De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen naar een individueel opleidingsplan (IOP)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen naar een individueel opleidingsplan (IOP)"— Transcript van de presentatie:

1 Samen naar een individueel opleidingsplan (IOP)
Welkom bij de workshop ‘ samen naar een individueel opleidingsplan. Laten wij ons eerst aan u voorstellen; individueel doen! Corry, jacqueline, anne els/aios Jacqeline: Waarom deze workshop? U heeft het al gehoord bij mijn inleiding vanmorgen Corry den Rooyen Jacqueline de Graaf Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde 13 december 2012

2 Uitkomst enquête 40% AIOS houdt IOP bij 26% AIOS heeft geen IOP
Hoe: Geen format; Verschillend per individu; tijdens voortgangsgesprekken; IOP is gesprek over portfolio? Overzicht van stages. Knelpunten: Abstract term; geen format; veel administratie zonder meerwaarde; weinig inzet aios; tijdsinspanning; doel onduidelijk; weinig meerwaarde IOP naast voortgangsgesprekken Jacuqliene: Uit de enquete blijkt dat slechts 40% van de aios een IOP bij houdt % van de AIOS heeft geen IOP – 34% heeft een sort-off IOP. Is dat nou zo belangrijk? Daarover kun je discussieren maar feit is dat bij een visitatie expliciet gevraagd wordt naar de realtie tussen IOP en lokaal opleiidngsplan. Het ontbreken van IOP zal leiden tot een Voorwaarde. Maar een belagnrijker vraag is: wat is de waarde van een IOP voor de AIOS – hoe en wat draagt het bij aan de opleiding van AIOS tot professional internist, wat is het nut en de functie? Uit de enquete blijkt namelijk dat er zeer veel onduidelijkheid bestaat over het IOP – er ontbreekt een format en derhalve wordt er individueel invulling aan gegeven, tijdens de voorgangsgesprekken wordt er gesproken over het IOP, is het portfolio niet het IOP? De knelpunten die door u benoemd worden zijn het feit dat het een abstracte term is, waarbij format ontbreekt en dat het veel administatie s zonder meerwaarde. Format / Inhoud van IOP: zeer divers – format wordt individueel bepaald / er is geen format / doel is onduidelijk / het (gesrpek nav) portfolio is het IOP? Kost veel tijd. IOP: format ontbreekt – iedereen geeft eigen invulling – doel is niet helder – overlap met voorgangsgesprek en portfolio – overzicht van stages. 13 december 2012 Samen naar een Individueel Opleidingsplan

3 Doel, nut, format IOP ? Jacuqleine: Kortom, het is volledig onduidelijk wat het IOP is…… 13 december 2012 Samen naar een Individueel Opleidingsplan

4 Eenduidige digitale instructie met format IOP
Uitkomst enquête 40% AIOS houdt IOP bij 26% AIOS heeft geen IOP Oplossing: Eenduidige digitale instructie met format IOP Jacuqleine: Gelukkig heeft zelf in de enquete al de oplososingen aangedragen: u heeft behoefte aan een digitale eenduidige instructie IOP – vandaar deze workshop 13 december 2012 Samen naar een Individueel Opleidingsplan

5 Doel workshop Wat is een Individueel Opleidingsplan - definitie ?
Wat is het doel van een individueel Opleidingsplan ? Is er een format - wat is de inhoud van het individueel opleidingsplan ? Praktische uitwerking van het IOP – wie is aan zet AIOS en/of opleider ? Resultaat: Inzicht in nut en noodzaak van IOP Digitaal eenduidig format van IOP Jacqueline: Doel workshop: samen met u willen wij naar een IOP en dus willen wij met u discussieren over wat is een IOP - wat is eigenlijk het doel – wat is de inhoud van het IOP, welke items horen in een IOP, bestaat er een format – hoe doe ik dat in de praktijk, wie is aan zet? En hoe zorgen we ervoor dat het IOP een lust is ipv een last!!! We hebben slechts 45 minuten maar wij willen samen met u aan het einde van de workshop een deze vragen beantwoord hebben met als re sultaat een digitaal eenduidig format van het IOP met praktische instructies voor de opleiding interne geneeskunde. Als 1e zal corry u nu toelichting geven op de visie van de MSRC op het IOP. Afgelopne vrijdag is in de plenaire vergadering van de MSRC deze toelichting officieel bekrachtigd (corry is dit zo?). En dan dus ronddelen van A4tje!!! (zonder voorstel format IOP - IG). 13 december 2012 Samen naar een Individueel Opleidingsplan

