De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgangsgesprek fase 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgangsgesprek fase 1"— Transcript van de presentatie:

1 Voortgangsgesprek fase 1
Leraar in opleiding Johan leenders Coach: Kirsten Erenstein November 2012

2 Inhoud Inleiding Noorderpoortcollege Groei en ontwikkeling
Competenties Hoogtepunten

3 Inleiding Noorderpoortcollege
School voor laboratoriumtechniek MBO is een bewuste keuze ‘Nieuwe’ omgeving Rolwisseling

4 Groei en ontwikkeling Ontwikkelpunten uit Lio-bekwaam assessment
Opener zijn voor de klas (1. Interpersoonlijk competent) “Je mag iets meer ‘freaken’ voor de klas” Doorgaan met stimuleren van samenwerking / leervaardigheden bij leerlingen (2. Pedagogisch competent) Verantwoordelijkheid en initiatief nemen (7. Competent in reflectie en ontwikkeling) Experimenteren met werkvormen (3. Vakinhoudelijk en didactisch competent) Algemene beoordeling: Goed in ontwikkeling, blijf daarin de motor

5 Groei en ontwikkeling Een greep uit de leerdoelen fase 1
Leerlingen stimuleren tot zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid Interactie met klas versterken, klas betrekken bij het verhaal en eigen ervaringen van leerlingen meenemen in les Een greep uit de leerdoelen fase 2 Leerproblemen signaleren van leerlingen die minder presteren, erachter komen hoe dit veroorzaakt wordt, hulpmiddelen aanbieden (hoe leren leerlingen?) Inbreng van leerling in les vergroten, wensen en ideeën overwegen om mee te nemen in lesvoorbereidingen Studie gerelateerde zaken niet uit het oog verliezen. Portfolio up to date houden en competenties bij blijven werken

6 Competenties 1.3 Ik maak leerlingen medeverantwoordelijk voor een goed werk- en leefklimaat in de klas Openheid en inbreng Veilige en rustige sfeer creëren in de klas Aanspreken op gedrag (gewenst en ongewenst)

7 Competenties 2.3 Ik signaleer ontwikkelings- of gedragsproblemen bij leerlingen en laat zien dat ik hiermee in mijn onderwijs rekening houd Leerling aan leerling koppelen Individuele begeleiding Structuur en ruimte bieden

8 Competenties 3.3 Ik kan leerproblemen bij leerlingen signaleren en houd daar rekening mee in mijn onderwijs - Individuele bespreking van toetsen - Resultaten evalueren - Plan van aanpak formuleren voor leerling 4.3 Het aanhouden van een lange termijn planning die bij de leerlingen bekend is - Lesplanning publiceren op digitale leeromgeving It’s Learning’ en toelichten tijdens les. - Leerlingen betrekken bij het maken van toets afspraken - Gebruikte PPT’s publiceren op It’s learning

9 Competenties 5.3 Ik werk met collega’s samen aan de ontwikkeling en verbetering van mijn school - Overstijgend lesmateriaal ontwikkelen met collega’s - Deelnemen aan vergaderingen en andere activiteiten - Schoolfeest organiseren 6.3 Op een constructieve manier deelnemen aan verschillende vormen van overleg met mensen / instellingen buiten de school - Bijwonen van ouderavonden / vergaderingen / werkveldconferenties - Stagebezoeken afleggen (in overleg met coach) van derde klassen

10 Hoogtepunten Feedback van leerlingen Veel positieve reacties
Voldoening Motiverend


Download ppt "Voortgangsgesprek fase 1"

Verwante presentaties


Ads door Google