De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basiskwalificatie onderwijs in een internationale context Lezing 31 oktober 2006 Riekje de Jong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basiskwalificatie onderwijs in een internationale context Lezing 31 oktober 2006 Riekje de Jong."— Transcript van de presentatie:

1 Basiskwalificatie onderwijs in een internationale context Lezing 31 oktober 2006 Riekje de Jong

2 Opbouw Basiskwalificatie Wederzijdse erkenning Stand van zaken in Nederland Internationale vergelijking Internationale ontwikkelingen Discussie

3 Wederzijdes erkenning Universiteiten erkennen de basiskwalificatie van elkaar want deze voldoet aan een aantal kenmerken Achtergrond Aandacht voor kwaliteit opleidingen en docentschap, Meer geobjectiveerde verantwoording van kwaliteit personeel Mobiliteit docenten

4 Kenmerken basiskwalificatie regeling inhoud Er is een regeling die op instellingsniveau gewaarborgd wordt proces Inhoud, omvang en vorm traject afgeleid van competentieprofiel

5 toetsing Toetsprocedure is beschreven, Getoetst wordt op alle onderdelen van het profiel/regeling Bij toetsing zijn belanghebbenden van de personeelslijn betrokken

6 Stand van zaken landelijk 6 initiatiefnemende universiteiten allen willen meedoen Nog niet alle voldoen aan kenmerken Regelingen van kracht voor nieuw personeel Trajecten hebben overeenkomstige omvang en invulling (200-300 uur)

7 Regelingen zijn op universitair niveau vastgesteld, feitelijk zijn ze net van start gegaan of wil men per 1 januari starten

8 Internationale situatie VS, Autralie Europa: UK, scandinavische landen, initiatieven elders (Portugal, Zwitserland) Nettle project, Unesco

9 Dimensies waarop regelingen verschillen verplicht of niet (systeem van onderwijskwalificatie) nationaal verbonden met standaard (wettelijk geregeld - niet), ingebed in personeelsbeleid (verplicht – vrijwillig) inrichting traject (werken en leren geintegreerd – cursussen)

10 (vervolg) toetsing (portfolio, essay,aanwezigheid)

11 UK Nestor Standaard ontwikkeld door beroepsvereniging SEDA, accreditatie van prof. programma’s, register wettelijk vastgelegd Substantieel aspect van kwaliteitsbeoordeling (Teaching Qual. Enhancement Fund, Center’s of excellence in teaching & learning)

12 Zweden, Noorwegen Standaard wettelijk vastgelegd, nadat vele universiteiten actief waren met onderwijskwalificatietrajecten Invulling: vrijheid van de universitaire instelling Nieuw personeel, innovaties Afronding traject: product:onderzoek, artikel.

13 Duits sprekende landen Initiatieven van onderaf, Veelal vanuit jonge, nieuwe docenten, ondersteund door enkele faculteiten of individuele hoogleraren Inhoud traject en toetsing Voorbeeld Vraagbaak functie

14 Nettle netwerk (EC project) A framework and a metaframework for European/Global standards for teaching in higher education Professionalisering, accreditatie Zichtbaar maken van docentkwaliteit, naast onderzoekskwaliteit, opleidingskwaliteit etc.

15 Invalshoeken: –Kennis (discipline, leren, studenten, regelingen en kaders) –Waarde oriëntatie (doorleefde ervaring, samenwerking, diversiteit en talent,reflectie&ontwikkeling, vertrouwen, bewustzijn van de machtsdimensie in onderwijs)

16 –Competenties (onderwijsontwikkeling), (onderwijsuitvoering), beoordeling & toetsing, onderwijsorganisatie, innovatie van onderwijs en leren van studenten.

17 Meta-framework Context, Doelen Kennis Waarden competenties In welke setting vindt onderwijs plaats? Wat zijn eindtermen, resultaatgebieden? Kennis over leren en onderwijs (wat werkt?) Welke waarden, uitgangspunten, werkwijzen horen ten grondslag te liggen aan onderwijs? Wat heeft de docent nodig om effectief te zijn in het onderwijs?

18 discussiepunten


Download ppt "Basiskwalificatie onderwijs in een internationale context Lezing 31 oktober 2006 Riekje de Jong."

Verwante presentaties


Ads door Google