De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe leiden we AIOS op vanaf 2011?: Implementatie van de Modernisering Op de werkvloer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe leiden we AIOS op vanaf 2011?: Implementatie van de Modernisering Op de werkvloer."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe leiden we AIOS op vanaf 2011?: Implementatie van de Modernisering Op de werkvloer

2 2 Belangrijke Wijzigingen Kaderbesluit Hoofdstuk B. De opleiding − Opleidingsplan − Toetsing en beoordeling : Naast de introductie van nieuwe verplichte toetsinstrumenten CAT, KPB en kennistoets zijn de geschiktheidsbeoordelingen verhoogd naar jaarlijks. Daartegenover staat dat er een geïntensiveerd begeleidingstraject is opgenomen wanneer twijfel bestaat over de geschiktheid van de aios. − Portfolio: Omschreven is aan welke criteria het portfolio moet voldoen. Hoofdstuk C. De Erkenning − Lokaal opleidingsplan: De opleider dient de opleiding te hebben beschreven in een lokaal opleidingsplan waarin is aangegeven hoe op lokaal (regionaal) niveau invulling wordt gegeven aan het landelijke opleidingsplan. − Enkele eisen en verplichtingen van de opleider zijn verschoven naar de opleidingsgroep. Daarmee wordt onderscheven dat de feitelijke opleiding verzorgd wordt door de hele opleidingsgroep.

3 3 Gevolgen voor het opleiden Opgeleid worden niet alleen meer taak voor opleider maar voor de hele opleidingsgroep. Iedere supervisor draagt zorg voor een stuk opleiden van de AIOS. Ontwikkelen vaardigheden op gebied van begeleiden en coachen Kennis hebben en kunnen toepassen onderwijskundige principes Kunnen organiseren van een optimaal leerklimaat Leden van de opleidingsgroep moeten de nieuwe toetsinstrumenten op een juiste manier leren gebruiken. Opleiders hebben als taak het organiseren / inplannen van toetsmomenten, implementeren van het nieuwe toetsplan op de werkvloer Enz.

4 4 Implementatie modernisering: hoe regel je dat?

5 5 Wat gaat er goed, wat kan er ……..? Goed: OSATS Lokale opleidingsplannen Stages Beter: Methode van feedback Algemene competenties feedback en toetsen Betrokkenheid opleidersgroep (?) ……….. “niet te ingewikkeld over doen”

6 6 Vademecum: lokale implementatie SCHERP Hoe ga je starten met een 1e jaars AIOS: het opleidingsschema? maak een stage indeling, zodat de niveaus in de verplichte thema’s in ieder geval gehaald kunnen worden Hoe weet je of de AIOS op schema ligt? Lijst verplichte thema’s / schema’s Hoe zorg je dat de AIOS werkt aan de thema’s? geef aan dat de Typische Klinische Situaties gebruikt kunnen worden om getoetst te worden op competenties (KPB en OSATS) Wanneer en hoe vaak moet je feedback geven en toetsen? feedback en toetsen heeft tot doel groei in competenties te volgen en inzichtelijk te maken (we noemen dit “formatief” toetsen), dus: het is geen examen / afrekening: AIOS krijgt spiegel voorgehouden waar hij/zij staat, wat goed gaat en waar wellicht extra aandacht nodig is. dus de nadruk moet liggen op de feedback;

7 7 Hoe moet feedback en toetsing werken?  Waar gaat het om?  Feedback en niet de formulieren!  Formatieve begeleiding  Toetsing in dagelijkse praktijk op werkvloer geleid door AIOS (waar, wanneer, wat)  Bespreek per periode / stage leerdoelen en eindtermen  Gebruik portfolio en logboek als reflectie-instrument

8 8 Paar aanwijzingen over feedback Laat de ontvangende partij eerst te spreken goed voor zelfkritiek en zelfrespect Niet globaal, maar specifiek "oncollegiaal“ is minder goed dan ”toen niet bereid om dienst over te nemen” Weeg positief met negatief Bij overwegend positief minder kans op verbetering, alleen negatief ontmoedigend Geef terugkoppeling op verbeterbare gedragingen Geef feedback ook in aanwezigheid derde Stop met feedback geven als het “klaar” is als overdrachten goed lopen, is het goed

9 9 Waar beginnen we mee? Hetgeen ons het meest aan het hart ligt: Alle operaties nabespreken: feedback!!! OSATS invullen duurt dan slechts 20 seconden Pitfall …..

10 10 Tips?  Bedenk activiteiten geschikt voor feedback / toetsing  Verrichtingen  Visite  Overdracht  Verdeel toetsing over de opleidersgroep: beter voor kwaliteit en beperking last  Toetsing in opleidingsplannen is minimum: hoe meer, hoe beter

11 11 Opleidersgroep motiveren….

12 12 Kwaliteit opleiding en supervisoren

13 13 CAT (critically appraised topic) Moet je wel even leren!

14 14 bottomline Het gaat goed, volhouden … Lokale opleidingsplannen: Compact houden! Blijf praten met de AIOS Maak toetsing niet te ingewikkeld Motivatie opleidersgroep


Download ppt "Hoe leiden we AIOS op vanaf 2011?: Implementatie van de Modernisering Op de werkvloer."

Verwante presentaties


Ads door Google