De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 De fundamenten van individueel gedrag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 De fundamenten van individueel gedrag"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2 De fundamenten van individueel gedrag
Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Hoofdstuk 2 De fundamenten van individueel gedrag

2 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
1. Het verband tussen vermogen en werkprestaties te verklaren. 2. De drie componenten van attitudes tegen elkaar af te zetten. 3. Overeenkomsten en verschillen te bespreken tussen arbeidstevredenheid en de andere besproken werkattitudes. De oorzaken en gevolgen van arbeidstevredenheid te bespreken.

3 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
5. Te begrijpen hoe je het gedrag van anderen kunt helpen vormen. 6. Onderscheid te maken tussen vier bekrachtigingsschema’s.

4 Drie fundamenten van individueel gedrag in organisaties:
Vermogen Attitudes Leren

5 Vermogen: Vermogen (ability) wordt bepaald door: Intelligentie
Geschiktheid voor het werk

6 Attitudes Een positieve of negatieve houding tegenover dingen, mensen of gebeurtenissen Geeft aan hoe iemand ergens over denkt

7 Attitudes De vier volgende eigenschappen moeten worden bekeken:
Wat zijn de belangrijkste componenten? Hoe consistent zijn attitudes? Vloeit gedrag altijd voort uit attitudes? Wat zijn de voornaamste attitudes ten aanzien van werk?

8 De componenten van een attitude:

9 De consistentie van attitudes:
Cognitieve dissonantie ontstaat wanneer twee of meer attitudes van iemand met elkaar botsen of wanneer gedrag en attitudes tegenstrijdig zijn. Individuen streven naar minimale dissonantie in hun gedrag, ingegeven door: het belang, de mate van invloed van het individu erover, en de beloning die erbij betrokken is.

10 Komt gedrag altijd voort uit attitudes?
Moderatorvariabelen: ‘onderdrukkers’ van het verband tussen attitude en gedrag: Belang van de attitude Mate van specificiteit Toegankelijkheid Aanwezigheid sociale druk Directe ervaring met de attitude

11 Komt gedrag altijd voort uit attitudes?
Zelfperceptietheorie: Beїnvloedt gedrag de attitudes? Mensen herleiden hun attitude soms uit het gedrag dat ze zich herinneren uit het verleden.

12 Voornaamste attitudes ten aanzien van werk:
OG onderzoekt drie attitudes: Werktevredenheid Betrokkenheid bij het werk Organisatiebinding -affectieve binding -extrinsieke (calculerende) binding -normatieve binding

13 Werktevredenheid heeft te maken met een verzameling gevoelens die een individu heeft voor zijn werk

14 Werktevredenheid Bedrijven met tevreden werknemers zijn effectiever.
Tevredenheid komt voort uit vertrouwen. Tevreden personeel zorgt voor tevreden klanten en andersom. Verband met ziekteverzuim is gering. Verband met personeelsverloop is iets sterker. Verband met ongewenst gedrag is groot.

15 Hoe leren mensen gedrag?
Leren = elke betrekkelijk permanente gedragsverandering die optreedt als een gevolg van een ervaring. Leren gaat niet zonder verandering. Verandering moet diep wortelen. Er is ervaring voor nodig.

16 Leren De theorie van operante conditionering:
Mensen leren bepaald gedrag om te krijgen wat ze willen of om te vermijden wat ze niet willen.

17 Leren De theorie van social learning:
Mensen leren door bij anderen te observeren en door directe ervaringen. Vier processen gaan hiermee samen: Aandacht geven Opslaan in het geheugen Motorische reproductie (nabootsen) Bekrachtiging

18 Leren Methoden om gedrag te vormen (shapen): Positieve bekrachtiging
Negatieve bekrachtiging Straf Uitdoving

19 Bekrachtigingsschema’s


Download ppt "Hoofdstuk 2 De fundamenten van individueel gedrag"

Verwante presentaties


Ads door Google