De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding Brandveiligheidsadviseur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding Brandveiligheidsadviseur"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding Brandveiligheidsadviseur

2 Vandaag Inleiding Onderwijs aan kinderen Het lesplan
Van alles en nog wat

3 Succesvol lesgeven Voorwaarden voor succesvol lesgeven: technisch (materie) en houding: motivatie/actieve participatie van de deelnemers en positieve feedback

4 Wat is “leren” eigenlijk?
Het tot stand brengen van nieuw gedrag Doel is: een geplande, positieve ervaring die een relatief permanente verandering in het gedrag brengt

5 Wat moet de leerling gaan doen en hoe zal ik hem daarbij helpen?
Samenspel tussen lesgever, leerling en inhoud van de les

6 Didactiek = de kunst van het lesgeven

7 Voorbereidingsfase: het lesplan
Voor aanvang van de les Beginsituatie:hoe sluit ik aan bij wat ze weten/kunnen? Doelstelling: wat moeten ze weten? Voorbereiding: materiaal voorbereiden en nakijken, de doelen en achtergronden inleiden en beschrijven Uitvoering: de eigenlijke inhoud bekend maken Afronding: uitnodigen tot vragen stellen, de belangrijkste punten samenvatten en de les afronden 1 en 2 uitvoeren voor aanvang van de les, 3 t/m 6 uitvoeren tijdens de les 7 uitvoeren na de les

8 Voorbereidingsfase: het lesplan
Uitvoeren tijdens de les 3. Leerstof: wat is de leerinhoud en hoe orden ik die? 4. Didactische werkvorm: hoe breng ik kennis en vaardigheden over? Leeractiviteiten: welke activiteit lok ik uit? Leermiddelen: wat zijn geschikte hulpmiddelen? 1 en 2 uitvoeren voor aanvang van de les, 3 t/m 6 uitvoeren tijdens de les 7 uitvoeren na de les

9 Voorbereidingsfase: het lesplan
Na de les 7. Evaluatie: wat is het resultaat? 1 en 2 uitvoeren voor aanvang van de les, 3 t/m 6 uitvoeren tijdens de les 7 uitvoeren na de les

10 Beginsituatie Voorkennis: wat weten/kunnen/doen ze al (hoe sluit ik hierbij aan?) Tijdstip van de dag Het weer De fysieke gesteldheid van de leerling Actuele gebeurtenissen De belangstelling, het voorstellingsvermogen en begrip, zoals ook voorgeschiedenis zijn enorm bepalend voor de beginsituatie. Verschil tussen: Groep bejaarde bewoners in een WZC na brand of een groep leerlingen in het basisonderwijs. Het opleidingsproces is als het ware de brug tussen de beginsituatie en het te bereiken doel

11 Beginsituatie Voorkennis: wat weten/kunnen/doen ze al (hoe sluit ik hierbij aan?) Groepssamenstelling en groepsopstelling* Visie van de school Informatie van de leerkracht Leerstijl van de leerling* De belangstelling, het voorstellingsvermogen en begrip, zoals ook voorgeschiedenis zijn enorm bepalend voor de beginsituatie. Verschil tussen: Groep bejaarde bewoners in een WZC na brand of een groep leerlingen in het basisonderwijs. Het opleidingsproces is als het ware de brug tussen de beginsituatie en het te bereiken doel

12 *Leerstijl van de leerling
4 leerfasen van Kolb Ervaren Reflecteren Theoriseren Experimenteren

13 Het doel/de doelstelling
Wat wil ik dat mijn leerling doet of weet aan het eind van de les De les is geslaagd als …… Het gaat om het gedrag van de leerling, niet om de leerstof!

14 Het doel/ de doelstelling
Componenten in een leerdoel: Inhoud: onderwerp Gedrag: weten of kunnen (= doen) Voorwaarden: omstandigheden Criterium: te behalen niveau Voorwaarden = of hij b.v. een atlas mag gebruiken of een rekenmachine Criterium = welke beheersing verlangd wordt b.v. een bepaald aantal goed antwoorden

15 Leerstof = kennis opdoen
Wat is de leerinhoud en hoe orden ik die? Vakinhoud die dient om je lesdoel te bereiken

16 Didactische werkvormen
Hoe breng ik kennis en vaardigheden over? Interactieve werkvormen Informatie aanbiedende werkvormen Opdrachtbegeleidende werkvormen Opdrachtdelegerende werkvormen

17 Leeractiviteiten Luisteren Waarnemen Iets uitzoeken
Doen, uitvoeren, oefenen Meedenken, antwoorden

18 Leermiddelen Audiovisuele middelen Schriftelijk materiaal Bordsystemen
Realistische hulpmiddelen

19 Evaluatie Product = resultaat = leerdoel(en) bereikt?
Proces = aanpak = hoe heb je gewerkt?

20 Indeling van een les Inleiding = opening en inleiding
Kern = instructie Afsluiting = verwerking

21 Samengevat (1) Omgeving Zorg voor een goede opstelling
Check de apparatuur Introductie Vertel doel van de les Leg de regels uit over vragen en onderbreking

22 Samengevat (2) Verhaal Logische volgorde
Visuele - demonstratiemiddelen Goede interactie Tussentijds samenvatten Afsluiting Beantwoorden van vragen/stel vragen Herhaal het doel en vat samen

23 Groepsopstelling Zichtbaar Verstaanbaar Ruimte

24 Goede eerste indruk

25 Stemgebruik Houding en ademhaling Stem Articulatie
Levendig spreken en tempo

26 Voor de klas staan is niet je toverdoos
leegschudden, zelfs niet als dat aanvankelijk ogenschijnlijk met veel succes gebeurt!

27 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Opleiding Brandveiligheidsadviseur"

Verwante presentaties


Ads door Google