De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden

2 Onderzoeksmethode Onderzoeksmethode vloeit voort uit onderzoeksvraag
Bepaalt de richting van het onderzoek Bepaalt de route van het onderzoek Bepaalt de tussenstappen van het onderzoek (deelvragen)

3 Stappenplan onderzoeksmethode
Wat is je onderzoeksfunctie? Beschrijvend Vergelijkend Definiërend Evaluerend Verklarend Verkennend Ontwerpend Wat is je onderzoekseenheid? (verkrijgen van informatie) Kwantitatief onderzoek (cijfermatig / hoeveelheden onderzoek) Kwalitatief onderzoek (waarnemend onderzoek)

4 Onderzoeksfunctie: beschrijvend
Je wilt iets (product) verkennen en / of in kaart brengen Typische beschrijvingsvragen zijn: Wat zijn de kenmerken? Welke eigenschappen heeft het? Waaruit bestaat het? Wie of wat zijn erbij betrokken? Wat zijn de belangrijkste stappen? Hoe ziet het eruit? Methode: Analyse van bestaand materiaal Enquête Inhoudsanalyse casestudy

5 Onderzoeksfunctie: vergelijkend
Als je de overeenkomsten of verschillen tussen twee of meer dingen (producten) wilt vergelijken. Typische vergelijkingsvragen: Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? Waar(in) zijn ze anders? Op welke punten stemmen ze overeen? Zijn ze hetzelfde? Methode Enquête Experiment Observatie Analyse van bestaand materiaal

6 Onderzoeksfunctie: definiërend
Als je de verhouding van een product of onderzoekseenheid tot een bepaalde klasse wilt bepalen Typische definiëringvragen: In welke klasse kan het worden ondergebracht? In welke familie / groep hoort het thuis? Wat is de aard, de plaats in het grotere geheel? Hoe kan het getypeerd worden? Waar is het een voorbeeld van? Methode: Observatie Analyse van bestaand materiaal Inhoudsanalyse Enquête literatuuronderzoek

7 Onderzoeksfunctie: evaluerend
Als je een of meer producten / onderzoekseenheden wilt beoordelen in het licht van een norm. Typische evaluerende vragen: Wat is de waarde ervan? Hoe goed werkt het? Wat zijn de positieve / negatieve punten? Hoe geschikt is het? Hoe wenselijk is het? Wat zijn de voordelen / nadelen? Methode: Open interviews Enquête Groepsgesprek

8 Onderzoeksfunctie: verklarend
Als je iets in verband wil brengen of naar een verklaring zoekt voor een bepaald product of verschijnsel. Typische verklaringsvragen: Waarom is dat zo? Hoe komt dat? Waar is dit een gevolg van? Welke redenen zijn er? Wat zijn de achtergronden? Hoe kon dit gebeuren? Methode: Enquête Observatie Experiment

9 Onderzoeksfunctie: verkennend
Als je een beeld probeert te krijgen over omvang, oorzaak, verklaring, inzicht, etc. voor een bepaald product of verschijnsel. Typische verkenningsvragen: Wat is de historie? Wat zijn de belangrijkste oorzaken? Wat ging er aan vooraf? Wat zijn de achtergronden? Is er een verband tussen X en Y? Methode: Enquête Observatie Experiment

10 Onderzoeksfunctie: ontwerpend
Als je een ingreep of maatregel wilt voorstellen die tot verbetering of oplossing leidt. Typische ontwerpvragen: Wat kan er aan gedaan worden? Hoe kan het verbeterd worden? Wat zijn geschikte maatregelen? Wat moet er wel en niet gebeuren? Methode: Enquête Observatie Experiment Open interviews Groepsgesprek Let op: Aan een ontwerpend onderzoek gaan eerst evaluerende, verklarende en/of verkennende vragen vooraf!

11 Onderzoeksfunctie: tot slot
Een onderzoek kan meerdere onderzoeksfuncties bevatten Voorbeeld: evaluerend onderzoek en ontwerpend

12 Opdracht Werk in groepen van vier Bestudeer met elkaar de scripties van vorig jaar Vraag 1: wat is de onderzoeksfunctie van de scriptie? Vraag 2: welke methode van onderzoek is gekozen om de onderzoeksvraag te beantwoorden?

13 Voorbeeld onderzoeksplan


Download ppt "Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden."

Verwante presentaties


Ads door Google