De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baarde en de goede Hoofdstuk 4: Onderzoeksontwerp

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baarde en de goede Hoofdstuk 4: Onderzoeksontwerp"— Transcript van de presentatie:

1 Baarde en de goede Hoofdstuk 4: Onderzoeksontwerp
Contact Dit document is samengesteld door onderwijsbureau Bijles en Training. Wij zijn DE expert op het gebied van bijlessen en trainingen in de exacte vakken, van VMBO tot universiteit. Zowel voor individuele lessen op maat als voor doelgerichte groepstrainingen die je voorbereiden op een toets of tentamen. Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen via onze website: of via Disclaimer Alle informatie in dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Auteursrecht Op dit document berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur te kopieren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

2 Belangrijke begrippen
Onderzoekseenheid: Persoon of object waarover in de onderzoeksvragen wordt gesproken En waarvan de kenmerken van belang zijn Onderzoekseenheden komen uit een populatie: Theoretische populatie. Bijvoorbeeld alle bejaarden ter wereld. Operationele populatie. Populatie waaruit je echt je onderzoekseenheden kiest, bijvoorbeeld uit het bevolkingsregister van Nederland

3 Oefening Onderzoeksvraag: Hebben dokter – patient contacten baat bij een cursus patient-vriendelijkheid voor de dokter ? Wat zijn de onderzoekseenheden ? Wat is de populatie ? Wat zijn belangrijke kenmerken ?

4 Uitwerking Onderzoekseenheid: individueel dokter-patientcontact
Populatie: Alle dokter-patientcontacten Eventueel inperken: In een bepaalde stad Bij een bepaald specialisme Bij een bepaald soort patienten Belangrijke kenmerken: Tevedenheid arts Tevredenheid patient Tevredenheid objectieve beoordelaar

5 Oefening Onderzoeksvraag: Hoe is de verhouding van verschillende biermerken die in de zomer worden verkocht ? Wat zijn bij deze probleemstelling de onderzoekseenheden ? Wat zijn de kenmerken die van belang zijn ?

6 Uitwerking Mogelijke onderzoekseenheden en hun kenmerken:
Bierbrouwers (afzet) Winkels (hoeveel verkocht) Consumenten (welke soorten bier ? Hoeveel ?)

7 Steekproef Een steekproef is een (hopelijk representatief) deel van de populatie Gebruikt omdat de hele populatie te groot is of moeilijk toegankelijk. Voorbeeld: Iedereen die er over denkt over te stappen van verzekering Twee soorten steekproeven: Aselect Select

8 Aselecte steekproeven
Enkelvoudige steekproef. Het beste. Iedere onderzoekseenheid heeft evenveel kans om in de steekproef te belanden 2. Systematische steekproef. Is minder verstandig, want niet helemaal aselect meer. Je neemt uit de lijst met onderzoeksobjecten een willkeurig object en gaat daarna telkens hetzelfde aantal objecten verder. NIET DOEN.

9 Aselecte steekproeven Gestratificeerde steekproeven
3. Gestratificeerde steekproef. Je totale populatie bestaat uit een aantal deelpopulaties die je allemaal graag wilt meten. Voorbeeld: Gebruik mobiele telefoons Deelgroepen: Ouderen / jongeren Werkenden / niet werkenden

10 Aselecte steekproeven Gestratificeerde steekproeven
Twee mogelijkheden: Proportioneel (als je wilt dat de totale steekproef nog steeds representatief is voor de populatie) Disproportioneel. Als je ook van de hele kleine deelpopulaties veel waarnemingen wilt kunnen zien.

11 Trekken aselecte steekproeven
Om een goede aselecte steekproef te kunnen trekken, moet je een steekproefkader hebben: een lijst waar elementen uit de populatie opstaan, zodat je willekeurig kunt trekken. Alle elementen in de lijst zijn genummerd, en je laat een computer willekeurig de nummers trekken.

12 Meertraps steekproef Voorbeeld: Eerst trek je aselect gemeenten
Dan trek je aselect per gemeente adressen Dan trek je per adres aselect bewoners Wat is het verschil met een gestratificeerde steekproef ? Lijkt misschien aselect, maar is het NIET !! Alleen gebruiken als je ZEKER weet dat het resultaat aselect is.

13 Maar soms heb je geen keus
Selecte steekproeven Zwaktebod Maar soms heb je geen keus

14 Selecte steekproeven 4 soorten selecte steekproeven:
Toevallige steekproef. Gebruik je als je geen goed steekproefkader kunt maken van de populatie. Wel kun je door tijd en plaats te varieren de steekproef zo ‘aselect mogelijk’ maken. Voorbeelden: Toeristen in een stad Gebruikers van het openbaar vervoer Aangespoelde voorwerpen op het strand 2. Quota steekproef. Vergelijkbaar met de gestratificeerde steekproef bij de aselecte steekproeven.

15 Selecte steekproeven 3. Doelgerichte steekproef. Gebruik je als een klein gedeelte van de populatie representatief is voor de populatie. Voorbeeld: Gouda heeft min of meer dezelfde bevolkingssamenstelling als Nederland. 4. Sneeuwbalsteekproef. Gebruik je als de populatie zeer moeilijk toegankelijk is. Voorbeeld: onderzoek naar drugsgebruik onder studenten.


Download ppt "Baarde en de goede Hoofdstuk 4: Onderzoeksontwerp"

Verwante presentaties


Ads door Google