De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Motivatie: van begrip naar toepassingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Motivatie: van begrip naar toepassingen"— Transcript van de presentatie:

1 Motivatie: van begrip naar toepassingen
Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Hoofdstuk 6 Motivatie: van begrip naar toepassingen

2 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
1. Te bespreken hoe werknemers kunnen worden gemotiveerd door de werkomgeving te veranderen. 2. Uiteen te zetten waarom managers programma’s voor grotere betrokkenheid van werknemers invoeren. 3. Te bespreken hoe verschillende typen variabele-beloningsprogramma’s de motivatie van werknemers kunnen verhogen.

3 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
4. Het verband te schetsen tussen competentiebeloning en motivatietheorieёn. 5. Uit te leggen hoe openlijke erkenning van inzet en prestatie van invloed kan zijn op de motivatie.

4 Het taakkenmerkenmodel
Elke baan is te beschrijven met de aanwezigheid van vijf dimensies: Variatie in vaardigheden Taakidentiteit Taakbelang Autonomie Feedback

5 Taakkenmerkenmodel

6 Motiverende potentiёle score (MPS)
Werkzaamheden die potentieel motiverend zijn, moeten scoren op ten minste een van de drie factoren die leiden tot ervaren zinvolheid, en hoop op zowel autonomie als feedback.

7 Methoden om taken motiverender te maken:
Taakroulatie Taakverbreding Taakverrijking Taken combineren Natuurlijke werkeenheden creёren Klantrelaties inbouwen Verticaal uitbreiden Feedbackkanalen openen

8 Taakverrijking

9 Drie alternatieve werkregelingen:
Flextijd - een vastgesteld aantal uren zelf over de week kunnen verspreiden Duobanen - twee of meer mensen delen één traditionele baan van 40 werkuren per week Telewerken - werknemers werken minstens twee dagen per week aan een computer thuis die verbonden is met hun kantoor

10 Flextijd Voordelen zijn: minder verzuim grotere productiviteit
minder onkosten voor overwerken minder vijandige houding tegenover de bedrijfsleiding minder opstoppingen rond werklocaties werknemers komen niet langer te laat meer autonomie en verantwoordelijkheid voor werknemer dat tot meer voldoening kan leiden

11 Telewerken Voordelen zijn: groter aantal kandidaten voor een baan
hogere productiviteit minder verloop beter moreel lagere kosten voor kantoorruimte

12 Werknemersbetrokkenheid
Participatief leiderschap: gezamenlijke besluitvorming Medezeggenschap: in plaats van direct deelnemen aan besluitvorming kunnen werknemers worden vertegenwoordigd: Ondernemingsraad Vertegenwoordigers in de directie

13 Vier strategische beloningsbeslissingen
Welke beloning? (systeem instellen) Hoe individuele werknemers belonen? (kiezen tussen variabele en kwalificatiebeloning) Welke voordelen? (flexibele voordelen) Wat voor erkenningsprogramma’s?

14 1. Welke beloning? Bij vaststellen van beloningsniveaus zijn twee afwegingen mogelijk: 1. interne vergelijking: de waarde van de taak voor de organisatie 2. externe vergelijking: concurrentievermogen van beloning met beloningen elders in zelfde bedrijfstak

15 2. Hoe te belonen? Stukloon: vast bedrag per eenheid product
Op basis van verdienstelijkheid: gebaseerd op individuele prestaties (merit-rating) Bonussen Winstdeling: extra beloning op basis van vaste formule Gainsharing: groei in productiviteit wordt verdeeld Aandelenprogramma’s Beloning naar vaardigheden: afgemeten aan aantal vaardigheden/ werkzaamheden, niet naar functie/rang

16 Beloning naar vaardigheden
Beloning naar vaardigheden: afgemeten aan hoeveelheid vaardigheden/ werkzaamheden, niet functie of rang. Meer flexibiliteit binnen personeel.

17 3. Flexibele voordelen Flexibele beloningselementen: Moduleplan
Basispakket-plus-optie Belastingvoordeelpakket

18 4. Erkenningsprogramma’s
Het erkennen van werknemers door intrinsieke beloning in de vorm van complimenten en prijzen etc.

19 Gevolgen voor managers
Gevoelig zijn voor individuele verschillen/behoeften. Werknemers moeten specifieke doelen krijgen, evenals feedback. Betrek werknemers bij beslissingen. Beloningen aan prestaties koppelen. Werknemers willen billijke beloning.


Download ppt "Motivatie: van begrip naar toepassingen"

Verwante presentaties


Ads door Google