De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatiestructuren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatiestructuren"— Transcript van de presentatie:

1 Organisatiestructuren

2 Planner  Les 19  4.2 Lijnorganisatie 4.3 Lijn-staf-organisatie 4.4 Andere organisatiestructuren  leren theorie en maken wb 4.5 tm 4.10

3 Organigram Schema van afdelingen en zeggenschap ten behoeve van:
Leidinggevenden medewerkers Verschillende typen: Afdelingen Functies

4 Lijnorganisatie

5 Lijnorganisatie +/- + duidelijk en eenvoudig verantwoordelijkheid vast te stellen + bevoegdheden afgebakend + taken en verantwoordelijkheden duidelijk bepaald + beslissen kan snel gaan − bureaucratie (overdosis regels met lange lijnen) − “eilandjes” in plaats van samenwerking − doorgaans minder arbeidsverdeling en specialisatie − managers als controleurs/beslissers en niet initiatiefnemers − niet flexibel: alle verhoudingen liggen strak vast

6 Lijn-staforganisatie

7 Lijn-staforganisatie +/-
Een staf houdt zich bezig met o.a. voorbereidende taken, voorlichting, adviseren management, controleren, onderzoek + eenheid van bevel + inschakeling deskundigen, vakspecialisten + staf kan betere samenwerking bevorderen + staf ontlast lijnfunctionarissen − staf is te theoretisch bezig − staf draagt geen verantwoordelijkheid voor resultaten − staf kan werking afdelingsmanagers ondermijnen − staf gaat eigen leven leiden

8 Projectorganisatie

9 Projectorganisatie +/-
Een projectgroep is een tijdelijk samenwerkingsverband dat bestaat uit verschillende specialisten (van verschillende afdelingen) die de opdracht hebben een doel te realiseren. Voorbeelden: vernieuwing, reorganisatie, fusie e.d. + specialismen bijeen + afgebakend doel + uitdaging voor participanten − twee bazen: projectmanager en hiërarchische manager − mogelijke conflicten / tegenstrijdige activiteiten − belasting projectleden

10 Matrixorganisatie

11 Matrixorganisatie +/-
Een matrixorganisatie beoogt spanning lijn-staf te doorbreken door permanente samenwerking. Voorbeelden: ict-bedrijven, marketinggedreven organisaties + samenwerking staf en lijn: niet naast maar met elkaar + specialisten hebben oog voor praktische relevantie + lijnmedewerkers betrokken bij ontwikkeling en beleid − concurrentie in diverse teams (tegen elkaar uitspelen) − eenheid van bevel ontbreekt veelal

12 Ententeorganisatie Waarom wordt de ententestructuur zo getekend? Er is geen sprake van onderschikking: ieder lid heeft gelijke rechten en plichten.

13 Ententeorganisatie +/-
Bij een ententeorganisatie heeft ieder lid van de organisatie dezelfde rechten en plichten. Het beleid wordt gezamenlijk bepaald. Er is voortdurend overleg tussen de medewerkers, dat noem je horizontale communicatie. Voorbeelden: maatschap (samenwerkende specialisten zoals advocaten, artsen, landbouwers…) + iedereen betrokken bij besluitvorming + optimaal gebruik deskundigheid + individueel bij eigene / unaniem bij gezamenlijke − niet geschikt voor grote organisatie (meer dan 15 personen)

14 Nog eens naast elkaar de ontwikkelingen (exclusief entente)

15 Vragen?

16


Download ppt "Organisatiestructuren"

Verwante presentaties


Ads door Google