De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MOTIVEREN Lt. De Groeve Luk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MOTIVEREN Lt. De Groeve Luk."— Transcript van de presentatie:

1 MOTIVEREN Lt. De Groeve Luk

2 Wat is motiveren? Gedragbeïnvloeding in de positieve zin
enthousiast maken stimuleren om doelgericht inspanningen te leveren stimuleren om prestaties te leveren dus: productief, veilig en gewenst gedrag ook toekomstig meermaals te herhalen

3 Basisprincipes

4 De chef staat op zijn strepen
Behandelen en beschouwen als onvolwassen en luie wezens gebrek aan zelfstandigheid geen blijk van vertrouwen frustratie en gedimotiveerdheid

5 Dwang als motivatie - instrument
Werkt niet meer kwaliteit werk zakt betrokkenheid is laag ongenoegen hoog ziekteverzuim lage opkomst bij activiteiten

6 Bij brandweer: Op lange termijn is het destructief
enkel verantwoord in crisissituaties voor eenheid in bevel en snelle interventieuitvoering

7 Wat wel? Horizontale organisatie overleg delegeren
ondergeschikten = mondige meedenkende gemotiveerde en creatieve medewerkers leiders = coaches

8 Factoren die motivatie gunstig beïnvloeden
Communiceren delegeren streven naar optimale haalbaarheid prestatienormen zelfstandigheid doelgerichtheid erkenning voorbeeldgedrag en imitatie structuur en betekenis feedback

9 Communiceren Twee - richtingen verkeer: informatie meedelen en geven van instructies + actief luisteren naar wat de medewerkers te vertellen hebben betere informatie = betere motivatie = meer belangstelling = meer betrokkenheid

10 Delegeren Moet leiden naar sneller uitvoeren van taken
op termijn meer betrokkenheid op termijn meer vakbekwaamheid op termijn hogere kwaliteit komt tegemoet aan wens tot meer zeggenschap en het zich nuttig voelen

11 Streven naar optimale haalbaarheid
Overbrugbare maar toch voldoende grote afstand tussen de opdracht en het te verwachten resultaat te kleine uitdaging = te weinig spanning te grote uitdaging = vrees voor mislukking (faalangst) capaciteiten moeten goed gekend zijn

12 Prestatienormen Is datgene wat men binnen de job dient te bereiken
moet opgenomen zijn in de functiebeschrijvingen en de functieprofielen van de organisatie

13 Prestatienormen Intern: die men zichzelf oplegt
extern: opgelegd door de organisatie absoluut extern: vastgelegd bij contract relatieve: in vergelijking met prestaties van anderen regelmatige evaluatie werkt motiverend

14 Zelfstandigheid Motivatie groeit naarmate men meer ruimte krijgt voor eigen inbreng wel rekening houden met de optimale haalbaarheid

15 Doelgerichtheid Doel moet goed bekend zijn om de motivatie te bevorderen

16 Erkenning Waarderen en loven voor wat goed gedaan is
voortdurende kritiek is te vermijden en leidt tot onzekerheid en twijfel

17 Voorbeeldgedrag en imitatie
Zelf als voorbeeld gedragen visie hebben en geloofwaardig overkomen fierheid en liefde voor de job streng zijn voor zichzelf rechtschapen en eerlijk zijn voorbeeld geven moeilijke beslissing niet uit de weg gaan

18 Structuur en betekenis
Plaatsen van de opdracht binnen de juiste context duidelijke structuur = duidelijkheid losse structuur = onduidelijkheid

19 Feedback Verstrekken van informatie over de resultaten van de actie
laat zelf - evaluatie toe laat bijsturingen toe

20 Beproefde motivatieregels
Inspraak Afstemmen op menselijke maat Werkoverleg belonen

21 Motivatie en arbeidsvoldoening
Neem duidelijke beslissingen beperk controle - stimuleer zelfcontrole voldoende verantwoordelijkheid geven waardeer de bijdrage specialisaties voor specialisten teamgeest stimuleren

22 Inhoudelijk Waarom boeiend inspraak laten afhandelen

23 Erkenning Geen favoritisme geef antwoord op vragen
ruimte voor inspraak ervaring laten opdoen feedback en waardering


Download ppt "MOTIVEREN Lt. De Groeve Luk."

Verwante presentaties


Ads door Google