De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatorische vaardigheden Hoorcollege Corné Broers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatorische vaardigheden Hoorcollege Corné Broers."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatorische vaardigheden Hoorcollege Corné Broers

2 De arbeidsorganisatie Als je dit college hebt gevolgd, kun je, weet je:  Het begrip organisatie omschrijven en enkele soorten organisaties benoemen  Doelen en werkwijzen van een organisatie benoemen  De sociale kaart van een organisatie uitleggen  Een organisatiestructuur herkennen  Een organigram lezen

3 Wat is organiseren?  Een doel nastreven  ……………………………….  Activiteiten uitvoeren om dat doel te bereiken  ……………………………….  Met behulp van mensen en middelen  ……………………………….

4 Kenmerken van een arbeidsorganisatie  Gemeenschappelijk doel  Samenwerkings- verband  Gebruik van mensen en middelen  Betaalde arbeid  Werk vereist deskundigheid

5 Indelen arbeidsorganisaties naar organisatiedoelen  Winst nastreven - Profit  Geen winst nastreven - Non-profit - Not for profit  Privébezit  Staatseigendom  Handelsonderneming (inkoop-verkoop) …………………….  Productiebedrijf (fabricage) …………………….  Dienstverlener …………………….

6 Indelen arbeidsorganisaties naar rechtsvorm  Eenmanszaak …………………….  Vennootschap onder firma (VOF) …………………….  Besloten vennootschap …………………….  Naamloze vennootschap …………………….  Vereniging …………………….  Stichting …………………….

7 Doelomschrijvingen FoutiefGoedSmart FabriekProducten maken Met producten voorzien in de behoefte van de klant ……. VerpleeghuisVerzorgen en behandelen Zo lang mogelijk handhaven van de zelfredzaamheid van de klant ……. SchoolLes geven Goed opgeleide beroepsbeoefenaren opleiden ……. JeugdcentrumActiviteiten organiseren Jeugd begeleiden naar een sociale rol in de maatschappij …….

8 Doelomschrijvingen  Hoofddoelen (bestaansgrond van de organisatie)  …………………..  Subdoelen (doelen die naast het hoofddoel worden nagestreefd)  ……………………

9 Organiseren Je kunt alleen van organiseren spreken bij inzet van  Mensen  Middelen  Activiteiten - hoofdactiviteiten - deelactiviteiten

10 Hoofdactiviteit en deelactiviteit  Primaire proces - school: les geven - ………………… - ………………… - ………………… - ………………… - ………………… - …………………  Secundaire proces - school: studiebegeleiding stagebegeleiding administratie voeren - …………………. - …………………. -…………………..

11 Sociale kaart Externe organisaties waarmee wordt samengewerkt  Micro (regionale omgeving)  Meso (landelijke invloed)  Macro (branche-breed)

12 Sociale kaart Externe organisaties waarmee wordt samengewerkt  Micro (regionale omgeving)  Meso (landelijke invloed)  Macro (branche-breed)  ……………………

13 Soorten organisatiestructuren  Lijnorganisatie  Lijnstaforganisatie  Matrixorganisatie

14 Lijnorganisatie

15 Lijnstaforganisatie

16 Matrixorganisatie DirectieInkoopVerkoopAdministr. Productie Project A XXX Project B XXXXX Project C XXX Project D XX Project E XXX

17 Bevoegdheden  Hiërarchische bevoegdheid (rangorde: van hoog naar laag (van boven naar beneden)) ………………………….. …………………………..  Adviserende bevoegdheid (staffunctie) ………………………….. …………………………..


Download ppt "Organisatorische vaardigheden Hoorcollege Corné Broers."

Verwante presentaties


Ads door Google