De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KWALITEITSHANDBOEK VOOR DE ERKENDE ZWEEFVLIEGTECHNICUS

Verwante presentaties


Presentatie over: "KWALITEITSHANDBOEK VOOR DE ERKENDE ZWEEFVLIEGTECHNICUS"— Transcript van de presentatie:

1 KWALITEITSHANDBOEK VOOR DE ERKENDE ZWEEFVLIEGTECHNICUS
Technicus Conferentie 2005

2 Technicus Conferentie 2005
Uitgangspunten Regeling Onderhoud Luchtvaartuigen hoofdstuk 7. Bijlage B: Erkenningsvoorwaarden voor de EZT. Procedures zijn zo algemeen mogelijk geschreven. Werkplaats specifieke procedures moet worden beschreven in werkplaatsinstructies. Het handboek beschrijft niet: De verantwoordelijkheden van de eigenaar/houder van een vliegtuig. De verantwoordelijkheden van de ZVT. Technicus Conferentie 2005

3 Technicus Conferentie 2005
Stand van zaken William Reyn heeft project opgestart voor het maken van het handboek In September 2004 is een commissie benoemd voor het maken van het handboek In Oktober is van het IVW een model ontvangen voor de inhoud van het handboek Het eerste concept van het handboek is verstuurd naar het ABZ, II en de EZT’ers Commentaar verwerkt van het ABZ, II en de EZT’ers Concept 2 van het handboek is verstuurd naar het IVW Technicus Conferentie 2005

4 Technicus Conferentie 2005
OPBOUW HANDBOEK Inleiding Organisatie Werkplaatsprocedures Inspectie Instituut Bijlagen Technicus Conferentie 2005

5 Technicus Conferentie 2005
Inleiding 0.1. TOELICHTING 0.2. LIJST VAN GELDIGE BLADZIJDEN 0.3. KRUISVERWIJZINGSLIJST 0.4. BEGRIPPENLIJST 0.5. LIJST MET AFKORTINGEN Technicus Conferentie 2005

6 Technicus Conferentie 2005
Organisatie 1.1. KWALITEITSBELEID 1.2. ORGANISATIE 1.3. TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGHEDEN 1.4. PERSONELE EISEN 1.5. ERKENDE WERKZAAMHEDEN 1.6. AANVRAAGPROCEDURE EZT ERKENNING 1.7. BEHEER VAN HET HANDBOEK Technicus Conferentie 2005

7 Technicus Conferentie 2005
ORGANISATIE KNVvL Afdeling Zweefvliegen CTZ Secr. ………… CIV Club EZT KB inspectie Instituut Technicus Conferentie 2005

8 TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGHEDEN EZT
Bevoegdheden ·       Het uitvoeren van werkzaamheden waartoe hij binnen zijn erkenning bevoegd is (zie 1.5.1). Opmerking: De werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd aan clubvliegtuigen en aan privé vliegtuigen welke eigendom zijn van clubleden. Voor werkzaamheden aan andere vliegtuigen moet per vliegtuig toestemming van IVW worden verkregen. Taken en verantwoordelijkheden ·         Zorgt voor een goed beheer van de werkplaats. ·         Zorgt voor een doelmatige en deugdelijke administratie m.b.t de werkplaats. ·         Waarborgt dat de meet- en beproevingsmiddelen in deugdelijk toestand worden gehouden. ·         Zorgt er voor dat de juiste documentatie aanwezig is. ·         Zorgt er voor dat de beschikbare documentatie wordt bijgehouden en actueel blijft. ·         Verwijdert afgekeurde materialen uit het productieproces. ·         Neemt indien noodzakelijk maatregelen ter verbetering van de kwaliteit. Technicus Conferentie 2005

9 Werkplaatsprocedures
2.1 WERKPLAATSFACILITEITEN 2.2. MATERIALEN EN ONDERDELEN 2.3. GEREEDSCHAPPEN, MEET EN KEURINGSMIDDELEN 2.4. DOCUMENTATIE EN DOCUMENTATIEBEHEER 2.5. ONDERHOUDSPROCES 2.6. TECHNISCHE ADMINSTRATIE 2.7. VRIJGAVE VAN WERKZAAMHEDEN 2.8. MELDING VAN DEFECTEN EN GEBREKEN Technicus Conferentie 2005

10 MATERIALEN EN ONDERDELEN
Soorten materialen en onderdelen: Vliegtuig specifieke onderdelen Standaard materialen en onderdelen Secundaire materialen en onderdelen Afgekeurde materialen en onderdelen. Technicus Conferentie 2005