6 Toelichting MSRC op IOP
Samenvatting Wat is het? Competenties: niveau, doelen en acties Hoe werkt het? Groeidocument Het (ontwikkelingsgerichte) proces Plan Do Check Act Corry – ps waarom hier nog dit plaatje? Dit moet toch juist helder zijn? 13 december 2012 Samen naar een Individueel Opleidingsplan

7 Format IOP Interne Geneeskunde
Korte uitwisseling in tweetallen Wat verstaat u nu onder het IOP interne geneeskunde? Hoe gaat u nu het IOP interne geneeskunde vorm geven? Hoe gebruikt u het portfolio in relatie tot het IOP? Corry: Met deze informatie in uw achterhoofd, hoe zou u nu het IOP intenre geneeskunde willen definieren en vorm geven in de praktijk? Corry leidt discussie die volgt …… Volgens mij moet uitkomst van discussie zijn dat men ongeveer komt tot het voorstel zoals wij hebben geformuleerd…..dus dan A4tje van ons uitdelen met format IOP IG. Vervolgens laat ik zien hoe dit in het digitale porfolio komt te staan….. 13 december 2012 Samen naar een Individueel Opleidingsplan

8 VOORSTEL: IOP Interne Geneeskunde
1. MSRC opleidingsschema Frequentie 1x per jaar 2. Voortgangsgesprekken en reflectie met opleider a. Beoordeling door opleider b. Zelfreflectie AIOS c. Gezamenlijke evaluatie d. MSRC geschiktheidsbeoordeling Frequentie per jaar 4x in jaar 1 2x in Jaar 2 en 3 1x in Jaar 4,5,6 3. Stageblokgesprekken a. Startgesprek b. Voortgangsgesprek c. Eindgesprek Frequentie gemiddeld 3x per jaar Jacqueline: voorstel vanauit LOIG cie (indien dit niet is geopperd door deelnemers!) Dit is in grote lijnen de inhoud van het IOP - a4tje…uitdelen Hoe is dit heel overzihtelijk en systematisch in het digitiale portfolio opgenomen? 13 december 2012 Samen naar een Individueel Opleidingsplan

9 VOORSTEL: IOP in het portfolio
Jacqueline: achter dit plaatje zit de link naar portflolio Demonstreren waar IOP is opgenomen in portfolio Benoemen dat hier het A4tje komt te staan met uitleg wat het IOP is en waar het uit bestaat. Vervolgens in portfolio demonstreren de Voortgangsgesprekken en reflectie met opleider De stageblokgesprekken 13 december 2012 Samen naar een Individueel Opleidingsplan

10 AIOS en opleider samen 13 december 2012
Samen naar een Individueel Opleidingsplan

11 Conclusies IOP is hulpmiddel in de vormgeving van de opleiding
Onderscheid maken in proces en product Groeit gedurende de opleiding Is sturingsmiddel voor aios en opleider: dus interactie is noodzakelijk Vergelijking: P-D-C-A cyclus Huidig portfolio biedt alle ingrediënten Voorstel aan concilium: instructie aanvullen in bestaand portfolio 13 december 2012 Samen naar een Individueel Opleidingsplan

12 3 april 2017 Titel van de presentatie

13 Jaar 1 en verder Reserve dias als internet het niet doet!
13 december 2012 Samen naar een Individueel Opleidingsplan

14 Voortgang per competentie
3 april 2017 Titel van de presentatie

15 Samengevat per gesprek
13 december 2012 Samen naar een Individueel Opleidingsplan

16 Per stage 13 december 2012 Samen naar een Individueel Opleidingsplan

17 STAGEPERIODE AIOS PORTFOLIO AIOS
Startgesprek:IOP Tussenevaluatie: IOP Afronding: IOP bespreking referaat leerdoelen bespreking leerdoelen voortgang leerdoelen onderwijs CAT onderwijs KPB’s KPB’s PORTFOLIO AIOS Corry – …….? 13 december 2012 Samen naar een Individueel Opleidingsplan


Download ppt "Samen naar een individueel opleidingsplan (IOP)"

Verwante presentaties


Ads door Google