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Forming Oriëntatiefase Onderliggende denkpatronen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Forming Oriëntatiefase Onderliggende denkpatronen"— Transcript van de presentatie:

1 Forming Oriëntatiefase Onderliggende denkpatronen
Ikke en de rest kan … De leidinggevende is verantwoordelijk voor de sfeer en de resultaten. Die wordt er voor betaald! Als zaken niet goed aangeleverd worden, kan ik er ook niets aan doen als het misgaat Ik word betaald om mijn werk te doen, niet meer Wat zie je gebeuren in het team ? Solistisch gedrag Beleefde communicatie Passieve, afwachtende houding Team doel : Verschillende beelden, geen intentie tot afstemming Team legt verantwoordelijkheid bij manager Hetzelfde t-shirt maakt nog geen team Directieve Leiderschapsstijl Sleutel tot succes voor de manager Typisch gedrag van de manager Leren naar elkaar te luisteren en elkaar feedback te geven Afstemming krijgen over inhoud van teamtaak én procedures Bewust maken van interactie Aandragen van inhoudsgerichte oplossingen Inhoud, is beoordelingsgericht stuurt op goed / niet goed Postbode tussen mensen Politie agent bij conflicten Omgang met werk gerelateerde problemen: Stuurt op: Rol in het team: Rol bij conflicten:

2 Storming Conflictfase Onderliggende denkpatronen
Ik versus Jij Wat zie je gebeuren in het team ? Eigen positie versterken door gebruikmaking van de groep. Schijnonafhankelijkheid Wantrouwen in management (Verzet en rebellie als voornaamste drijfveren van gedrag) Subgroepjes die elkaar uitsluiten en beconcurreren Wijzen naar elkaar en leidinggevende Geen collectief hart Overaccentueren van onafhankelijkheid Proberen afstemming te krijgen over teamtaak Elkaar feedback leren geven Team doel : Verschillende beelden, voorzichtige afstemming Team legt verantwoordelijkheid bij manager Overtuigende Leiderschapsstijl Sleutel tot succes voor de manager Typisch gedrag van de manager Omgang met werk gerelateerde problemen:  Brandjes blussen ad hoc Bewust maken van interactie Normen en impliciete omgangsregels expliciet maken Focus op inhoud, procedure en proces Stuurt op:  Inhoud Rol in het team: Leert de groep communicatieve vaardigheden Rol bij conflicten Mede probleemdrager …..

3 Een goed team lijkt meer op een gemengde salade dan op groentesap
Norming Onderliggende denkpatronen Samenwerkingsfase Wij versus Zij Wij zijn beter dan de andere afdelingen! Wij horen bij elkaar! Jammer voor de anderen, wat een geluk voor ons Nieuwelingen moeten zich aanpassen aan ons We hebben geen behoefte aan ideeën die niet aansluiten aan de onze Wat zie je gebeuren in het team ? Buiten het team is de vijand Trots op het team Leren van elkaar Denken en handelen proactief Team doel : Helderheid over het doel en de procedures Team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid Participerende Leiderschapsstijl Sleutel tot succes voor de manager Typisch gedrag van de manager Omgang met werk gerelateerde problemen:  Focus op randvoorwaarden Een goed team lijkt meer op een gemengde salade dan op groentesap Stuurt op:  Proces, interactie, resultaat afspraken Focus op de interactie ook met partijen buiten het team en nieuwe teamleden Rol in het team: Spreekt aan en vertrouwt er verder op dat het goed komt Rol bij conflicten Welke conflicten?

4 Performing Prestatiefase Onderliggende denkpatronen
Wij én Zij Wat zie je gebeuren in het team ? Je hebt elkaar nodig en dan pas kan het beter worden Wij zijn verantwoordelijk Afspraak is vanzelfsprekend afspraak Gaan een relatie aan met de omgeving Staan open voor ideeën van nieuwkomers Zijn goed in staat helikopterview te hanteren Werken teamoverstijgend Waarden en noodzaak voor zingeving Team doel : Helderheid over doel en procedures en proces Team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid Sleutel tot succes voor de manager Delegerende Leiderschapsstijl Samen sterk! Ook met andere afdelingen Typisch gedrag van de manager Zorgdragen dat blik naar buiten blijft Continue leren mogelijk maken door reflectie, bezinning en visieontwikkeling Optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten Stuurt op: Teamdoelstellingen en gemaakte afspraken Rol in het team: Zorgt voor wisseling van rollen Rol bij conflicten  Onpartijdig. Zoekt logica op.


Download ppt "Forming Oriëntatiefase Onderliggende denkpatronen"

Verwante presentaties


Ads door Google