De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

….een korte presentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "….een korte presentatie"— Transcript van de presentatie:

1 ….een korte presentatie
Teamcoaching… ….een korte presentatie teamcoaching

2 De praktijk Ik denk, dat jij denkt, wat ik denk. teamcoaching

3 Samenvatting Communicatie is een van de belangrijkste aspecten binnen relaties. Ook binnen een team van een schoolorganisatie. Uitgangspunt van dit onderzoek is de ‘open dialoog’ geweest. Het beleidsvoornemen van het team van de ‘klim-op’ was het realiseren van een open dialoog tijdens teamvergaderingen. Bij zo’n verandering gaat het niet alleen om een koersverandering, maar ook om een cultuurverandering. De literatuur leert ons dat een cultuurverandering tijd kost. Ook komt er bij een organisatieverandering veel kijken. Een aantal zaken spelen hierbij een rol; het teamgedrag, de fasen van verandering, de opvattingen over bepaalde aspecten van communicatie en de aanwezige mentale modellen. Ook het systeemdenken en het transformationeel leren zijn van belang tijdens het proces. Het onderwerp wat in dit onderzoek naar voren komt, is nog niet afgerond en krijgt een vervolg. Het proces heeft tot nu toe opgeleverd dat er in het team draagvlak gecreëerd is en leerkrachten bewust bezig zijn met de communicatie in het team. teamcoaching

4 De stappen: Beginsituatie in kaart brengen
(cultuurvragenlijst van Michael A. Harrison) Toepassen van transformationeel denken over de ‘open dialoog’ in het team. Oefenen in het geven en ontvangen van feedback teamcoaching

5 Transformationeel denken
wat wil ik? wat denk ik? wat doe ik? context kaders acties resultaten Single loop Double loop Triple loop teamcoaching

6 De theorie teamcoaching

7 systeemdenken Om te begrijpen waarom een groep zich op een bepaalde manier gedraagt, is het van belang het communicatiepatroon te onderkennen. Breng het systeem in beeld: wie zijn erbij betrokken? Zoek het patroon: welke interactie komt steeds terug? teamcoaching

8 Hoe krijg ik het systeem in beeld?
Scoringslijst teamgedrag Functionele analyse Medewerkers typeren in denken en doen (schapen – harde werkers – remmers – effectieve medewerkers) teamcoaching

9 Het patroon zoeken 1. Inhoud/mening 2. Horen/beluisteren
- Wat wordt er (niet) verteld? (het verhaal, de probleemstelling) - Welke overtuigingen spelen mee? - Feiten versus meningen - Diverse verhalen of één verhaal, op elkaar aansluiten of niet, commiment - Is er beeldvorming/verdieping? - Zijn gedachten rationeel/irrationeel? - Wat wordt niet besproken? 2. Horen/beluisteren - Hoe wordt er (niet) gepraat? - Direct/indirect? Voorzichtig - Mate van energie (veel of weinig gepraat) - Toonzetting: beschuldigend, klagend, positief - Boodschap achter de boodschap - Hoe wordt er niet gesproken? 3. Zien/gedrag - Wat zie je (niet) als coach, wat doen de groepsleden? - Hoe zitten de groepsleden erbij? - Wat valt op in houdingen? - Hoe reageren ze op feedback? - Reacties: verbaal/non-verbaal? - Wat is het interactiepatroon? - Wat mis ik? Wat zie ik niet? - Welk gedrag bepaalt voorgrond-achtergrond? - Energie: wie werkt het hardst? - Wie is probleemdrager, hoe zie je dat? 4. Voelen/ervaren proeven/ruiken - Omgaan met gevoelens en emoties - De sfeer - Beweging/verstarring - Slachtoffergedrag versus eigen leiderschap - “nekharen” - Eigen reactie op het verhaal - Zijn emoties toegestaan of worden ze vermeden, toegedekt? teamcoaching

10 Gebruikte literatuur - Aan de slag met teamcoaching, M. Lingsma
Werkboek Teamcoaching en nu echt aan de slag , M. Lingsma, M. Bolung en R. de Brabander Natuurlijk leren, systeemdenken in een lerende school, J. Jutten Effectieve tweegesprekken, handleiding bij het voorbereiden en voeren van gesprekken in organisaties, M. van de Berg. teamcoaching

11 Een studiedag met het hele team onder begeleiding van een deskundige
De toekomst…. Een studiedag met het hele team onder begeleiding van een deskundige teamcoaching


Download ppt "….een korte presentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google