De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud bijeenkomst 1 Doel- en vraagstelling Conceptueel model

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud bijeenkomst 1 Doel- en vraagstelling Conceptueel model"— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud bijeenkomst 1 Doel- en vraagstelling Conceptueel model
Onderzoeksvormen O&S Hebo4 1-1

2 Onderzoek en probleem verhelderen probleem werkt een actie?
Gesteld probleem verhelderen probleem werkt een actie? Actie Gewenste situatie wensen en verwachtingen O&S Hebo4 1-2

3 Fasen van onderzoek Onderzoeksplan Onderzoeksplan bureauwerk
Dataverzameling veldwerk Data-analyse bureauwerk Verslaglegging O&S Hebo4 1-3

4 Onderzoeksplan Probleem of onderwerp Doel- en vraagstelling
Onderzoekstype en -ontwerp Eenheden en eigenschappen Dataverzameling en -analyse Tijdpad en kosten O&S Hebo4 1-4

5 Probleemstelling Omschrijving probleem of onderwerp
Doelstelling (extern doel) Welk nut dient onderzoek? Vraagstelling (intern doel) Welke info-vraag wordt beantwoord? O&S Hebo4 1-5

6 Doelstelling Theoretische relevantie (oorzaken)
Praktische relevantie (oplossingen) Formulering van relevantie Relevant voor wie? Hoe worden uitkomsten gebruikt? O&S Hebo4 1-6

7 Ethisch aanvaardbaar Vrijwillige medewerking
Geen valse voorstelling van zaken Anonieme verwerking Geen nadeel voor respondent Onderzoek eerlijk en objectief Geheimhouding O&S Hebo4 1-7

8 Vraagstelling Beschrijven Vergelijken Evalueren
Verklaren of voorspellen Voorschrijven O&S Hebo4 1-8

9 Conceptueel model NtG O&S Hebo4 1-9 Effectvariabelen Actiepunten
gevolgen veiligheids - gevoel voorkomen optreden signalering pakkans internali sering dader situatie aantrekkelijk- heid - operationele communicatie - gericht toezicht - PR-materiaal - herdenking - bereikbaarheid - nachtverlichting - gastheerschap - huis- en gedragsregels - portiers- opleiding Effectvariabelen Actiepunten O&S Hebo4 1-9

10 Onderzoekstype Beschrijvend Explorerend Toetsend O&S Hebo4 1-10

11 Onderzoeksontwerp Experiment Survey Veldonderzoek Bestaande gegevens
O&S Hebo4 1-11

12 Experimenten Standaard experiment Quasi-experiment O&S Hebo4 1-12 X t
Experimentele groep Controle Standaard experiment X t 1 2 O Experimentele groep Controle Quasi-experiment O&S Hebo4 1-12

13 Pre-experimenten Eén groep; na Eén groep; voor-na Twee groepen; na
1 2 O Experimentele groep Eén groep; na X t 1 2 O Experimentele groep Eén groep; voor-na X t 1 2 O Experimentele groep Controle Twee groepen; na O&S Hebo4 1-13

14 Evaluatie en causaliteit
Interne en externe validiteit Drie voorwaarden voor causaliteit Er is een verband of verschil Er is geen alternatieve verklaring Onafhankelijke gaat in tijd vooraf aan afhankelijke variabele O&S Hebo4 1-14

15 Modus operandi Welke alternatieve factoren? Treden deze op?
Karakteristieke causale paden Welke paden gaan op? O&S Hebo4 1-15

16 Survey Eén-moment opname Meer momenten panelonderzoek
replicatie- of trendonderzoek Intensief onderzoek Retro- en prospectief onderzoek O&S Hebo4 1-16

17 Historische reeksen Gegevens uit registraties
Gegevens uit trendonderzoeken O&S Hebo4 1-17

18 Factoren die reeks beïnvloeden
Seizoenbewegingen Conjunctuurbewegingen Toevallige afwijking (eenmalige gebeurtenis) Trend O&S Hebo4 1-18

19 Asielzoekers I Figuur 2: Aantal asielzoekers per kwartaal vanaf 1/1 1998 Bron: CBS-Statline O&S Hebo4 1-19

20 Asielzoekers II Figuur 2: Aantal asielzoekers per kwartaal vanaf 1/1 1998 Bron: CBS-Statline Trendlijn op basis van 4-kwartaals gemiddelde O&S Hebo4 1-20


Download ppt "Inhoud bijeenkomst 1 Doel- en vraagstelling Conceptueel model"

Verwante presentaties


Ads door Google