De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“HDN en de zorgplicht in de keten”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“HDN en de zorgplicht in de keten”"— Transcript van de presentatie:

1 “HDN en de zorgplicht in de keten”
Presentatie HDN Agenda punt 1 Jan Goedhart (HDN beheer) “HDN en de zorgplicht in de keten” Agenda punt 1 HDN

2 Agenda punt 1 Actueel onderwerp (am ) Agenda punt 1 HDN

3 Agenda punt 1 Historie Agenda punt 1 HDN 2005 BDF 2006 WFD 2007 WFT
Besluit financiële dienstverlening 2006 WFD Wet Financiele Dienstverlening 2007 WFT Wet Financieel Toezicht BGFO Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Agenda punt 1 HDN

4 Uitdagingen Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN
Waarom is de WFT , toezicht en uitvoering zo complex? Omkering van de bewijslast Open normering Veel “losse”schakels door ontvlechting Uitdagingen voor “Compliance” Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving. Anderzijds kan de term ook duiden op de compliance functie (afdeling, cel, ...) die het bestuur bijstaat bij het in controle houden van de organisatie om in overeenstemming te werken met vigerende wet- en regelgeving. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Letter vs. geest van de wetgeving Agenda punt 1 HDN

5 Uitdagingen (2) Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN

6 Zorgplicht Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN
Zorgplicht Zorgplicht geldt voor alle financiële dienstverleners (intermediairs, banken, verzekeraars) en geldt voor alle vormen van financiële dienstverlening (of en nu wel of geen sprake is van advies). Ook bij uitbesteding van werkzaamheden aan derden blijft men zelf een verantwoordelijkheid houden. Zorgplicht = containerbegrip Breedste zin “handelen in belang van de klant” (consument) Agenda punt 1 HDN

7 Adviesregels Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN Adviesregels
De zorgplicht is terug te vinden in zogenaamde adviesregels Inventarisatie en opstellen van “klantprofiel” - Inhoud van het klantadvies en de samenhang met het gekozen product, de vastlegging van het advies vanwege “reconstrueerbaarheid” - Vastleggen/bewaarplicht van alle documenten/werkzaamheden in het klantdossier - Het toezicht op de wijze van adviseren aan klanten en de wettelijke verplichting tot nazorg. Agenda punt 1 HDN

8 Is er een taak voor HDN? Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN
Nazorg Adviseur moet gedurende de looptijd van de overeenkomst de klant informeren over ‘relevante wijzigingen’ die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het afgenomen product/dienst, inclusief wijzigingen in wet- en regelgeving. Ook het bijhouden van de wijzigingen in omstandigheden klant valt hieronder! De nazorg: wettelijke verplichtingen? De financiële dienstverlener is, náást de eigen verantwoordelijkheid van de klant, verantwoordelijk voor het geven van nazorg aan de klant. Wanneer een product is bemiddeld, waar naar verwachting wijzigingen in de wet c.q. de maatschappij en economie, invloed zullen hebben op de gemaakte keuze c.q. bijsturing wenselijk kan zijn, moeten afspraken over nazorg gemaakt worden. Reconstrueren en archiveren Als redelijk handelend en bekwame adviseur verwacht de klant, rechter, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar , AFM, ombudsman, enz. dat er een deugdelijk klantendossier wordt bijgehouden. De Wft houdt daarnaast ook toezicht op de zorgplicht. In dat kader moet het gehele adviestraject reconstrueerbaar zijn Agenda punt 1 HDN

9 Is er een taak voor HDN? Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN Nazorg
- Rol in “Hoe partijen wijzigingen en informatie doorgeven en uitwisselen” - Rol in vraagstuk “Hoe weet de keten dat (en wat) er wat gewijzigd is.” Reconstrueren en archiveren - Oplossingen om keten minimaal te doorbreken - Standaardisatie waar mogelijk. Dit verlicht de administratieve en controle werkzaamheden in de keten. Agenda punt 1 HDN

10 Mogelijkheden Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN Nazorg
Vanuit aanbieder worden periodiek overzichten gezonden (post, mail enz) of op extranet ter beschikking gesteld. HDN ProlongatieBericht. Prolongatie kent diverse betekenissen. Op onze branche zijn de volgende van toepassing: Verlenging Vernieuwing Vervolg Voortzetting Termijnverlenging Agenda punt 1 HDN

11 Standarisatie van informatie
Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN

12 Mogelijkheid Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN
Reconstrueren en archiveren Agenda punt 1 HDN

13 Agenda punt 1 Vragen? Agenda punt 1 HDN


Download ppt "“HDN en de zorgplicht in de keten”"

Verwante presentaties


Ads door Google