De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De herziene versie van Kopen en Werken Enno Noordhoff, Luc Repriels

Verwante presentaties


Presentatie over: "De herziene versie van Kopen en Werken Enno Noordhoff, Luc Repriels"— Transcript van de presentatie:

1 De herziene versie van Kopen en Werken Enno Noordhoff, Luc Repriels

2 Waarom deze workshop? Verbeterde versie van Kopen en Werken
Uitwisseling van gedachten met gebruikers over het werken met Kopen en Werken Kennis opdoen van de wensen van de gebruikers.

3 Opzet van de workshop Inleiding
Vernieuwde lesbrief Kopen en Werken Visie van de schrijvers/LWEO Eén methode voor havo en vwo Verhouding economie/M&O Veranderingen t.o.v. de bestaande lesbrief Discussie aan de hand van enkele vragen/stellingen

4 De nieuwe lesbrief Kopen en Werken
Eindelijk? Opmerkingen van gebruikers. Nieuwe concepten van Teulings. Herzien, maar herkenbaar.

5 Visie van schrijvers/LWEO
Dicht bij de belevingswereld van de leerlingen. Bestaansverhelderend. Kennismaking met economie en M&O. Zelfstandig werken. Vaardigheden.

6 Een methode voor havo en vwo
De methode is bruikbaar op havo en vwo. Er zijn voldoende differentiatiemogelijkheden. Bouwstenen voor havo en vwo (zie docentenhandleiding).

7 Verhouding economie/M&O
Hoofdstuk Economie M&O 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Aanpassingen hoofdstuk 1 Huishoudens
Eerste deel over de inwoners van de Parkweg is ingekort. Terugbladeren is niet nodig. Nieuw: productiefactoren en beloning, categoriale inkomensverdeling, participatiegraad en budgetlijn. Weg: direct marketing, omgaan met informatie, afronden (= naar hoofdstuk 2).

9 Aanpassingen hoofdstuk 2 Geld om van te leven
Rekenvaardigheden als afronden, gewogen en ongewogen gemiddelde, procenten en verhoudingen aangepast. Opstellen van een begroting (zat in hst. 3). Loon (bruto/netto), sociale premies, arbeidsvoorwaarden. Vakbond en meeliftersgedrag.

10 Aanpassingen hoofdstuk 3 Sparen en lenen
Renteberekeningen met tijdlijn. Meer oefenopgaven. Weg: het maken van een begroting.

11 Aanpassingen hoofdstuk 4 Kopen is kiezen
Onderscheid tussen primaire, luxe en inferieure goederen. Marketing en de 4 P’s. Is vergelijkbaar met het oude hoofdstuk 4 wat betreft de onderwerpen.

12 Hoofdstuk 5 Een eigen bedrijf
Het oude hoofdstuk 5 is gesplitst. Dit hoofdstuk gaat over het berekenen van afzet, omzet, inkoopkosten, bedrijfskosten, brutowinst en nettowinst (verwacht en gerealiseerd). Doorwerkfouten opgelost.

13 Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout
Is in feite het tweede deel van het oude hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk begint met de balans (uitleg over balansposten). Financiële transactie leiden tot balansmutaties. Resultatenrekening: opbrengsten en kosten leiden tot verandering van het eigen vermogen.

14 Aanpassingen hoofdstuk 7 Verzekeren
Dit hoofdstuk komt gedeeltelijk overeen met het oude hoofdstuk 6. Risicoaversie, goede en slechte risico’s, moreel wangedrag, averechtse selectie. Weg: loon (bruto en netto), sociale verzekeringen, etc. (naar hoofdstuk 2).

15 Aanpassingen hoofdstuk 8 Markten
Hoofdstuk Markten is gesplitst. Hoofdstuk 8 gaat over goederenmarkten. Nieuw zijn begrippen als betalingsbereidheid consumenten en leveringsbereidheid producenten. Onderscheid in marktvormen naar aard van het product en het aantal aanbieders.

16 Aanpassingen hoofdstuk 9 Arbeidsmarkt
Is een deel van het oude hoofdstuk 7 maar dan zonder goederenmarkten. Zelfde onderwerpen.

17 De aanpassingen hebben betrekking op:
Kortere teksten. Meer oefenopgaven. Minder of niet terugbladeren. Doorwerkfouten zijn vermeden. Bronnen en jaartallen geactualiseerd. Voor leerlingen herkenbare inleidingen.

18 Stelling 1 Zelfstandig werken? Ik vind het nodig om bij economie veel klassikaal uit te leggen.

19 Stelling 2 Bouwstenen zijn een geschikte manier om vwo-leerlingen uit te dagen.

20 Stelling 3 De digitale ondersteuning bij Fundament is voldoende, maar het zou een onsje meer mogen zijn.

21 Stelling 4 Ook al vind ik dat het eigenlijk bij het vak wiskunde gedaan zou moeten worden, toch ben ik blij dat er in Fundament veel basisrekenvaardigheden worden aangeleerd die nodig zijn in de bovenbouw.

22 Stelling 5 De verhouding tussen economie en M&O in Fundament is evenwichtig en geeft leerlingen voldoende mogelijkheid tot een goede keuze te komen / de docent om een goed advies te geven voor deze vakken in de bovenbouw.


Download ppt "De herziene versie van Kopen en Werken Enno Noordhoff, Luc Repriels"

Verwante presentaties


Ads door Google