De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fasen van onderzoek Onderzoeksplan bureauwerk Dataverzameling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fasen van onderzoek Onderzoeksplan bureauwerk Dataverzameling"— Transcript van de presentatie:

1 Fasen van onderzoek Onderzoeksplan bureauwerk Dataverzameling
veldwerk Data-analyse bureauwerk Verslaglegging O&S Hebo4 2-1

2 Inhoud Populatie en steekproef Steekproeftrekking Meten van begrippen
Betrouwbaarheid en validiteit O&S Hebo4 2-2

3 Onzekerheid Twee bronnen van onzekerheid Selectie onderzoekseenheden
Meten van kenmerken Onzekerheid is: systematisch toevallig O&S Hebo4 2-3

4 Onderzoekseenheden Populatie
Alle eenheden waarover je met het onderzoek uitspraken wilt doen Populatie-eenheid is niet altijd waarnemingseenheid Steekproef Selectie van eenheden uit populatie O&S Hebo4 2-4

5 Populatie en steekproef
alle kiezers steekproefkader kiezers met telefoon inperken steekproef selectie van telefoonnummers generaliseren respons meewerkende kiezers data geanalyseerde kiezers O&S Hebo4 2-5

6 Populatie en steekproef
alle burgers >18 systematische steekproeffout steekproefkader burgers met telefoon inductieve statistiek toevallige steekproeffout steekproef selectie van telefoonnummers beschrijvende statistiek non-respons respons meewerkende burgers codeerfouten data geanalyseerde burgers O&S Hebo4 2-6

7 Soorten steekproeven 1 A-selecte steekproeven
Bekende kans in steekproef te vallen Enkelvoudig a-select Systematisch met a-select begin Gestratificeerd a-select Meertraps O&S Hebo4 2-7

8 Soorten steekproeven 2 Selecte steekproeven
Onbekende kans in steekproef te vallen Willekeurig Quota Doelgericht Sneeuwbal O&S Hebo4 2-8

9 A-selecte trekking populatie cijfer product populatiewaarde 6,5
steekproeftrekking 6,0 6,7 7,5 5,5 6,4 7,1 steekproef- grootheden O&S Hebo4 2-9

10 Statistische analyse Beschrijvend Inductief Toetsen of schatten
Zekerheid (1 - ) Nauwkeurigheid (n) O&S Hebo4 2-10

11 Toetsen of schatten Schatten Uitspraak over een grootheid
vanuit een steekproef Toetsen Beslissen voor een hypothese op grond van steekproefresultaat O&S Hebo4 2-11

12 Geweldsdelicten: meldingsbereidheid I
Figuur 2: Melding geweldsdelicten naar jaren Bron: Politiemonitor Bevolking meting 2001 O&S Hebo4 2-12

13 Geweldsdelicten: meldingsbereidheid II
Figuur 2: Melding geweldsdelicten naar jaren Bron: Politiemonitor Bevolking meting 2001 O&S Hebo4 2-13

14 Operationaliseren Begrip zoals bedoeld Begrip zoals bepaald
Vraagstelling Deelvraag Onderzoeks- vraag Waarnemings- vraag Begrip zoals bedoeld Begrip zoals bepaald woord begrip verschijnsel begripsdefinitie operationele definitie O&S Hebo4 2-14

15 Meten van een begrip Begrip zoals bedoeld Begrip zoals bepaald
tevredenheid Begrip zoals bedoeld product service kwaliteit gebruik Begrip zoals bepaald vraag 1 + vraag 2 + vraag 3 variabelen (en schaalscore) O&S Hebo4 2-15

16 Dataverzameling Bestaand materiaal Observatie (gedrag)
Vragen stellen (kennis en opvattingen) Ongeacht methode Gestructureerd of ongestructureerd Direct of indirect O&S Hebo4 2-16

17 Bestaand materiaal Ambtelijk statistisch materiaal
Geordend en samengevat: CBS Geordend niet verwerkt: administraties Secundaire analyse Inhoudsanalyse Schriftelijk, audio-visueel of non-verbaal O&S Hebo4 2-17

18 Observatie; soorten Observatie Doelgericht en systematisch kijken
Beschrijvende observatie (hoe?) Time sampling (hoe vaak?) Event sampling (welke omstandigheden?) Beoordelend (welke mate?) O&S Hebo4 2-18

19 Interviewen; soorten Interview Schriftelijke enquête
Telefonische enquête O&S Hebo4 2-19

20 Ontwerp en dataverzameling
methode gegevens omgeving eenheden experiment observeren vragen gedrag opvattingen lab veld relatief weinig survey vragen opvattingen bureau veld relatief veel veld- onderzoek diverse gedrag opvattingen veld enkele of één groep bureau- onderzoek inhoud secundair literatuur neerslag gedrag opvattingen bureau diverse mogelijk O&S Hebo4 2-20

21 Betrouwbaarheid en validiteit
Invloed van toevallige fouten Invloed van systematische fouten O&S Hebo4 2-21

22 Betrouwbaarheid inhoudsanalyse Intersubjectiviteit Inter-observator
observatie Inter-observator Intra-observator vragen stabiliteit homogeniteit O&S Hebo4 2-22

23 Validiteit Inhoudsvaliditeit Criteriumvaliditeit Begripsvaliditeit
Soortgenotenvaliditeit O&S Hebo4 2-23


Download ppt "Fasen van onderzoek Onderzoeksplan bureauwerk Dataverzameling"

Verwante presentaties


Ads door Google