De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidstevredenheid en prestaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidstevredenheid en prestaties"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidstevredenheid en prestaties
Management van gedrag Hoofdstuk 6 Arbeidstevredenheid en prestaties 1

2

3 De betekenis en kenmerken van werktevredenheid
Een attitude of een interne toestand, geassocieerd met een gevoel van persoonlijk succes, hetzij in kwantitatieve, hetzij in kwalitatieve zin. Recent wordt tevredenheid vooral geassocieerd met algemene benaderingen op functieontwerp, de organisatie van werktaken, de kwaliteit van de werkomstandigheden, stress en de balans tussen werk en vrije tijd. 2

4 Dimensies van werktevredenheid
Persoonlijke factoren Sociale factoren Culturele factoren Organisatiefactoren Omgevingsfactoren 5

5 Vijf aan tevredenheid gerelateerde contractuele gebieden
Het kenniscontract Het psychologische contract Het efficiëntie/beloning-contract Het ethische contract Het taakstructuurcontract 6

6 Variabelen die invloed hebben op werktevredenheid en -prestaties
Persoonlijke factoren – persoonlijkheid, opleiding, leeftijd, intelligentie, werkgerichtheid, etc. Organisatiefactoren – aard en omvang van de organisatie, personeelsbeleid, relatie met werknemers, etc. Omgevingsfactoren – economisch, sociale, technische en overheidsinvloeden. 13

7 Variabelen die invloed hebben op werktevredenheid en -prestaties (vervolg)
Culturele factoren – achterliggende attitudes, overtuigingen en waarden. Sociale factoren – relatie met collega’s, groepsprocessen en -normen, mogelijkheden tot interactie, organisatie van informatie. 14

8 Door relaties en rolconflicten veroorzaakte stress
18 Figuur 6.3 Bron: Arnold, J., Cooper, C.L. and Robertson, I.T., Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace, derde editie, Financial Times Prentice Hall (1998) blz.434. Overgenomen met toestemming van Pearson Education Ltd.

9 Individueel functie(her)ontwerp
De vroege benaderingen op functieontwerp waren gericht op de herstructurering van afzonderlijke werktaken en van toepassing op de volgende methoden: Werkrotatie Taakverbreding Taakverdieping 20

10 Belangrijkste benaderingen op functieontwerp
23 Figuur 6.6

11 De cultuur van QWL Quality of Working Life (QWL) als doel
QWL als proces QWL als filosofie 24

12 Belangrijke aspecten van zelfsturende teams
Specifieke groepsdoelen, maar de leden beslissen hoe deze doelen het best kunnen worden behaald Meer vrijheid voor groepsleden, onder andere op het gebied van de planning, uitvoering en beheer van de activiteiten Collectieve vaardigheden en capaciteiten 25

13 Belangrijke aspecten van zelfsturende teams (vervolg)
Minder externe supervisie – de rol van de leidinggevende wordt meer een adviserende en ondersteunende Feedback en evaluatie worden gerelateerd aan de prestaties van de groep als geheel 26

14 Flexibele werkregelingen
Enkele voorbeelden van regelingen: Flexwerken Gespreide uren Arbeidstijdverkorting Minder dagen, langer werken per dag Uitwisselen van diensten Eigen werktijden indelen Functiedeling Thuiswerken Telewerken Sabbaticals 27

15 Kwaliteitscirkels Een kwaliteitscirkel is een groep van organisatieleden die regelmatig bijeenkomen om problemen met kwaliteit, productiviteit of andere aspecten van de dagelijkse werkzaamheden te benoemen, te analyseren en op te lossen. 28


Download ppt "Arbeidstevredenheid en prestaties"

Verwante presentaties


Ads door Google