De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flitsbezoek Onderwijskundige leiders in de klas Reflectie in de school

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flitsbezoek Onderwijskundige leiders in de klas Reflectie in de school"— Transcript van de presentatie:

1 Flitsbezoek Onderwijskundige leiders in de klas Reflectie in de school
Flitsbezoeken Flitsbezoek Onderwijskundige leiders in de klas Reflectie in de school

2 Doelen van de workshop Weten wat de focus van de Flitsbezoeken is
Reflectieve vragen kunnen formuleren

3 Maakt u het verschil? Wat kan een leidinggevende van een school doen om invloed uit te oefenen op het gedrag van de leraren in de school? Wat doet u? Plenair navragen

4 21 taken effectieve leider
11. Intellectuele uitdaging 12. Betrokkenheid bij programma, didactische aanpak en toetsing 14. Monitoring en evaluatie Marzano onderscheidt 21 taken voor effectieve leiders. 3 daarvan hebben een directe link met de Flitsbezoeken, vele andere een indirecte: 11. Intellectuele uitdaging: Ervoor zorgen dat team en management op de hoogte zijn van de meeste recente informatie en inzichten en deze regelmatig met elkaar bespreken als onderdeel van de schoolcultuur 12. Betrokkenheid bij programma, didactische aanpak en toetsing: Rechtstreekse betrokkenheid bij en ondersteuning aan leraren bij de vormgeving van het onderwijsprogramma, wijze van toetsen en de didactische aanpak 14. Monitoring en evaluatie: Het eenvoudigste recept om het onderwijs te verbeteren is de toevoeging van karrevrachten feedback. Het evalueren van de effectiviteit van de schoolaanpak blijkt van grote invloed op de kwaliteit van de leerlingresultaten.

5 Wat belangrijk is… Weten wat er speelt in je school
Leraren aanzetten tot reflectie Leraren verantwoordelijk maken voor de groei en ontwikkeling van hun eigen onderwijspraktijk

6 Ultieme doel Flitsbezoek
Doel is dat elke leraar zelf verantwoordelijk is voor zijn groei en steeds zijn eigen onderwijspraktijk analyseert en verbetert.

7 Wat is Flitsbezoek niet?
Een methodiek om leraren te begeleiden die niet goed functioneren.

8 Hoe gaat het nu? Sta op, hand omhoog, Tweetal Hoe vaak bezoekt u nu de klassen? Hoe lang blijft u in een klas? Wat is het effect van die klassenbezoeken?

9 3 minuten in een klas Wat neemt u waar?
Het woord ‘waar’ zit niet voor niks in waarnemen. Wat waar is, is alleen dat wat u werkelijk ziet, niet wat u denkt dat u ziet of wat in de ander omgaat.

10 Film waarnemen

11 Flitsbezoek Kort, gefocust, informeel Informeel en gezamenlijk
Mogelijkheid voor reflectie Focus op leerdoelen en handelen leerkracht Beperkte follow-up Informeel en gezamenlijk

12 Past Flitsbezoek bij u? U wilt leraren kansen bieden, om nóg
beter te worden in hun vak? U wilt vooral een onderwijskundig leider zijn? U wilt goed op de hoogte zijn van de dingen die spelen op uw school en in de klassen? U wilt een sfeer creëren van leren van en met elkaar?

13 Onderdelen van het Flitsbezoek
Betrokkenheid van de leerlingen Keuzes van activiteiten m.b.t. het leerdoel Interventies en beslissingen in relatie tot het leerdoel Wanden screenen Veiligheid

14 1. Betrokkenheid Achterhaal de betrokkenheid van de leerlingen. Bekijk: voordat u de klas in gaat of de leerlingen actief meedoen met de les; of de leerlingen actief luisteren; of de leerlingen geconcentreerd bezig zijn; of de leerlingen actief deelnemen aan een gesprek of opdracht.

15 2. Keuzes van de activiteiten in relatie tot het leerdoel
Achterhaal het leerdoel Bekijk de activiteiten Komt de vermelde doelstelling overeen met dat wat u ziet? Komt de onderwezen doelstelling overeen met het leerplan? Zijn de gekozen activiteiten in lijn met het leerdoel?

