De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 - Inleiding Wat is een organisatie? mensen middelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 - Inleiding Wat is een organisatie? mensen middelen"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1 - Inleiding Wat is een organisatie? mensen middelen
doelstellingen

2 Hoofdstuk 1 - Inleiding Indeling organisaties (naar doelen)
bedrijven (afhankelijk van klanten) ondernemingen non-profitorganisaties overige organisaties (niet afhankelijk van klanten)

3 Hoofdstuk 1 - Inleiding Indeling organisaties (naar juridische kenmerken) organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, zoals eenmanszaak vennootschap onder firma commanditaire vennootschap organisaties met rechtspersoonlijkheid, zoals de naamloze vennootschap (NV) de besloten vennootschap (BV)

4 Hoofdstuk 1 - Inleiding De economische omgeving  kringloopmodel input
transformatie output

5 Banken Consumenten Producenten Overheid Lenen Investeren Sparen Sparen
Export Import Goederen Geld Consumenten Producenten Sociale uitkeringen/ overdrachtsuitgaven Belastingen Productiefactoren (arbeid e.d.) Inkomen Belastingen Collectieve bestedingen Overheid

6 Hoofdstuk 1 - Inleiding Wanneer is sprake van een organisatie-evenwicht? als de externe en interne stakeholders gemotiveerd blijven deel te nemen aan die organisatie

7 Hoofdstuk 1 - Inleiding Stakeholders (belanghebbenden) interne externe

8 Hoofdstuk 1 - Inleiding Doelstellingen
organisatiedoelstellingen (hiërarchie) concerndoelstellingen ondernemingsdoelstellingen afdelingsdoelstellingen (marketing, inkoop enz.) privédoelstellingen

9 Hoofdstuk 1 - Inleiding Ontwikkelingen in de organisatietheorie in de 20ste eeuw (beknopt) eind 19e eeuw – ca (met name klassieke school) scientific management, kwantitatieve benadering (Taylor)

10 Hoofdstuk 1 - Inleiding ca – ca (met name human relations resp. revisionisme) aanzet door Hawthorne experiments

11 Hoofdstuk 1 - Inleiding ca. 1955 - heden (met name systeemtheorie)
grote maatschappelijke veranderingen open systemen intensieve internationale samenwerking

12 Hoofdstuk 1 - Inleiding contingentiebenadering
kennisrevolutie (Peter Drucker) basisconfiguraties (Henry Mintzberg) vijfkrachtenmodel (Michael Porter) meer zelfsturing (Michael Hammer)

13 Hoofdstuk 1 - Inleiding Trends in de ontwikkeling van organisaties (zie schema Bolwijn & Kumpe) efficiency kwaliteit flexibiliteit innovatie

14 Hoofdstuk 1 - Inleiding Organisatiekunde heeft een interdisciplinair karakter synergie

15 Hoofdstuk 1 - Inleiding Enkele grote schrijvers in de 20ste eeuw
Drucker (kenniseconomie) Mintzberg (basisconfiguraties) Porter (value-chain, generieke concurrentiestrategieën, vijfkrachtenmodel)

16 Hoofdstuk 1 - Inleiding Het managementproces
beleidsvorming (analyseren, doelstellingen en plannen maken) uitvoering (doen uitvoeren, beheersen en bijsturen) structurering (het ontwerpen van een organisatiestructuur)

17 Hoofdstuk 1 - Inleiding Elementen 7S-model strategy (grote lijn)
structure (arbeidsverdeling en coördinatie) systems (systemen, procedures en modellen) staff (personeelsbeleid) skills (kennis en vaardigheden) style (stijl van leidinggeven) shared values (waarden en normen)


Download ppt "Hoofdstuk 1 - Inleiding Wat is een organisatie? mensen middelen"

Verwante presentaties


Ads door Google