De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

School-als-organisatie en schoolcultuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "School-als-organisatie en schoolcultuur"— Transcript van de presentatie:

1 School-als-organisatie en schoolcultuur
15 september 2005 Brugge * Heusden-Zolder

2 Doelstellingen Inzicht verdiepen in de invloed van de schoolcultuur op
de kwaliteit van het onderwijs het professioneel handelen van de leraren de schoolontwikkeling Beseffen dat de persoonlijke bril van de externe begeleider van invloed is op haar/zijn kijk op de schoolcultuur

3 Gebeurtenis aan elkaar vertellen
Vertel in één minuut een merkwaardige of grappige gebeurtenis uit de afgelopen periode die je verrast of verbaasd heeft Bouw tijdens je verhaal de spanning op naar een climax toe Reflecteer nadien over de effecten voor jezelf, de andere en de groep

4 Zinnen aanvullen Als ik in een school kom, dan let ik vooral op …
vergeet ik zeker niet … vraag ik allereerst naar … verwacht ik … zal ik zeker niet … onthou ik … hou ik rekening met … spreek ik het liefste over … observeer ik altijd … neem ik mee dat … weiger ik ...

5 Definitie van organisatie
Een organisatie is een groep mensen die samen iets willen bereiken, daartoe een structuur ontwerpen, een bepaalde cultuur ontwikkelen en zich ook duidelijk profileren

6 Groepsintelligentie ...

7 0p zoek naar belangrijke elementen
Werk in groepjes Geef aan welke elementen belangrijk zijn in het functioneren van de groep in het verhaal van de apen en hoe ze op elkaar inwerken. Kom los van het concrete en ga op zoek naar grotere noemers Geef bij elk element voorbeelden uit een schoolsituatie

8 Definitie van schoolcultuur (A. Konig)
“Gemeenschappelijke opvattingen en gebruiken (waarden en normen) die bewust of onbewust gedeeld worden door leden van de schoolgemeenschap en die naar buiten treden in de gedragingen van de leden en in de feitelijke verschijningsvorm van de school.”

9 IJsberg

10 Cultuurschillen 1. vooronderstellingen 2. waarden en normen
3. symbolen, mythen en helden 4. gewoonten, rituelen en procedures

11 Drie bevoorrechte cultuurterreinen
Lees de teksten Overleg in je groep wat de belangrijkste kenmerken, eigenschappen zijn bij elk cultuurterrein zoals beschreven in de tekst Noteer ze in staakwoorden op je flap

12 Betekenis van de cultuurtypes voor onderwijsvernieuwing
van de school cultuur van de vernieuwing

13 Betekenis van de cultuurtypes voor onderwijsvernieuwing
Vernieuwing: dagelijks functioneren verliest een deel van zijn vanzelfsprekendheid Vernieuwing moet kunnen aangrijpen op bepaalde waarden en normen cultuur van de school van de vernieuwing mate van discrepantie: aangrijpingspunt voor analyse en interventie

14 Betekenis van de cultuurtypes voor onderwijsvernieuwing
Werk in groepjes Bespreek in je groep in welk van de types van scholen een bepaalde vernieuwing het meeste kans heeft

15 Effectieve interventies vergen een professionele houding en competenties
Inspelen op het patroon van de groep Reflecteren op patronen in de eigen houding De eigen rol ter discussie durven stellen Een veilig klimaat scheppen Grenzen aangeven in de communicatie

16 Effectieve interventies vergen een professionele houding en competenties
Een patroon verhelderen met de leden van de groep Een patroon dat speelt bespreekbaar maken Openstaan voor feedback Direct kunnen inspelen op wat er speelt als er weinig of geen tijd is om zich voor te bereiden

17 Cultuurtypes in scholen (Harrison)
De machtgerichte cultuur De rolgerichte cultuur De taakgerichte cultuur De persoonsgerichte cultuur


Download ppt "School-als-organisatie en schoolcultuur"

Verwante presentaties


Ads door Google