11 VRIJGAVE VAN WERKZAAMHEDEN
De procedure vrijgave van werkzaamheden is gesplitst in twee aparte procedures t.w. : Vrijgave van een vliegtuig: Certificaat van vrijgave voor gebruik Aftekenen op de inspectiestaat Opmerking: Voor klein onderhoud kan het certificaat van vrijgave voor gebruik worden afgetekend in de technische administratie en journaal van het vliegtuig (het blauwe boekje). Vrijgave van de voortstuwingsinrichting, propeller of een onderdeel: Certificaat van vrijgave (EASA Form One) Technicus Conferentie 2005

12 Technicus Conferentie 2005
ONDERHOUDSPROCES Voor het onderhoudsproces wordt verschil gemaakt in opdrachten waarbij: Het doel modificatie, revisie of reparatie van een vliegtuig betreft; en Het doel een inspectie is. Technicus Conferentie 2005

13 Modificatie/revisie/reparatie Modificatie/revisie/reparatie
Opstellen werkplan Vrijgave Archivering Einde Uitvoering Order Acceptatie Nee Ja Technicus Conferentie 2005

14 Technicus Conferentie 2005
Inspectie Vrijgave Archivering Einde Uitvoering Order Acceptatie Inspectie Nee Ja Technicus Conferentie 2005

15 MELDING VAN DEFECTEN EN GEBREKEN
De EZT is verantwoordelijk voor het melden van een defect of gebrek aan een vliegtuig, een onderdeel of uitrustingsstuk, als deze geconstateerd wordt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en die de vliegveiligheid (mogelijk) in gevaar kan brengen. Technicus Conferentie 2005

16 Technicus Conferentie 2005
Inspectie Instituut 3.1 WERKWIJZE INSPECTIE INSTITUU 3.2 AUDITPROGRAMMA 3.3. WERKPLAATSAUDIT 3.4. BvL-V STEEKPROEFAUDIT 3.5. RAPPORTAGE VAN TERUGMELDINGEN VAN BEVINDINGEN Technicus Conferentie 2005

17 Technicus Conferentie 2005
WERKPLAATSAUDIT Indien een afwijking wordt geconstateerd t.o.v. de procedures zoals omschreven in dit handboek dan moet de kwaliteitsinspecteur hiervan een bevinding maken in het rapport. Aan elke bevinding moet een niveau worden toegekend. Het niveau hangt af van de ernst van de bevinding: Een niveau 1 bevinding is een significante afwijking van een procedure, die van invloed kan zijn op de luchtwaardigheid van een vliegtuig. Deze bevinding moet binnen 1 maand worden opgelost. Een niveau 2 bevinding is een afwijking op een procedure. Deze bevinding moet binnen 6 maanden worden opgelost. Technicus Conferentie 2005

18 BvL-V STEEKPROEFAUDIT
De kwaliteitsinspecteur geeft aan op welk vliegtuig hij een steekproef wil nemen. Dit moet een vliegtuig zijn waarop de EZT een BvL-V inspectie heeft uitgevoerd. Tijdens de steekproef controleert de kwaliteitsinspecteur of zijn bevindingen overeenkomen met die van de EZT. Indien de bevindingen van de inspecteur niet overeenkomen met die van de EZT, dan moet de kwaliteitsinspecteur hiervan een bevinding maken in het rapport. Aan elke bevinding moet een niveau worden toegekend. Het niveau hangt af van de ernst van de bevinding: Een niveau 1 bevinding is een significante afwijking op een procedure, die van invloed kan zijn op de luchtwaardigheid van het vliegtuig. Deze bevinding moet binnen 1 maand worden opgelost. Een niveau 2 bevinding is een afwijking op de procedure. Deze bevinding moet binnen 6 maanden worden opgelost. Technicus Conferentie 2005

19 Technicus Conferentie 2005
Bijlagen 4.1 MODEL CERTIFICAAT VAN VRIJGAVE VOOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERTIFICAAT VAN VRIJGAVE (EASA FORM ONE) 4.3. VOORBEELD OVEREENKOMST MET INSPECTIE INSTITUUT 4.4. BVL-V STEEKPROEF RAPPORT 4.5. WERKPLAATSAUDIT RAPPORT 4.6. TERUGMELDINGSFORMULIER 4.7. OVERZICHT WERKPLAATSINSTRUCTIES Technicus Conferentie 2005


Download ppt "KWALITEITSHANDBOEK VOOR DE ERKENDE ZWEEFVLIEGTECHNICUS"

Verwante presentaties


Ads door Google