De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Opening Jeanne de Feber(HDN Manager) Opening

3 Agenda HDN gebruikersgroep Agenda punt 1
Mededelingen Presentatie: Onderzoek “Markttrends gerelateerd aan de toegevoegde waarde van serviceproviders” Presentatie: “Procesvoordelen door gebruik HDN standaard met eigen webservices” Pauze Presentatie: HDN en de Zorgplicht Rondvraag Afsluiting Agenda punt 1 Agenda

4 Mededelingen over de vereniging
Projecten kalender 2011 (HDN Jaarplan) Wisselingen in HDN bestuur HDN 10.0 versies Mededelingen

5 Mededelingen over de vereniging
Projecten kalender 2011 Consumptief Krediet via HDN (Afronding ) Paperless Mortgage (Afronding ) Ontsluiting NHG (PID fase) Webservice TaxCon (PID fase) BKR ontsluiting via HDN platform (PID fase) Waardeopbouw polissen (strategische studie) HDN als identity provider (strategische studie) Mededelingen

6 Mededelingen over de vereniging
Wisselingen in HDN bestuur Leden: Distributie: Nieuw (onder voorbehoud ALV): Van Diem (uit) Baks (uit) Keegstra (Welke FD) Wekking Schoonbergen (uit) Smulders (Obvion) Van Baars Witteveen (uit) Bavelaar (Hypotheekshop) Drost Van der Wal En? Mededelingen

7 Mededelingen over de vereniging
HDN 10.0 versies Mededelingen

8 verbreden en verdiepen?”
“Moet HDN verbreden en verdiepen?” Jeanne de Feber (HDN Manager) Opening

9 “Verbreden en verdiepen”
2010 jaar van Implementatie (update) Keten Integratiescans Opening

10 “Verbreden en verdiepen”
2010 jaar van Implementatie (update) Opening

11 “Verbreden en verdiepen”
Keten Integratie Scans Ook in 2011 Nu ook systeemhuizen en distributiepartijen Opening

12 Presentatie HyWay/Probanco
Peter Besuijen (HyWay) en Reinier Visser (Probanco). “Markttrends gerelateerd aan de resultaten van het onderzoek naar de toegevoegde waarde van serviceproviders”.” 2BeSure

13 Agenda punt 1 Presentatie CvSP/SPN ‘HDN en SPN in de 21 e eeuw’
Albert J. Eikenboom (Directeur CvSP) ‘HDN en SPN in de 21 e eeuw’ Agenda punt 1 CvSP

14 Pauze Agenda punt 1 Pauze Agenda punt 1 Pauze

15 “HDN en de zorgplicht in de keten”
Presentatie HDN Agenda punt 1 Jan Goedhart (HDN beheer) “HDN en de zorgplicht in de keten” Agenda punt 1 HDN

16 Agenda punt 1 Actueel onderwerp (am ) Agenda punt 1 HDN

17 Agenda punt 1 Historie Agenda punt 1 HDN 2005 BDF 2006 WFD 2007 WFT
Besluit financiële dienstverlening 2006 WFD Wet Financiele Dienstverlening 2007 WFT Wet Financieel Toezicht BGFO Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Agenda punt 1 HDN

18 Uitdagingen Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN
Waarom is de WFT , toezicht en uitvoering zo complex? Omkering van de bewijslast Open normering Veel “losse”schakels door ontvlechting Uitdagingen voor “Compliance” Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving. Anderzijds kan de term ook duiden op de compliance functie (afdeling, cel, ...) die het bestuur bijstaat bij het in controle houden van de organisatie om in overeenstemming te werken met vigerende wet- en regelgeving. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Letter vs. geest van de wetgeving Agenda punt 1 HDN

19 Uitdagingen (2) Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN

20 Zorgplicht Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN
Zorgplicht Zorgplicht geldt voor alle financiële dienstverleners (intermediairs, banken, verzekeraars) en geldt voor alle vormen van financiële dienstverlening (of en nu wel of geen sprake is van advies). Ook bij uitbesteding van werkzaamheden aan derden blijft men zelf een verantwoordelijkheid houden. Zorgplicht = containerbegrip Breedste zin “handelen in belang van de klant” (consument) Agenda punt 1 HDN

21 Adviesregels Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN Adviesregels
De zorgplicht is terug te vinden in zogenaamde adviesregels Inventarisatie en opstellen van “klantprofiel” - Inhoud van het klantadvies en de samenhang met het gekozen product, de vastlegging van het advies vanwege “reconstrueerbaarheid” - Vastleggen/bewaarplicht van alle documenten/werkzaamheden in het klantdossier - Het toezicht op de wijze van adviseren aan klanten en de wettelijke verplichting tot nazorg. Agenda punt 1 HDN

22 Is er een taak voor HDN? Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN
Nazorg Adviseur moet gedurende de looptijd van de overeenkomst de klant informeren over ‘relevante wijzigingen’ die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het afgenomen product/dienst, inclusief wijzigingen in wet- en regelgeving. Ook het bijhouden van de wijzigingen in omstandigheden klant valt hieronder! De nazorg: wettelijke verplichtingen? De financiële dienstverlener is, náást de eigen verantwoordelijkheid van de klant, verantwoordelijk voor het geven van nazorg aan de klant. Wanneer een product is bemiddeld, waar naar verwachting wijzigingen in de wet c.q. de maatschappij en economie, invloed zullen hebben op de gemaakte keuze c.q. bijsturing wenselijk kan zijn, moeten afspraken over nazorg gemaakt worden. Reconstrueren en archiveren Als redelijk handelend en bekwame adviseur verwacht de klant, rechter, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar , AFM, ombudsman, enz. dat er een deugdelijk klantendossier wordt bijgehouden. De Wft houdt daarnaast ook toezicht op de zorgplicht. In dat kader moet het gehele adviestraject reconstrueerbaar zijn Agenda punt 1 HDN

23 Is er een taak voor HDN? Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN Nazorg
- Rol in “Hoe partijen wijzigingen en informatie doorgeven en uitwisselen” - Rol in vraagstuk “Hoe weet de keten dat (en wat) er wat gewijzigd is.” Reconstrueren en archiveren - Oplossingen om keten minimaal te doorbreken - Standaardisatie waar mogelijk. Dit verlicht de administratieve en controle werkzaamheden in de keten. Agenda punt 1 HDN

24 Mogelijkheden Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN Nazorg
Vanuit aanbieder worden periodiek overzichten gezonden (post, mail enz) of op extranet ter beschikking gesteld. HDN ProlongatieBericht. Prolongatie kent diverse betekenissen. Op onze branche zijn de volgende van toepassing: Verlenging Vernieuwing Vervolg Voortzetting Termijnverlenging Agenda punt 1 HDN

25 Standarisatie van informatie
Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN

26 Mogelijkheid Agenda punt 1 Agenda punt 1 HDN
Reconstrueren en archiveren Agenda punt 1 HDN

27 Agenda punt 1 Vragen? Agenda punt 1 HDN

28 Conclusies…. Conclusie
Verdieping en verbreding van HDN in de keten bied toegevoegde waarde Standarisatie bied ruimte voor individuele toepassingen Schakels in de keten moeten toegevoegde waarde bieden HDN kan toegevoegde waarde bieden in het naleven van wetgeving Hier worden de conclusies kort weegegeven Conclusie

29 Rondvraag Hier worden de conclusies kort weegegeven Rondvraag

30 Sluiting Dank voor uw aanwezigheid en aandacht Sluiting


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google