De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professioneel-Kritische Instelling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professioneel-Kritische Instelling"— Transcript van de presentatie:

1 Professioneel-Kritische Instelling
Dag 1

2 Aanleiding programma NBA wil bewustwording over Professioneel – Kritische – Instelling vergroten Beroepsbreed programma gericht op gedragsverandering Het programma richt zich op: - het kritisch beoordelen van informatie; - het eigen oordeelsvormingsproces; - borging van de Professioneel – Kritische – Instelling; - standvastig communiceren Focus op gedrag en attitude. Dus een training en geen cursus 2

3 Doelstellingen dag 1 De deelnemer kent het begrip PKI en is zich bewust van het maatschappelijk belang De deelnemer is alert op het kritisch beoordelen van informatie De deelnemer staat kritisch ten opzichte van het eigen oordeelsvormingsproces De deelnemer is in staat een voortrekkersrol te vervullen bij klanten, in de eigen organisatie en in het maatschappelijk verkeer 3

4 Opzet programma dag 1 (toelichting)
Professioneel – Kritische – Instelling is een beroepsmatige attitude. Kennis, houding en gedrag Met vakdocent werken aan kritisch zijn, signaleren en dilemma's. Met trainer werken aan ontwikkelen van competenties. Dus, hoe maak je signalen bespreekbaar en houd je jouw rug recht? Uiteenlopende werkvormen en veel interactie. 4

5 Opzet programma dag 1 Plenaire start; kennismaking PKI.
Uiteen in 2 groepen. Groep 1 werkt met docent, groep 2 met de trainer. Lunch Groep 1 werkt met trainer, groep 2 met de docent. Plenair vervolg Afsluiting. Einde 5


Download ppt "Professioneel-Kritische Instelling"

Verwante presentaties


Ads door Google