De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 17 De organisatiecultuur bepalen en veranderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 17 De organisatiecultuur bepalen en veranderen"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 17 De organisatiecultuur bepalen en veranderen
Managementvaardigheden, 2/e editie door Phillip L. Hunsaker Copyright © 2005 Prentice-Hall Copyright © 2005 Prentice-Hall

2 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Leerdoelen De cultuur van een organisatie bepalen Beoordelen hoe een persoon in een specieke cultuur past Culturele waarden en normen overbrengen op ondergeschikten Een organisatiecultuur veranderen Copyright © 2005 Prentice-Hall

3 De organisatiecultuur
De cultuur van een organisatie bestaat uit de voornaamste kenmerken die in de organisatie worden gewaardeerd en waarmee een organisatie van andere organisaties kan worden onderscheiden Copyright © 2005 Prentice-Hall

4 Waarom de organisatiecultuur zo belangrijk is
Managers moeten vooral gevoelig zijn voor de organisatiecultuur omdat ze zelf moeten reageren op de consequenties van deze cultuur en ze de cultuur ook moeten doorgeven aan hun ondergeschikten Copyright © 2005 Prentice-Hall

5 Waarom de organisatiecultuur zo belangrijk is
Hoewel firma’s uitstekend bij elkaar kunnen passen vanuit het oogpunt van traditionele bedrijfscriteria, blijken de bedrijfsculturen vaak moeilijk samen te gaan Copyright © 2005 Prentice-Hall

6 Waaruit bestaat de organisatiecultuur?
Innovatie en risicobereidheid Aandacht voor details Resultaatgerichtheid Mensgerichtheid Teamgerichtheid Agressiviteit Groei Copyright © 2005 Prentice-Hall

7 Innovatie en risicobereidheid
De mate waarin werknemers worden aangemoedigd vernieuwend te zijn en risico’s te nemen Copyright © 2005 Prentice-Hall

8 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Aandacht voor details De mate waarin werknemers worden geacht nauwkeurig te zijn en aandacht te besteden aan details Copyright © 2005 Prentice-Hall

9 Resultaatgerichtheid
De mate waarin het management focust op resultaten in plaats van op het proces waarmee die resultaten worden geproduceerd Copyright © 2005 Prentice-Hall

10 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Mensgerichtheid De mate waarin het management bij het nemen van beslissingen rekening houdt met de manier waarop die beslissingen de mensen in de organisatie raken Copyright © 2005 Prentice-Hall

11 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Teamgerichtheid De mate waarin werk door teams wordt verricht in plaats van door individuen Copyright © 2005 Prentice-Hall

12 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Aggressiviteit De mate waarin mensen agressief en ambitieus zijn Copyright © 2005 Prentice-Hall

13 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Groei De mate waarin bij de activiteiten van de organisatie de nadruk wordt gelegd op groei in tegen-stelling tot het behouden van de status-quo Copyright © 2005 Prentice-Hall

14 De essentie van de organisatiecultuur van Nordstrom
Copyright © 2005 Prentice-Hall

15 Redenen om te streven naar een sterke organisatiecultuur
In de praktijk blijkt dat sterke culturen garant staan voor goede prestaties. Werknemers zijn extra betrokken en loyaal Geeft de organisatie een belangrijk concurrentievoordeel dat moeilijk te evenaren is Copyright © 2005 Prentice-Hall

16 Waar komt de organisatiecultuur vandaan?
De oprichters nemen werknemers aan die er dezelfde ideeën op nahouden als zijzelf De oprichters doordringen deze werknemers van hun denkbeelden ten aanzien van de onderneming en de daarmee verbonden doelen De oprichters fungeren als rolmodel Copyright © 2005 Prentice-Hall

17 Hoe wordt de cultuur overgebracht
Verhalen Rituelen Materiële symbolen Taal Copyright © 2005 Prentice-Hall

18 Copyright © 2005 Prentice-Hall
De rol van subculturen De meeste grote organisaties hebben een dominante cultuur en verschillende subculturen Copyright © 2005 Prentice-Hall

19 De cultuur van een organisatie herkennen
De fysieke omgeving observeren Vragen of je een teamvergadering mag bijwonen Naar de taal luisteren Kijken aan wie je wordt voorgesteld en hoe zij zich gedragen Dezelfde vragen stellen aan meerdere mensen en hun antwoorden vergelijken Buitenstaanders om hun mening vragen Copyright © 2005 Prentice-Hall

20 Vier soorten organisatieculturen
Copyright © 2005 Prentice-Hall

21 Een cultuur in stand houden
Selectie Gedrag van het top-management Socialisatie Copyright © 2005 Prentice-Hall

22 Omstandigheden die een cultuuromslag vergemakkelijken
Een dramatische crisis Nieuwe leider Jonge, kleine organisatie Zwakke cultuur Copyright © 2005 Prentice-Hall

23 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Cultuur veranderen Acties om een cultuur te veranderen Een culturele analyse uitvoeren Zorgen voor een gevoel van urgentie Iemand benoemen die garant staat voor verandering Ondersteunende elementen creëren Copyright © 2005 Prentice-Hall


Download ppt "Hoofdstuk 17 De organisatiecultuur bepalen en veranderen"

Verwante presentaties


Ads door Google