16 3.Keuze van de interventies in relatie tot het leerdoel
Observeer de interventies en beslissingen van de leraar. welke interventies neemt de leraar zodat alle leerlingen hun leerdoel behalen. Wat doet de leraar als leerlingen de instructie niet begrijpen? Wat doet de leraar als de leerlingen ongewenst gedrag vertonen? Corrigeert hij veel of bekrachtigt hij juist positief? Communiceert hij duidelijk naar de groep?

17 4. Inrichting van de leeromgeving
Scan de wanden Bekijk wat er aan de wanden in de klas hangt. Bekijk leerlingportfolio’s, dagboeken. Bekijk nagekeken werk of werkbladen en werkschriften. Bekijk op basis van deze informatie wat de bijdrage is aan het onderwijsleerproces.

18 5. Veiligheid Bekijk of er in het lokaal belemmerende factoren zijn wat betreft veiligheid en gezondheid. Hoe is de ‘doorloop’? Hoe is de ventilatie? Liggen er gevaarlijke materialen? Enzovoorts.

19 Een les……

20 Een Flitsbezoek Bespreek wat u heeft gezien
Op welk gebied zou u reflectie op gang willen brengen? Maak een vraag die reflectie en bewustwording op gang brengt. Schrijf deze op.

21 De reflectieve vraag! Onderdeel van de vraag Voorbeeld Situatie
Als je je lessen aan het voorbereiden bent Reflectie op onderwijspraktijk En je denkt na over de vragen die je gaat stellen bij je instructie Overweging Welke criteria gebruik je dan Beslissing Om te besluiten welk type vragen je gaat stellen Impact op de leerlingen Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het leerdoel behalen.

22 Reflectieve vraag Gericht op algemene onderwijs-praktijk
Positieve veronder-stellingen Neutraal en niet beoorde-lend Respect Oprekken van de comfort-zone

23 Met de reflectieve vraag…
Oprekken van de comfortzone Door rekening te houden met het niveau van de leraar

24 Niveaus van de reflectieve vraag
Niveau 1: Hoe selecteer je? Niveau 2: Vanuit welke overtuiging selecteer je? Niveau 3: Hoe effectief is jouw handelen? Niveau 4: Hoe pas je je onderwijs aan op basis van je resultaten? Niveau 5: Kan je effectieve onderwijs nóg effectiever? Terugpakken naar de niveaus van Kim

25 Niveaus van de leraar gekoppeld aan niveau van de vraag
Basis Niveau 1 Niveau 2 Professioneel Niveau 3 Niveau 4 Excellent Niveau 5

26 De reflectieve dialoog
Niveau Soort dialoog Fase van afhankelijkheid (Covey) Basis Direct Afhankelijk Professioneel Indirect Onafhankelijk Excellent Reflectieve samenwerking Onderling afhankelijk

27 Basis Onderwijzen/toevoegen van informatie Directe terugkoppeling
Eindigen met een reflectieve vraag die aan zet om na te denken over de toekomst

28 Professioneel Reflectieve vraag geven/stellen
leraar geeft zelf aan of hij het gesprek aan wil gaan Wel stimuleren om dit te doen.

29 Excellent Uitwisseling waar beiden van leren Reflectieve samenwerking

30 Het reflectieve gesprek
Het gaat om de beslissingen en niet om de acties. Het gaat over het reflecteren op de beslissingen. U wilt niet het gedrag veranderen maar bewustzijn op gang brengen.

31 Oefenen met de dialoog Bedenk een reflectieve vraag voor uw collega, gericht op het werk Voer met deze collega een reflectieve dialoog

32 Flitsbezoeken in uw praktijk
Hoe zou u Flitsbezoeken een plaats kunnen geven in het kwaliteitssysteem van uw school?

33 Een reflectieve vraag voor u!
Als u straks naar huis rijdt en u denkt na over klassenbezoeken, welke overwegingen spelen dan een rol om te besluiten of Flitsbezoeken wel of niet een geschikt middel zijn om in te zetten op uw school, met als doel het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden van uw collega’s.

34 Meer informatie? Bedankt voor uw aandacht en inbreng!


Download ppt "Flitsbezoek Onderwijskundige leiders in de klas Reflectie in de school"

Verwante presentaties


Ads door Google