De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het verwerken van onderzoeksgegevens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het verwerken van onderzoeksgegevens"— Transcript van de presentatie:

1 Het verwerken van onderzoeksgegevens
Rutger van de Sande

2 Het verwerken van onderzoeksgegevens (data)
Organisatorische informatie CORF Onderzoeksdesigns Onderzoek in stappen Casus: De Electronische LeerOmgeving Page 2

3 Praktische informatie
7 mei: 2e kans hoorcollege 14 mei: werkcollege talen: A121 wiskunde & economie: A208 M&M: A206 natuur- /scheikunde: B110 21 mei: laatste werkcollege (zie Sharepoint voor laatste werkbladen)

4 Praktische informatie
4 juli: deadline inleveren onderzoeksvoorstel 24 augustus: deadline herkansing

5 interventie (treatment)
Onderzoeksdesigns E steekproef interventie (treatment) nameting Onderzoeksvraag is bijv.: Zijn leerlingen meer gemotiveerd geraakt door mijn project? (E = experimentele groep) Page 5

6 interventie (treatment)
Onderzoeksdesigns E steekproef voormeting interventie (treatment) nameting (E = experimentele groep) Page 6

7 interventie (treatment)
Onderzoeksdesigns (E+C) E C n.v.t. steekproef voormeting interventie (treatment) nameting (E = experimentele groep; C = controlegroep) Page 7

8 interventie (treatment)
Onderzoeksdesigns (E+C) E C n.v.t. steekproef randomiseren voormeting interventie (treatment) nameting (E = experimentele groep; C = controlegroep) Page 8

9 interventie (treatment)
Onderzoeksdesigns (E+C) E C n.v.t. steekproef voormeting interventie (treatment) nameting (E = experimentele groep; C = controlegroep) Page 9

10 interventie (treatment)
Onderzoeksdesigns E steekproef voormeting interventie (treatment) nameting (E = experimentele groep) Page 10

11 interventie (treatment)
Onderzoeksdesigns E steekproef interventie (treatment) nameting (E = experimentele groep) Page 11

12 Onderzoek in stappen 1 2 3 4 5 verlegenheidssituatie & praktijkvraag
onderzoeksvraag 3 gegevens verzamelen 4 gegevens verwerken 5 (resultaten & conclusies)

13 Casus: De Electronische LeerOmgeving (A)
1 Hoe komt het toch dat onze prachtige nieuwe ELO zo weinig wordt gebruikt? 2 In hoeverre wordt de ELO door de docenten gewaardeerd? 3 Vragenlijst: Voor 6 functies wordt de waardering aangegeven (1-10) Gegevens: 25 ingevulde vragenlijsten met ieder 6 kruisjes 4 ? Kwantitatieve of kwalitatieve gegevens? Page 13

14 Kwantitatief of kwalitatief?
dataverzameling kwantitatief kwalitatief data-verwerking ok X Page 14

15 Kwantitatief of kwalitatief?
dataverzameling kwantitatief kwalitatief data-verwerking ok X Page 15

16 Kwantitatieve gegevens & verwerking
cijfers, bijv.: geturfde frequenties n.a.v. observaties; aangekruisde hokjes in vragenlijst. Verwerking beschrijvende statistiek gemiddelde, standaarddeviatie, tabel, grafiek toetsende statistiek Page 16

17 Casus: De Electronische LeerOmgeving (B)
1 Hoe komt het toch dat onze prachtige nieuwe ELO zo weinig wordt gebruikt? 2 Welke redenen hebben docenten om de nieuwe ELO niet te gebruiken? 3 Interviews met 15 docenten, a.h.v. interviewschema. Gegevens: 15 uitgetypte interviews. 4 ? Kwantitatieve of kwalitatieve gegevens? Page 17

18 Kwantitatief of kwalitatief?
dataverzameling kwantitatief kwalitatief data-verwerking ok X Page 18

19 Kwalitatieve gegevens & verwerking
tekstgegevens (bijv. antwoorden op schriftelijke open vragen) geluidsopnamen (bijv. van interviews) video-opnamen (bijv. van lessen) Verwerking geordende schoenendoos & formele inhoudsanalyse (categoriseren van gegevens) vignettebandering (categoriseren van personen) Page 19

20 Casus: De Electronische LeerOmgeving (C)
1 Hoe komt het toch dat onze prachtige nieuwe ELO zo weinig wordt gebruikt? 2 Op welke momenten gebruiken docenten de ELO? 3 Logboeken: 6 docenten beschrijven hun ELO-gebruik 4 ? Kwantitatieve of kwalitatieve gegevens? Page 20

21 Kwantitatief of kwalitatief?
dataverzameling kwantitatief kwalitatief data-verwerking ok X Page 21

22 Kwalitatieve gegevens / kwantitatieve verwerking
tekstgegevens (bijv. antwoorden op schriftelijke open vragen) geluidsopnamen (bijv. van interviews) video-opnamen (bijv. van lessen) Verwerking Stap 1 : tel iets in je gegevens; Stap 2: zie situatie A Page 22


Download ppt "Het verwerken van onderzoeksgegevens"

Verwante presentaties


Ads door Google