De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling Professioneel-Kritische Instelling Dag 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling Professioneel-Kritische Instelling Dag 1."— Transcript van de presentatie:

1 Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling Professioneel-Kritische Instelling Dag 1

2 Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling Aanleiding programma  NBA wil bewustwording over Professioneel – Kritische – Instelling vergroten  Beroepsbreed programma gericht op gedragsverandering  Het programma richt zich op: - het kritisch beoordelen van informatie; - het eigen oordeelsvormingsproces; - borging van de Professioneel – Kritische – Instelling; - standvastig communiceren  Focus op gedrag en attitude. Dus een training en geen cursus

3 Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling Doelstellingen dag 1  De deelnemer kent het begrip PKI en is zich bewust van het maatschappelijk belang  De deelnemer is alert op het kritisch beoordelen van informatie  De deelnemer staat kritisch ten opzichte van het eigen oordeelsvormingsproces  De deelnemer is in staat een voortrekkersrol te vervullen bij klanten, in de eigen organisatie en in het maatschappelijk verkeer

4 Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling Opzet programma dag 1 (toelichting)  Professioneel – Kritische – Instelling is een beroepsmatige attitude.  Gaat dus om kennis, houding en gedrag.  Met vakdocent werken aan kritisch zijn, signaleren en dilemma's.  Met trainer werken aan ontwikkelen van competenties. Dus, hoe maak je signalen bespreekbaar en houd je jouw rug recht?  Dus uiteenlopende werkvormen en veel interactie.

5 Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling Opzet programma dag 1  Plenaire start; kennismaking PKI  Uiteen in 2 groepen. Groep 1 werkt met docent, groep 2 met de trainer  Lunch  Groep 1 werkt met trainer, groep 2 met de docent  Plenair vervolg  Afsluiting  Einde


Download ppt "Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling Professioneel-Kritische Instelling Dag 1."

Verwante presentaties


Ads door Google