De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Respectvolle bejegening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Respectvolle bejegening"— Transcript van de presentatie:

1 Respectvolle bejegening
Basis voor communicatie en samenwerking

2 Respect Komt van re–spect; dus nog eens, (beter) kijken naar de kwaliteiten van de ander, en jezelf wat minder belangrijk maken ten opzichte van die ander. (creëert bescheidenheid) Afgedwongen respect: Je kijkt naar iemands macht, kracht of potentieel waardoor hij angst, ontzag of gevoelens van minderwaardigheid in je creëert, en jij jezelf ten opzichte van hem wat minder belangrijk maakt. Aangeleerd respect: Geprogrammeerd beheerst en ingehouden gedrag ten opzichte van de ander. In feite een in- geprogrammeerde act.

3 Respect Spontaan en natuurlijk menselijk respect: Komt voort uit de waarneming en het besef dat de andere mens even wezenlijk is als wijzelf. Hieruit ontstaan gevoelens van verbondenheid en sympathie. Ons gedrag zal dan respectvol zijn, in die zin, dat we "goed kijken" naar de ander, rekening houden met die ander, om hem of haar op generlei wijze te benadelen.

4 Bejegening Bejegening: de wijze waarop iemand zich gedraagt tegenover een ander. Bejegening is een alomvattend abstract begrip, globaal ook te omschrijven als omgangsvormen. Een goede bejegening betekent op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Bejegening heeft te maken met visie, professioneel gedrag en reflectie op eigen gedrag

5 Dynamisch proces van “Respectvolle bejegening”
Visie Naar bevestiging Naar gedrag en/of bijstelling Kritische Zelfreflectie Houding Naar bewustwording

6 Visie Is een wijze van zien of waarnemen
Met een visie geef je je kijk op mensen weer, de wijze waarop je met elkaar om wil gaan Een organisatie geeft met de visie aan op welke manier met patiënten en medewerkers omgegaan wil worden en met welke bedoeling Een heldere visie voorkomt willekeur Een visie geeft een ‘wij-gevoel’ dat gebaseerd is op een gezamenlijk referentiekader

7 Houding Ook wel attitude, instelling, mentaliteit
Met je houding geef je door je gedrag de visie praktisch gestalte Houding is de uitdrukking, de concretisering van de visie Houding en visie zijn dynamisch, zijn in beweging. Is cultuurbepaald, tijd – en persoonsgebonden

8 Positieve grondhouding
Je willen en kunnen verplaatsen in de ander Willen zoeken naar de betekenis van gedrag Je interesseren voor iemands levensgeschiedenis Kritisch willen samenwerken met anderen Jezelf kunnen en willen laten zien

9 Positieve grondhouding
Een ander kunnen aanvaarden/accepteren Verbondenheid met professionele distantie Verantwoordelijk kunnen en willen zijn in het belang van een ander    Een kritische zelfreflectie bezitten

10 Kritische zelfreflectie
Heb je nodig om te bezien of je houding inderdaad klopt met de visie Heel scherp kijken naar je eigen handelen, je houding en je eigen persoonlijkheid Kritische zelfreflectie is de hoogste vorm van feedback Bewust kijken naar jezelf kan leiden tot zelfkennis

11 Kritische zelfreflectie
Zelfkennis kan dan weer leiden tot attitude – en visieverandering Naar je eigen handelen willen kijken, jezelf ter discussie durven stellen Je eigen opvoeding – en ontwikkelingsgeschiedenis willen bezien Emoties bespreekbaar willen/durven maken, je eigen grenzen duidelijk krijgen


Download ppt "Respectvolle bejegening"

Verwante presentaties


Ads door Google