De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbrandingstoestellen werkend met bio-ethanol

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbrandingstoestellen werkend met bio-ethanol"— Transcript van de presentatie:

1 Verbrandingstoestellen werkend met bio-ethanol
Wettelijk kader rond bio-ethanolbranders Divisie Productveiligheid | R. Nieuwenhuijs

2 Verbrandingstoestellen met bio-ethanol
Geen specifieke wettelijke voorschriften voor dergelijke verbrandingstoestellen Dus … Alleen algemene eisen voor veilige producten Wettelijke aansprakelijkheid Bouwbesluit 2003 Gebruiksomstandigheden

3 Verbrandingstoestellen met bio-ethanol
Wettelijke eisen productveiligheid: Europese Richtlijn algemene productveiligheid (2001/95/EG) Omgezet in … Warenwet Warenwetbesluit algemene productveiligheid Warenwetregeling algemene productveiligheid

4 Verbrandingstoestellen met bio-ethanol
Wettelijke aansprakelijkheid Burgerlijk Wetboek, productaansprakelijkheid Boek 6: artikelen 185 tot en met 193 Artikel 186, lid 1: Een product is gebrekkig, indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder de presentatie van het product het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht

5 Verbrandingstoestellen met bio-ethanol
Wettelijke voorschriften productveiligheid Richtlijn algemene productveiligheid Plicht alleen veilige producten leveren De Warenwet Verbod op verhandelen van onveilige producten

6 Verbrandingstoestellen met bio-ethanol
Wettelijke voorschriften productveiligheid Hoe worden marktdeelnemers onderscheiden? Wie is waarvoor verantwoordelijk?

7 Verbrandingstoestellen met bio-ethanol
Wettelijke voorschriften productveiligheid Producent: De fabrikant en een ieder die zich als fabrikant aandient De vertegenwoordiger (gevolmachtigde) van de fabrikant, indien de fabrikant niet in de EU gevestigd is De EU-importeur, bij ontbreken van een vertegenwoordiger Degene die het product opnieuw in goede staat brengt Andere personen beroepsmatig betrokken bij verhandelen wier handelingen invloed hebben op de veiligheidskenmerken van het product

8 Verbrandingstoestellen met bio-ethanol
Wettelijke voorschriften productveiligheid Distributeur De persoon die beroepshalve betrokken is bij de verhandelingsketen en wiens activiteit geen invloed heeft op de veiligheidskenmerken van de producten

9 Verbrandingstoestellen met bio-ethanol
Wettelijke voorschriften productveiligheid Verplichtingen producenten: De producent moet de consument relevante informatie verstrekken over de veiligheids- en gezondheidsrisico's aan het product Voor risico's die zonder waarschuwing niet onmiddellijk herkenbaar zijn In feite een deugdelijke gebruiksaanwijzing met veiligheidsinstructies!

10 Verbrandingstoestellen met bio-ethanol
Wettelijke voorschriften productveiligheid Verplichtingen producenten: De producent moet maatregelen nemen om: op de hoogte te zijn en blijven van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s door zijn producten Hiervoor moet de producent naam en contactgegevens op het product vermelden type, model, batch- en/of serienummer op het product steekproefonderzoek doen op voorraden klachten registreren en onderzoeken in voorkomende gevallen de distributeurs informeren

11 Verbrandingstoestellen met bio-ethanol
Wettelijke voorschriften productveiligheid Verplichtingen producenten: De producent moet maatregelen nemen om: In staat te zijn passende corrigerende acties uit te voeren, zoals: het uit de markt nemen van het betrokken product het passend en doeltreffend waarschuwen van de consumenten het terugroepen van het betrokken product bij de consumenten

12 Verbrandingstoestellen met bio-ethanol
Wettelijke voorschriften productveiligheid Verplichtingen distributeurs: Informatie over risico’s doorgeven De nodige documentatie bij te houden en te verstrekken om de oorsprong van de producten op te sporen

13 Verbrandingstoestellen met bio-ethanol
Wettelijke voorschriften productveiligheid Indien niet aan de verplichtingen is voldaan, dan … … is het verhandelen van de producten verboden! VERHANDELEN

14 Verbrandingstoestellen met bio-ethanol
Wettelijke voorschriften productveiligheid Verplichtingen producenten en distributeurs: Melden aan de VWA indien men zelf ontdekt dat gevaarlijke producten zijn geleverd (meldplicht) (meldwijzer op VWA-website) Melden aan VWA welke corrigerende acties zijn/worden ondernomen ter voorkoming van de risico’s Medewerking verlenen aan corrigerende acties ingesteld door de producent of door de VWA

15 Is er een afwijking aan een product?
Is de afwijking veiligheidsgerelateerd? Geen melding! Gebruik risicobeoordelingmodel Rapv 2001/95/EG Resultaat: Is het product reeds verhandeld? ROOD (ernstig risico) GEEL (middelhoog risico) GROEN (laag risico) Gevaarlijk product en de te nemen maatregelen melden aan de bevoegde nationale autoriteiten (in Nederland is dat de VWA) Is er informatie over een mogelijk onveilig product? JA NEE

16 Risicobeoordelingsmodel volgens richtsnoeren van EU Commissie, vastgesteld met Beschikking 2004/905/EG


Download ppt "Verbrandingstoestellen werkend met bio-ethanol"

Verwante presentaties


Ads door Google