De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding tot management en organisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding tot management en organisaties"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding tot management en organisaties
Hoofdstuk 1

2 H O O F D S T U K O V E R Z I C H T Wie zijn de managers?
Leg uit hoe managers verschillen van niet-leidinggevend personeel. Beschrijf hoe je managers binnen een organisatie kunt classificeren. Wat is management? Geef een definitie van management. Leg uit waarom efficiëntie en effectiviteit belangrijk zijn voor management.

3 H O O F D S T U K O V E R Z I C H T Wat doet de manager?
Beschrijf de vier functies van management. Beschrijf Mintzbergs managementrollen. Beschrijf de drie managementvaardigheden van Katz en hoe het belang van deze vaardigheden verandert als je naar managementniveau kijkt. Bespreek de veranderingen die invloed hebben op het werk van managers. Leg uit waarom klantenservice en innovatie belangrijk zijn voor het werk van de manager.

4 H O O F D S T U K O V E R Z I C H T Wat is een organisatie?
Beschrijf de kenmerken van een organisatie. Leg uit hoe het concept van een organisatie verandert. Waarom management bestuderen? Verklaar het begrip universaliteit van het management. Bespreek waarom inzicht in management belangrijk is. Beschrijf waarin de beloning en uitdagingen voor een manager

5 Wie zijn de managers? Manager
Iemand die met behulp van anderen werkt door hun werkzaamheden te coordineren, met als oogmerk de doelstellingen van de organsiatie te realiseren

6 Classificatie van managers
Lagere managers Mensen die het werk van ‘gewone’ werknemers coordineren, die de producten of diensten van de organisatie genereren Middlemanagers Mensen die het werk van lagere managers managen Hogere of topmanagers Mensen die verantwoordelijk zijn voor het definieren van de doelstellingen en het nemen van beslissingen die van invloed zijn op de organisatie als geheel

7 Figuur 1–1 Organisatieniveaus

8 Wat is management? Waar managers zich mee bezig houden Efficientie
‘De dingen goed doen’ Het behalen de grootst mogelijke productie met de minst mogelijke input Effectiviteit ‘De goede dingen goed doen’ Het behalen van de organisatiedoelen

9 Exhibit 1–2 Efficientie en effectiviteit in management

10 Wat doen managers? Functionele benadering Planning Organiseren
Definieren van doelen, strategieen om de doelen te bereiken, ontwikkelen van plannen om activiteiten te integreren en coordineren. Organiseren Werk verdelen en structureren om organisatiedoelen te bereiken. Leidinggeven Met en door mensen werken om doelen te bereiken. Controleren Bijhouden, vergelijken en corrigeren van werk.

11 Exhibit 1–3 Managementfuncties

12 Wat doen managers? (vervolg)
Managementrollen (Mintzberg) Intermenselijke rollen Boegbeeld, leider, aanspreekpunt Informatieve rollen Monitor, verspreider, zegsman Beslissingsrollen Ondernemer, probleemoplosser, toekenner van middelen en onderhandelaar

13 Wat managers doen (Mintzberg)
Interactie met anderen met de organisatie met de externe context van de organisatie Reflectie nadenken Actie doen

14 Wat doen managers (vervolg)
Vaardighedenbenadering Technische vaardigheden Kennis en vaardigheden van specifieke onderwerpen Intermenselijke vaardigheden De mogelijkheid om samen te werken met anderen Conceptuele vaardigheden De mogelijkheid om na te denken over abstracte en complexe situaties met betrekking tot de organisatie en deze te conceptualiseren

15 Figuur 1–5 Vaardigheden die op diverse managementniveaus nodig zijn

16 Figuur 1–6 De relatie tussen managementvaardigheden en -functies

17 Figuur 1–6 De relatie tussen managementvaardigheden en –functies (vervolg)

18 Hoe de taak van de manager verandert
Het toenemend belang van klanten Klanten: de reden dat de organisatie bestaat Het beheren van klantrelaties is de verantwoordelijkheid van alle managers en werknemers. Consistente klantenservice van hoge kwaliteit is essentieel om te overleven. Innovatie Dingen anders doen, nieuw terrein onderzoeken en risico’s nemen Managers moeten werknemers aanmoedigen om zich bewust te zijn van mogelijkheden voor innovatie en daarna te handelen.

19 Figuur 1–7 Veranderingen die de taak van de manager beinvloeden

20 Wat is een organisatie? Een organisatie
Een geheel waarin mensen op een doelbewuste manier bij elkaar zijn gebracht om specifieke doelstellingen te verwezenlijken. Bekende kenmerken van organisatie Ze hebben een specifiek doel Bestaan uit mensen Hebben een doelbewuste structuur

21 Figuur 1–8 Kenmerken van organisaties

22 Figuur 1–9 De veranderende organisatie

23 Waarom management bestuderen?
De waarde van het bestuderen van management De universaliteit van management Goed management is nodig is alle organisaties De realiteit van werk Werknemers zijn of managers of worden gemanaged Beloningen en uitdagingen voor managers Management biedt uitdagende, opwindendende en creatieve mogelijkheden voor betekenisvol en vervullend werk Succesvolle managers ontvangen significante geldelijke beloningen voor hun werk

24 Figuur 1–10 De universaliteit van management

25 Figuur 1–11 De uitdagingen en beloningen voor de manager


Download ppt "Inleiding tot management en organisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google