De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 9 Het aansturen van teams

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 9 Het aansturen van teams"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 9 Het aansturen van teams
Managementvaardigheden, 3e editie door Phillip L. Hunsaker Copyright © 2010 Pearson Education

2 Copyright © 2010 Pearson Education
Leerdoelen De kenmerken van effectieve teams herkennen Teams samenstellen die goed presteren De ontwikkelingsfasen van teams herkennen Je stijl van leidinggeven aanpassen aan de verschillende ontwikkelingsfasen van teams Obstakels herkennen voor effectieve teamprestaties Teamprocessen vergemakkelijken Effectieve vergaderingen houden Copyright © 2010 Pearson Education

3 Copyright © 2010 Pearson Education
Het belang van teams Succesvolle managers zijn managers die werken met succesvolle teams Groepen vormen de bouwstenen van elke organisatie Copyright © 2010 Pearson Education

4 Copyright © 2010 Pearson Education
Groepen Groepen zijn twee of meer mensen die elkaar regelmatig ontmoeten gedurende een bepaalde periode, die zichzelf onder-scheiden van anderen, die een aantal gemeen-schappelijke waarden hebben en gemeen-schappelijke doelen nastreven Copyright © 2010 Pearson Education

5 Copyright © 2010 Pearson Education
Teams Teams zijn groepen mensen met elkaar aanvullende vaardigheden die zich hebben verbonden aan een gezamenlijk doel, een aantal prestatiedoelen en een benadering waarvoor ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn Copyright © 2010 Pearson Education

6 Kenmerken van teams die goed presteren
Kleine groepen Aanvullende vaardig-heden Gemeenschappelijk doel Specifieke doelen Gemeenschappelijke benadering Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid Copyright © 2010 Pearson Education

7 Manieren waarop je organisatie kan profiteren van teams
Copyright © 2010 Pearson Education

8 Teams ontwerpen die goed presteren
Wie zijn we? Waar gaan we naartoe? Waar zijn we nu? Hoe komen we daar? Copyright © 2010 Pearson Education

9 De vijf stadia van het ontwikkelen van teams
Vormen De vijf stadia van het ontwikkelen van teams Stormen Normeren Presteren Uiteengaan Copyright © 2010 Pearson Education

10 Variaties in productiviteit en moreel tijdens ontwikkeling van team
Copyright © 2010 Pearson Education

11 Stijl van leidinggeven en ontwikkeling
Copyright © 2010 Pearson Education

12 Copyright © 2010 Pearson Education
De stijl van leidinggeven aanpassen om de ontwikkeling van het team te bevorderen Structureren Oplossen Samenwerken Valideren Beëindigen Copyright © 2010 Pearson Education

13 De effectiviteit van het team verbeteren
Bewust worden van teamproblemen Symptomen van ineffectieve teams bepalen Communiceren buiten de groep Te grote afhankelijkheid van de leider Beslissingen die niet worden uitgevoerd Verborgen conflicten Ruziën zonder zaken op te lossen Subgroepen Copyright © 2010 Pearson Education

14 Copyright © 2010 Pearson Education
Teamrollen Taakgedrag Onderhoudsgedrag Persoonlijk gedrag Copyright © 2010 Pearson Education

15 Copyright © 2010 Pearson Education
Teamprocessen Communicatiepatronen Besluitvormingsprocedures Beïnvloedingsstrategieën Teamrollen Egocentrisch emotioneel gedrag Copyright © 2010 Pearson Education

16 Teamprocessen verbeteren
Processen observeren Ingrijpen Copyright © 2010 Pearson Education

17 Kritische obstakels voor het functioneren van teams
Geen doel Onderlinge conflicten Verantwoordelijkheden uit de weg gaan Gebrek aan vertrouwen Gebrek aan vaardigheden Gebrek aan externe ondersteuning Copyright © 2010 Pearson Education

18 Actieplannen maken om problemen op te lossen
Duidelijke doelen stellen Kleine successen waarderen Wederzijds vertrouwen opbouwen Complimenten geven voor individuele- en groepsprestaties De nodige externe ondersteuning bieden Teamleden trainen in teambuilding Onderhandelen over rollen Copyright © 2010 Pearson Education

19 Copyright © 2010 Pearson Education
Effectief vergaderen De vergadering beginnen met de agenda en de doelen Specifieke tijdsgrenzen aangeven Controle uitoefenen op de besprekingen Het oplossen van problemen aanmoedigen Inbreng van alle leden aanmoedigen en steunen Copyright © 2010 Pearson Education

20 Effectief vergaderen - 2
Ideeën laten botsen zonder dat personen botsen Effectief luisteren Consensus bereiken De vergadering beeindigen en het vervolg aankondigen Copyright © 2010 Pearson Education


Download ppt "Hoofdstuk 9 Het aansturen van teams"

Verwante presentaties


Ads door Google