De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besluitvorming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besluitvorming."— Transcript van de presentatie:

1 Besluitvorming

2 Planner  Les 20 / 21  /  4.5 Besluitvorming 4.6 Besluitvormingsfasen 4.7 Besluitvormingsregels 4.8 Besluitvormingsmethodes  leren theorie en maken wb 4.11 tm 4.17

3 Besluitvorming Ondernemen is onmogelijk zonder besluiten te nemen.
Besluitvorming is het proces waarbij men een keuze maakt uit alternatieven.

4 Planning & besluitvorming
Er zijn drie mogelijkheden: A: leiding beslist alleen en geeft orders B: er is inspraak of medezeggenschap C: leiding beslist over de bedrijfsdoelen; mogelijkheden om deze te realiseren worden beslist op de werkvloer

5 Alleen of samen? Besluitvorming is afhankelijk van bevoegdheden in de organisatie. Inspraak: iedereen is betrokken en de beslisser moet rekening houden met opvattingen anderen maar beslist uiteindelijk alleen. Medezeggenschap is inspraak waarbij de beslisser niet om opvattingen anderen heen kan omdat deze beslissende stem. (vb OR) OR = Ondernemingsraad

6 Besluitvormingsfasen
Onderwerp vaststellen probleeminschatting, kansbenutting, wat is wenselijk? Alternatieven verzamelen tenminste twee of meer mogelijkheden… Gevolgen per alternatief aangeven haalbaarheid per mogelijkheid onderzoeken inclusief gevolgen en ordenen naar belang. Keuze maken beste oplossingsmogelijheid!

7 Besluitvormingsregels
Belangrijk: stel van tevoren vast hoe een besluit genomen moet worden! Eenmansbesluit (1 op basis bevoegdheid) Minderheidsbesluit (enkelen beslissen, meerderheid geen bezwaar) Meerderheidsbesluit (meeste stemmen gelden, democratisch beginsel) Unanimiteit (iedereen moet het onvoorwaardelijk eens zijn!) Consensus (meerderheid op voorwaarde acceptatie minderheid) Vetorecht (besluit tegenhouden, zelfs zonder argumenten)

8 Je kunt ook besluiten om geen besluit te nemen…

9 Besluitvormingsmethoden
Intuitief (gevoelsmatig, niet rationeel, nadeel vetrouwensbasis nodig, want niet te beargumenteren…) Ervaring (soortgelijke situaties verleden, belangrijk nadeel niet flexibel: “altijd zo”… en omstandigheden veranderen) Rationeel-systematisch (verstandelijke afwegingen van schematische pro’s & con’s, zeer tijdrovend, maar uitstekend geschikt voor gezamenlijke besluitvorming…)

10 Welke besluitvormingsmethode?
… onderbuik? … meegemaakt hebben? … redeneren? Wat is goed / wat is slecht? > Daar is geen regel voor! Hulpmiddelen: rekenprogramma’s en simulatiemodellen

11 Vragen?

12


Download ppt "Besluitvorming."

Verwante presentaties


Ads door Google