De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale kwaliteitszorg (IKZ)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale kwaliteitszorg (IKZ)"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale kwaliteitszorg (IKZ)
1.4 Integrale kwaliteitszorg (IKZ)

2 Kenmerken van Integrale Kwaliteitszorg
Ook middelen en secundaire (ondersteunende) processen zijn onderwerp van kwaliteitszorg Verruiming van het begrip “afnemer” Meting en analyse van procesgegevens (feiten) Continue verbetering van de totale organisatie Aandacht voor menselijke faktoren, management en leiderschap Hoofdthema’s: Kwaliteit van de totale organisatie Kostenbeheersing

3 Het model van de EFQM / NKP&O
leiderschap personeels- management management van processen waardering door personeel onder- nemings- resultaten 9% 9% beleid & strategie waardering door klanten 8% 20% middelen- management waardering door maatschappij 10% 6% 9% 14% 15% resultaat organisatie 50% 50%

4 Leiderschap Betrokkenheid van de leiding
Bevordering van een kwaliteitscultuur Erkenning en waardering van inspanningen van teams en individuele medewerkers Beleid t.a.v. faciliteiten en financiële ondersteuning

5 Beleid en strategie Kwaliteitszorg en beleid en strategie aan elkaar gekoppeld Beleid en strategie op basis van relevante informatie Beleid en strategie vormen de basis voor beleidsplannen Geregelde communicatie over beleid en strategie Regelmatige toetsing van beleid en strategie

6 Personeelsmanagement
Voortdurende verbetering van het personeelsbeleid Behoud en ontwikkeling van kritieke deskundigheid Gerichte werving, opleiding en loopbaanontwikkeling Invloed van personeel op totstandkoming van de doelstellingen Personeel betrokken bij het voortdurend proces van verbetering

7 Middelenmanagement Gericht beheer van financiën en gerichte inzet van financiële middelen Gerichte verzameling van relevante en toegankelijke informatie Gerichte inzet en beheer van materiaal en materieel Technologie speelt een rol bij verbetering en vernieuwing

8 Management van processen
Gerichte identificatie van de processen Gerichte besturing en beheersing van de processen Gerichte doorlichting en verbetering van de processen Stimulering van innovatie en creativiteit van de medewerkers Gerichte invoering van procesveranderingen

9 Uitbreiding van de kwaliteitsbepalende doelgroepen
Afnemers Principes van kwaliteitsborging Leveranciers Principes van kwaliteitsborging Financiers Kostenbeheersing, resultaat- verbetering Personeel Personeelsmanagement, Cultuur Management Beleid en strategie Stijl van leidinggeven, Leiderschap Samenleving Maatschappelijk beeld

10 Integrale kwaliteit (uitbreiding van het kwaliteitsbegrip)
Samen- leving Afnemers Personeel Financiers Manage- ment De kwaliteitseisen met betrekking tot deze vijf groepen dienen met elkaar in evenwicht te zijn

11 Het groeimodel volgens EFQM / NKP&O
(Integrale kwaliteitszorg) Totale zorg voor kwaliteit (Externe kwaliteitsborging) Keten-georiënteerd (Interne kwaliteitsborging) Systeem-georiënteerd (Kwaliteitsbeheersing) Proces-georiënteerd (Kwaliteitsinspectie) Product-georiënteerd

12 Samenvatting Groeifase Type kwaliteitszorg Kenmerken
Product-georiënteerd Kwaliteitsinspectie Output staat centraal. Product- problemen worden na hun ontstaan opgelost Proces-georiënteerd Kwaliteitsbeheersing Primair proces staat centraal Systeem-georiënteerd Interne Kwaliteitsborging Ook de ondersteunende processen worden beheerst Keten-georiënteerd Externe kwaliteitsborging Samenwerking met aanbieders en afnemers wordt beheerst Totale zorg voor kwaliteit Integrale kwaliteitzorg Aandacht voor de kwaliteit van de totale organisatie.


Download ppt "Integrale kwaliteitszorg (IKZ)"

Verwante presentaties


Ads door Google